Aké výhody prinesie in-memory CRM

Archív NXT
0
Manažéri CIO a CRM stoja pred náročnou úlohou - posúdiť význam vplyvu in-memory computingu na systémy CRM v špecifických sektoroch. Prínos tejto technológie predovšetkým v analytických moduloch je natoľko významný, že v mnohých prípadoch musia byť revidované existujúce plány rozvoja CRM a s tým súvisiace investičné plány. Počas najbližších piatich rokov bude mať in-memory computing (IMC) najväčší vplyv na analýzy CRM, hlavne na segmentáciu marketingu, cross-selling ponuky v reálnom čase, incentívne modelovanie, optimalizáciu podpory obchodu, analýzu trhového koša a na správu cien. Do roku 2018 bude 20 % najväčších globálnych spoločností používať in-memory computing na zabezpečenie dodatočného zhodnotenia investícií do CRM. Limity klasických systémov CRMVývoj systémov na riadenie vzťahov so zákazníkmi prešiel dlhoročným intenzívnym vývojom a podľa odhadov analytikov spoločnosti Gartner bolo do tejto oblasti od roku 1990 investovaných viac než 750 miliárd dolárov. Napriek tomu v mnohých prípadoch neboli splnené pôvodné predstavy používateľov o prínosoch systémov CRM. Veľa firiem profituje z výhod CRM skôr na úrovni jednotlivých oddelení než na úrovni celej korporácie. Klasické systémy sa osvedčili hlavne pri automatizácii predaja, riadení kampaní či plánovanie služieb. Údaje zo systémov CRM sa spravidla extrahujú, čistia a prenášajú do dátových trhovísk, dátových skladov a samostatných analytických aplikácií. Veľmi často úlohu analytických aplikácií suplujú tabuľkové procesory (Excel). Na základe výsledkov analýz sa plánuje predaj a riadia vzťahy so zákazníkmi. Tento proces, hlavne extrakcia, transformácia a čistenie údajov zo systémov CRM a ich zavádzanie do analytických aplikácií, spôsobuje pri klasických architektúrach veľké časové oneskorenia navodzujúce u používateľa pocit frustrácie zo systémov CRM. In-memory computing ako východiskoZatiaľ čo in-memory analytické aplikácie budú podľa predpovedí na „hype" krivke o dva roky bezpečne v sektore zrelosti na všeobec ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať