Ako by mohli byť Slováci bohatší? Alternatívou sú Indexové fondy

Tlačové správy
0

Skupina Across Private Investments (Across) si 9. januára 2017 pripomenie 15. výročie pôsobenia na slovenskom finančnom trhu. Špecializujeme sa na privátne investície. Pracovný tím tvoria skúsení investiční manažéri, ktorí pôsobili na významných pozíciách v oblasti investovania a financií na Slovensku i v zahraničí.

Across pracuje pod dohľadom NBS a je členom Garančného fondu investícií, čo pre klientov znamená, že ich investície sú chránené rovnako ako v banke. Hodnota majetku, ktorý spravujeme, kontinuálne rastie. V súčasnosti dosahuje viac ako 200 miliónov eur.

Cieľom Acrossu je vytvárať investičné riešenia, ktoré zvyšujú hodnotu majetku klientov. Na základe dlhoročných skúseností a dôkladných analýz prinášame najlepšie investičné produkty, ktoré ponúkajú svetové finančné trhy. Ak pre klienta vyberáme z viacerých možností, uprednostňujeme tie, ktoré na základe slovenskej legislatívy nepodliehajú daniam a zdravotným odvodom.

Ponuku obohacujeme o vlastné private equity projekty, investujeme do nich spoločne s našimi klientmi. Projekty sú zamerané na štyri kľúčové oblasti, zastrešené týmito subjektmi:

1. Prime Tourist Resorts, a. s. - sektor hotelierstva a cestovného ruchu na Slovensku (hotel Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách a Salamadra Resort v Štiavnických vrchoch) a v Chorvátsku.
2. Percebes Energy, a. s. – pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a v Chorvátsku. Na východe Slovenska spoločnosť prevádzkuje tri bioplynové stanice a v Chorvátsku dokončuje jednu a pripravuje výstavbu ďalších dvoch bioplynových staníc.
3. Across Properties, a. s. - zameriava sa na výstavbu nových rezidenčných nehnuteľností, napr. na Kolibe, Machnáči a v Devínskej Novej Vsi v Bratislave.
4. Praktická ambulancia, s.r.o. – predstavuje sieť ambulancií všeobecných lekárov, v ktorej sú pacienti objednávaní na dohodnutý čas bez doplatkov, a to počas 12-hodinových ordinačných hodín. Spoločnosť aktuálne prevádzkuje dve ambulancie v Bratislave, jednu v Trnave a pripravuje otvorenie ambulancie v Banskej Bystrici.

Ako investujú Slováci?
Takmer 90 % úspor a investícií Slovákov je v súčasnosti uložených v konzervatívnych a nízko výnosových investičných produktoch v bankách a podielových fondoch. Pomerne obľúbenými investíciami, najmä bohatších Slovákov, bolo v minulosti zlato a v súčasnosti

sú nimi nehnuteľnosti. Aj v týchto prípadoch však Slováci začínajú ,,objavovať“ takéto investície až vtedy, keď sú ich ceny na historických maximách. Bolo to tak v prípade zlata a aktuálne sa to deje pri nehnuteľnostiach. Skúsenosti z vyspelých trhov ukazujú, že ani

zlato a ani nehnuteľnosti nedokážu svojimi výnosmi dosahovať výnosy napríklad akciových trhov a ich veľkou nevýhodou býva nízka likvidita.

V investičných produktoch s vysokým výnosovým potenciálom majú Slováci len zlomok svojho majetku, kým obyvatelia západných krajín aj viac než polovicu. To je aj hlavný dôvod, prečo Slováci bohatnú pomalšie ako obyvatelia vyspelých krajín.

Ako by mohli byť Slováci bohatší?
Na to, aby začali Slováci v rýchlosti bohatnutia dobiehať svojich západných susedov, mali by sa začať pozerať na svoje financie z dlhšej perspektívy než pár mesiacov a poupratovať svoj majetok tak na strane aktív, ako aj na strane pasív v spolupráci s objektívnym a

nezávislým investičným poradcom (nie s investičným predajcom). Mali by investovať do výnosovejších investičných produktov v podobe indexových fondov, dlhopisov alebo akcií.

Tak, ako sú Slováci zvyknutí pravidelne splácať svoje hypotéky, mali by byť pripravení pravidelne investovať a zvyšovať tak svoje finančné aktíva.

Alternatívou sú Indexové fondy
Orientácia na investičné produkty - mimo klasickej bankovej ponuky v podobe vkladov a podielových fondov - je z dlhodobého hľadiska odmenená nielen vyšším výnosom, ale v niektorých prípadoch aj úplným oslobodením od dane z príjmov fyzických osôb a zdravotných odvodov. Za základný investičný produkt, na ktorom by malo byť postavené vyššie tempo bohatnutia Slovákov, považujeme indexové fondy, ktoré sa veľmi dobre osvedčili v portfóliách mnohých významných svetových investorov, centrálnych bánk, ale aj v slovenskom druhom dôchodkovom pilieri.

Porovnanie výnosov z rôznych investícií na kapitálovom trhu poukazuje na fakt, že za posledných takmer 21 rokov sa najviac darilo investíciám do akcií, hlavne do stredných spoločností, ktoré sa vyznačujú vysokým výnosovým potenciálom. Ak Slováci nezačnú viac investovať aj na kapitálovom trhu, bohatší nebudú....

Zdroj: Bloomberg Financial Services, obdobie 12/1995 až 10/2016

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
Across Private Investments

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať