Acronis: mobilita a GDPR zvyšuje záujem o riešenia na zdieľanie a prístup k podnikovým dokumentom

Tlačové správy
0

Z mobilných zariadení pristupujú podnikoví užívatelia najčastejšie k obchodným dokumentom

Acronis, celosvetový líder v riešeniach ochrany dát novej generácie, predstavil výsledky svojho lokálneho prieskumu v oblasti zdieľania a prístupu k podnikovým súborom, ktorý urobil tohto roku medzi českými a slovenskými partnermi predaja. Z prieskumu vyplýva, že zdieľanie a prístup k podnikovým dátam patrí k najväčším výzvam českých a slovenských SMB spoločností v oblasti ochrany dát. Nejaké riešenie na zdieľanie a synchronizáciu súborov zvažuje tohto roku nasadiť takmer polovica podnikov.

Kľúčové zistenia z lokálneho prieskumu:

  • České a slovenské SMB firmy a organizácie v oblasti zdieľania a prístupu k podnikovým dokumentom najčastejšie riešia roztrieštenosť informácií (61 %), nízku úroveň zabezpečenia (56 %) a ukladanie pracovných súborov do externých úložísk typu Dropbox (33 %);
  • Ich užívatelia najčastejšie z mobilných zariadení pristupujú k obchodným dokumentom (67 %), k marketingovým informáciám (39 %) a k servisným prípadom (38 %);
  • Už 44 % podnikov zvažuje v tomto roku nasadenie špecializovaného riešenia na zdieľanie a synchronizáciu súborov (oproti 18 % v roku 2016).

„Hlavným motívom nasadenia riešení na zdieľanie a prístup k podnikovým dokumentom bola vždy rozvíjajúca sa pracovná mobilita,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení Acronis na českom a slovenskom trhu. „Teraz sa však stále viac zákazníkov zaujíma o riešenia prístupu k súborom aj súvislosti s blížiacim sa termínom platnosti smernice GDPR, pretože umožňujú nastaviť takú prístupovú politiku, ktorá zabraňuje prípadom neoprávneného úniku citlivých osobných dát.”

Spoločnosť Acronis ponúka riešenie Acronis Access Advanced, ktoré okrem toho, že umožňuje vyhovieť normám GDPR, ponúka tiež zvýšenie produktivity užívateľov a pracovného komfortu, zlepšuje úroveň zabezpečenia dát a poskytuje vedúcim pracovníkom plnú kontrolu nad prístupom užívateľov k firemnému obsahu a k jeho zdieľaniu.   

MYR Communication

Všetky autorove články
Acronis

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať