AI Bootcamp: Chatbot pre študentov a iné

0

Návrat do budúcnosti, obchod budúcnosti a ďalšie témy v podobnom duchu prinieslo tohtoročné trojdňové sústredenie pre študentov Microsoft AI Bootcamp vo Varšave. Celé podujatie sa začalo sériou motivačných prednášok predstaviteľov spoločnosti Microsoft.

Obchod budúcnosti

Jedna z najatraktívnejších prezentácií, ktoré stretnutie vo Varšave ponúkalo, bola imitácia obchodu s využívaním umelej inteligencie, ktorý má centrála Microsoftu vo Varšave priamo vo svojich priestoroch v Startberry. Sprevádzal nás ním Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager. Predaj sa uskutočňoval prostredníctvom kioskov, technické prostriedky predstavovali senzory a kamery. Predstavte si, že si v predajni obuvi vyberiete z police topánku. V tom okamihu na obrazovke vedľa police zasvieti informácia, aká je to topánka, z akých materiálov je vyrobená, ako sa o ňu treba starať, koľko stojí, aké veľkosti sú k dispozícii... Počas vyberania z police senzor v polici zaznamenal druh tovaru a kamera na strope si všimla pohyb vyberania. Takto sme nakúpili v potravinách, drogérii alebo v MHD. Bolo to pôsobivé. :-)


Obchod budúcnosti

IT Hippokratova prísaha

Nedalo sa však vyhnúť vážnym témam. Napríklad Kostas Loukas, General Manager of Public SectorMicrosofte pre strednú a východnú Európu, rozprával o tom, že ak majú technológie meniť našu budúcnosť, malo by sa predovšetkým zmeniť správanie ľudí. Do umelej inteligencie by sa malo vložiť šesť princípov etického správania sa: slušnosť, bezpečnosť, súkromie, zodpovednosť, komplexnosť a prehľadnosť. Programátori za to zodpovední by mali skladať akúsi IT Hippokratovu prísahu...

Cloud, big data, masívna počítačová sila či silný algoritmus umožnili ešte prednedávnom nepredstaviteľné paradoxy: hotel bez izieb (Airbnb) alebo taxislužbu bez vozidlového parku (Uber). Samozrejme, na druhej strane sa objavili známe psychosociálne dôsledky, ako daň za technologický pokrok: osamelosť, pokles sociálnych zručností v priamom kontakte, nedostatok pohybu, stratu kritického myslenia, vznik e-závislostí. A treba mať na pamäti aj ďalšie otázky: Ako si umelá inteligencia poradí s chudobou, s oblasťami bez internetu, so zaostalosťou – sociálnou, psychickou, osobnostnou, morálnou? Alebo iný pohľad: Prinesie tento experiment s ľudstvom mnohým skupinám obyvateľov znevýhodnenie v tom smere, že ten, kto nebude dostatočne technicky zdatný (napr. iba humanitne a umelecky orientovaný či sociálne neprispôsobivý, chorý  a pod.), zahynie? Bude druhoradým človekom?

Spojenie UI a IoT

Spojením týchto dvoch veľkých oblastí vznikajú nové produkty s umelou inteligenciou. Či už ide o rozvinuté bežné zariadenia, ako sú toalety alebo protézy pre hendikepovaných, no i celkom iné aplikácie. Jedna zo zaujímavých aplikácií sa spája s požiadavkou určiť vhodné plodiny na pestovanie v centrálnej časti väčšieho ostrova Nového Zélandu. Sledovaním klimatických máp, smerov vetra, zrážok, hladiny vody v riekach a informácií z meteorologických máp vie systém vytýčiť územie, ktoré bude mať vždy problém s dostatkom vlahy. Takže nemá perspektívu, aby sa na ňom farmári pokúšali niečo pestovať. Iná aplikácia je zasa využitie chatbotov napríklad pre poisťovníctvo. Hlasový asistent je stále trpezlivý, neurazí sa, nie je náladový, unavený a pod.  Microsoft na to využíva svoju platformu integrovaných cloudových služieb Azure.

Chatbot pre prvákov

Slovensko na podujatí zastupovali štyria študenti informatiky, budúci učitelia z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ich projekt s využitím umelej inteligencie predstavoval univerzitný chatbot, ktorý by mal pomáhať predovšetkým novým študentom zorientovať sa v školskom systéme: ako nájsť knižnicu, kedy je otvorené študijné oddelenie, čo treba urobiť pred zápisom a pod. Cieľom projektu Back to the future je teda pomôcť nováčikom, aby sa nemuseli trápiť so stále sa opakujúcimi problémami a otázkami pri nástupe do novej školy, aby nemuseli dlho čakať na e-mailové odpovede. Pomáha však aj učiteľom, ktorí opakovane rok čo rok odpovedajú študentom na tie isté otázky. Škola dovolila implementovať chatbot do oficiálnej univerzitnej siete a komunikácia prebieha cez Facebook. Roman Krnáč, Jerguš Kováčik, Jozef Čujdík a Marek Rybár pracovali na projekte len dva a pol mesiaca a vyhrali s ním celoslovenské kolo súťaže, ktorú organizoval Microsoft (v rámci projektu Microsoft vo vzdelávaní). Vo Varšave bol s nimi na súťaži z Microsoft Slovakia aj tútor Michal Lenhart. Študenti majú overené, že na Slovensku ani v Čechách takýto školský chatbot nikde nemajú. Najťažšia úloha, pred ktorou stáli a ktorá ich možno znevýhodňovala pred ostatnými tímami vo Varšave, bola databáza. Napĺňali ju slovenskými otázkami (ostatní riešili projekt v angličtine) pre slovenských používateľov, a tak sa trápili s gramatikou – ohýbaním slov, skloňovaním, časovaním... Aj preto ešte nedokážu prepnúť chatbot na samostatné učenie sa. Chatbot by mal začať slúžiť novým študentom už túto jeseň a chcú ho ponúkať pro bono, bezplatne, aj ďalším univerzitám, gymnáziám a pod. Aj keď napokon tento projekt na varšavskej súťaži nevyhral, jeho autori vedia, že na Slovensku ich námaha nezostane nevyužitá.


Slovenskí študenti čakajú na svoju rezentáciu

Technológie sú fascinujúce

Po prvom súťažnom dni priniesli ďalšie dva dni hackaton a oboznámenie sa s  AI Labs. Ktorýsi zahraničný študent sa na konci pobytu vyjadril takto: „Umelá inteligencia a internet vecí sú skvelé riešenia, ale spolu reagujú. Za pol dňa na tomto podujatí sme sa naučili, ako spájať tieto dve technológie, aby smerovali ku kognitívnym službám a strojovému učeniu.“

Cieľom AI Bootcampu nebolo iba vzbudiť záujem študentov o umelú inteligenciu. Bolo pre nich veľmi dôležité stretnúť sa s inšpiratívnymi vedcami, aby sa nadchli pre technické odbory.  AI Bootcamp bol najmä praktický, mladí ľudia si mohli na vlastnej koži vyskúšať rôzne technológie a nechať sa uniesť novými myšlienkami a možno aj nájsť svoje budúce smerovanie.

Zobrazit Galériu

Jana Matejíčková

Všetky autorove články
Bootcamp chatbot

Pridať komentár