Recenzia: ABBYY FineReader 14: OCR a spracovanie dokumentov pod jednou strechou. Trial verzia pre čitateľov PC

0

FineReader od spoločnosti ABBYY je balík softvérových nástrojov, ktorý prepája papierové a digitálne spracovanie dokumentov. Na priame úpravy dokumentov v PDF slúži zabudovaný editor, ktorý môžete vyvolať otvorením už existujúceho súboru, ale aj skenovaním nového. Editácia formátu PDF je pritom podrobne prepracovaná a umožňuje napríklad komentovanie a vkladanie anotácií do dokumentu. Prostredie editora je spracované prehľadne a zahŕňa všetky potrebné nástroje na plnohodnotné úpravy dokumentov. Systém rozpozná sekcie obsahujúce text, obrázky či ostatné prvky a umožní priamu editáciu PDF na úrovni textového editora.

Úpravy dokumentov zahŕňajú okrem iného aj manuálne definovanie oblastí, možnosť meniť riadky textu aj vymieňať vložené obrázky. Pokiaľ ste PDF vytvorili zo skenovanej predlohy a programu nie sú jasné hranice vložených obrázkov, možno ich vymazávať pomocou nástroja na tento účel. Pracovať možno aj s tabuľkami, v prípade editora môžete pred prenášaním zmeniť ich parametre a následne ich vložiť do Excelu, Wordu či iného programu v upravovateľnej forme. Táto možnosť príde vhod, ak napríklad pracujete na kompilácii veľkého množstva tabuliek. Editor umožňuje aj pridávať do dokumentu jednoduché grafické útvary, ako sú kružnice či obdĺžniky, čo sa zíde pri zvýrazňovaní konkrétneho obsahu v snahe zvýšiť opisnosť dokumentu. Podobne poslúžia aj pečiatky, ktoré sú používateľsky upravovateľné. Je zaujímavé, že ako pečiatku možno nastaviť aj komentár. Znamená to, že pri opakujúcom sa komentári ide práca rýchlo.

Z hľadiska bezpečnosti obsahu možno okrem enkrypcie využiť aj digitálny podpis autora, pričom jeden súbor môže obsahovať aj niekoľko digitálnych podpisov v prípade kooperácie celého tímu. FineReader ponúka takisto spájanie súborov do jedného. To využijete napríklad vtedy, ak máte viacero dokumentov vytvorených vo Worde a po zlúčení z nich bude jeden súbor typu PDF, ktorý je prehľadávateľný. Nástroje na prehliadanie a editovanie PDF sú teda komplexné, a preto je užitočné nastaviť si v systéme FineReader ako prednastavený softvér na prácu so súbormi PDF. Spúšťa sa rýchlo a poslúži aj pri ich čítaní bez potreby editovania.

Celý balík nástrojov sa opiera aj o systém rozpoznávania tlačeného písma a jeho prevodu do editovateľnej podoby. Podporuje vyše 190 svetových jazykov a v najnovšej verzii FineReader 14 výrobca udáva zlepšenie rozpoznávania kórejských znakov o 30 % a arabských znakov o 18 %. Pokiaľ vaša firma spolupracuje aj s exotickejším zahraničím, nemal by byť problém s rozpoznávaním písma v dokumentoch, ktoré nedostanete v upravovateľnej podobe. My sme skúšali rozpoznávanie slovenčiny, keďže to bude u nás zrejme najčastejšie využitie. Úspešnosť bola veľmi vysoká, výrobca uvádza 99,8 % a zdá sa, že je to reálny údaj. Horšie výsledky dosiahnete iba pri nízkom rozlíšení zdrojového súboru, čo je logické. FineReader vás však dopredu upozorní, že takýto súbor nie je vhodné použiť. Editor je rozdelený na niekoľko sekcií, pričom znaky, o ktorých správnosti rozpoznávací algoritmus zapochybuje, sú farebne zvýraznené. Tu nás prekvapil paradox, že program občas o znakoch pochyboval, no vždy ich rozpoznal aj napriek tomu správne, takže sme nemuseli nič opravovať manuálne. Výrobca deklaruje aj zlepšenie algoritmu rozpoznávania rozloženia dokumentov, ako sú tabuľky, obrázky, čiary, diagramy a pod. Pri našom teste sa aj tento aspekt vyzeral výborne zvládnutý.

Konverzia a príprava na archiváciu

Na začiatku spracovania dokumentov nielen vo firemnom prostredí sa často vyskytuje súbor, ktorý vám príde e-mailom či inou cestou a vy by ste ho potrebovali mať v inom formáte. Na tento účel ponúka FineReader konvertor, ktorý konvertuje do a z formátov, ako je PDF, JPG, DOCX a pod. Užitočná je napr. funkcia na premenu obrázka na tabuľku v Exceli. Konvertovať možno aj do formátu PDF/A, ktorého výhoda je napríklad v enkrypcii obsahu a príprave súborov na archiváciu (možno ručne zvoliť konkrétny štandard PDF/A).

Tvorcovia zašli v možnostiach až do neuveriteľných podrobností, takže tu nájdete funkcie na vybielenie pozadia dokumentu, redukciu šumu (pri skenovaní bežný jav), konverziu na čiernobiely formát, zmenu orientácie strany, vyrovnanie čiar a množstvo ďalšieho. Niektoré z nastavení sa, pochopiteľne, vzťahujú len na obrazové snímky. Pri spracovaní dokumentov, pri ktorých je dôležité zachovanie metadát, ako sú jeho autori a kľúčové slová, stačí mať zaškrtnutú príslušnú možnosť. Zaujme takisto funkcia na vyhladenie hrán znakov, ktorá sa dá využiť pri dokumentoch rozpoznávaných pomocou OCR vďaka technológii ABBYY PreciseScan.

Porovnávanie dokumentov

Funkciu porovnávania dokumentov (nie je v licencii Standard) isto ocenia nielen používatelia vo firemnom prostredí, ale aj študenti či publicisti. FineReader obsahuje prepracovaný porovnávač súborov, ktorý pracuje aj medzi formátmi. To znamená, že možno porovnávať napríklad dokument vo formáte DOCX a jeho upravený variant v PDF. Porovnávač pritom zvýrazní miesta zmien v oboch súboroch, zdrojovom aj cieľovom, a zobrazí ich aj v zozname detegovaných zmien na okraji obrazovky. Tento zoznam možno uložiť buď ako správu o rozdieloch, alebo ako dokument PDF či DOCX, ktorý vykonané zmeny ­označuje komentármi na príslušných miestach v texte. Porovnávanie podporuje 35 jazykov a okrem klasických formátov z MS Office možno použiť aj Apache OpenOffice, PDF, JPEG, TIFF, PNG a ďalšie. Treba dodať, že porovnávač pristupuje k svojej úlohe inteligentne, takže zvýrazňuje vymazaný, pridaný a upravený text. Vynecháva nedôležité úpravy, ako je zmena rozloženia, formátovanie, medzery a pod. Menší nedostatok sme objavili v tom, že občas boli označené ­nie­ktoré miesta v dokumentoch ako upravené, aj keď sme zmenu nezaznamenali.

Verdikt

FineReader 14 je ucelený softvér na prácu s dokumentmi. Páči sa nám, že pokrýva všetky činnosti, ako je konverzia, úpravy, porovnávanie či OCR. Každý aspekt je pritom prepracovaný do najmenších detailov a možnosti nastavení aj množstvo nástrojov sú maximálne. Podpora súborových formátov je takisto veľmi široká a program používateľa nezaťažuje ich rozdielmi, pracuje aj medzi nimi ako spomínaný porovnávač. Platená verzia FineReader 14 má tri varianty, najviac sa nám páči licencia Corporate, ktorá okrem iných výhod ponúka aj automatizované spracovanie väčšieho množstva dokumentov (5000 strán). Na vyskúšanie si možno zo stránky výrobcu stiahnuť bezplatnú verziu na 15 dní alebo 50 spracovaných strán dokumentov.

Trial verzia umiestnená na PC REVUE PLUS je aktívna na stiahnutie do 30. 6. 2017. K dispozícii je 50 dokumentov na úpravu po dobu 3 mesiacov od stiahnutia programu.

Hodnotenie: 93 %
Adresa: www.sk.abbyy.com
Cena: Standard 199 EUR, Corporate 299 EUR, Enterprise 499 EUR

Zobrazit Galériu

Peter Vnuk

Všetky autorove články
ABBYY FineReader

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať