Image
14.12.2018 0 Comments

7 typografických hriechov: 2. Úvodzovky a zátvorky

Ako na úvodzovky

Úvodzovky používame nielen na označenie priamej reči, ako si pamätáte zo školy, ale takisto na označenie presných názvov, nespisovných výrazov, irónie a podobných výrazov, ktoré potrebujeme vo vete jednoznačne odlíšiť. Úvodzovky píšeme vždy tesne k výrazu, ktorý potrebujeme označiť, medzerou ich oddeľujeme od zostávajúcej časti vety.

Používame tri druhy úvodzoviek: ‚jednoduché‘, „dvojité“ a  »bočné« – a primárne by sa mali používať práve tie „dvojité“. Jednoduché i dvojité úvodzovky sa na začiatku výrazu píšu dole a na konci hore. Chybou je použitie "amerických" úvodzoviek, ktoré sú na začiatku i na konci hore, či akýchkoľvek iných úvodzoviek.

Klávesnica nám to, žiaľ, neuľahčuje, pretože sú na ne potrebné klávesové skratky. Jednoduché úvodzovky sa píšu pomocou Alt + 0130 (dolné) a Alt + 0145 (horné), dvojité pomocou Alt + 0132 (dolné) a Alt + 0147 (horné) a bočné úvodzovky napíšete pomocou Alt + 0187 (predné) alebo Alt + 0171 (zadné). Pri písaní týchto skratiek vždy treba použiť ľavý Alt.

V rámci jedného textu je potrebné používať jednotne – v každej vete rovnaké úvodzovky, ale v prípade, že potrebujete úvodzovky vložiť, použite odlišný typ úvodzoviek. Napríklad: A Michal mi pri rozhovore povedal: „Simona mi oznámila: ‚Pôjdeme do Londýna!‘ A tak sme išli do Londýna.“

Ak je v úvodzovkách celá veta, píše sa bodka, výkričník alebo otáznik na konci tejto vety pred koncovými úvodzovkami, napr. Ľudovít Štúr povedal: „Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.“ – „Ideme dnu či nejdeme?“ spýtal sa ho.

Ak je v úvodzovkách priama reč a za ňou nasleduje uvádzacia veta, čiarka sa píše pred koncovými úvodzovkami, napr.: „Večer neprídem,“ povedal a odišiel.

Ako na zátvorky

Zátvorky sa v mnohom podobajú úvodzovkám. Takisto oddeľujú okolitý text, takže ich píšeme tesne k výrazu, ktorý oddeľujú, ale z vonkajšej strany dávame medzeru. Rozlišujeme viacej druhov zátvoriek: (okrúhle), [hranaté], {zložené} alebo 〈lomené〉. Platia tu podobné pravidlá ako pri úvodzovkách, keď treba zátvorky vnoriť.

Najčastejšie sa používajú okrúhle zátvorky, do ktorých sa kladú:

 • vložené slovo alebo výraz, ktorým vysvetľujeme, objasňujeme, rozvádzame alebo dopĺňame a spresňujeme hlavnú myšlienku jazykového prejavu, napr.: Medzi tieto disciplíny patrí aj zemepis (geografia).
 • meno autora za citátom alebo aj meno autora a názov práce
 • časový alebo iný údaj za menom osoby alebo názvom, napr. I. Newton (1643 – 1727)
 • údaje, ktoré tvoria jeden celok a s ktorými sa narába ako s jedným celkom, napr. (a + b)
 • prvky, medzi ktorými sú isté vzťahy, napr. R (a, b)
 • fakultatívne prvky, napr. bli(n)kať, pozerať (sa), drobu(li)nký
 • číselné údaje v súvislom texte pri triedení, členení na skupiny, napr. Rozlišuje: (1) zákon rastu, (2) zákon funkčnej reakcie.
 • v odborných textoch odkazy na literatúru, napr. (Novák, 1935, s. 30)

Do hranatých zátvoriek sa kladú:

 • najmä v odborných prácach časti textu, ktoré v pôvodnom texte omylom chýbajú, vysvetlivky skratiek použitých v citovanom texte, autorove poznámky k citovanému textu atď., napr.: Je podpísaný skratkou J. Š. [Ján Šarišský]
 • v odborných jazykovedných výkladoch údaje o výslovnosti, napr. včela [fčela]
 • v bibliografiách preklady cudzojazyčných názvov, napr. Childe Harold’s Pilgrimage [Putovanie Childa Harolda]

V zložených zátvorkách sa uvádzajú množiny, napr. S = {A, B, C}

Lomené zátvorky sa môžu používať podobne ako hranaté zátvorky. Využívajú sa aj vtedy, keď sa v texte, ktorý je v zátvorkách, vyskytuje časť, ktorá je takisto v zátvorkách, napr. (Patrí sem napríklad aj sloveso priblížiť sa).


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Rozšírenie funkcie Ambilight na TV Philips pomocou svietidiel Philips Hue

11.03.2019 00:15

Neomylným rozlišovacím znakov televízorov Philips je technológia Ambilight, kedy obraz na obrazovke plynule prechádza do farebne dynamicky podsvieteného pozadia. Podsvietené pozadie opticky rozširuje ...

Ako na to

Ako sa líši 5 GHz Wi-Fi od 2,4 GHz a kedy je vhodné ktoré používať?

05.03.2019 14:51

Drvivá väčšina domácich routerov na trhu dnes podporuje 2,4 GHz aj 5 GHz Wi-Fi. Mnoho ľudí často vôbec netuší, čo tieto hodnoty vlastne v realite znamenajú a ako vlastnosti bezdrôtových sietí, ktoré v ...

Ako na to

Ako pridávať slová do slovníkov gramatiky a ako ich odoberať v prípade omylu?

05.03.2019 14:41

Operačný systém Windows 10 obsahuje vstavanú funkciu na kontrolu gramatiky, ktorá sa používa v rôznych komunikačných a iných aplikáciách. Táto funkcia je v základe aktivovaná (Nastavenie/zariad ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

SWIFT 5_032019

Najnovšie videá

IT medzi paragrafmi


PC forum button