7 „smrteľných“ hriechov firemných užívateľov podľa IT administrátorov

4

Spoločnosť GFI Software uviedla, že podľa jej aktuálneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil medzi českými a slovenskými predajcami, čelia IT administrátori stále rôznorodejším bezpečnostným výzvam v rámci firemných sietí. Na základe odpovedí respondentov identifikovala tzv. 7 „smrteľných“ hriechov firemných užívateľov, ktoré najčastejšie ohrozujú zabezpečenie a funkčnosť IT prostredia v českých a slovenských SMB podnikoch.

Všeobecne sú podľa respondentov najväčším ohrozením nepracovné aktivity na webe, využívanie výmenných pamäťových médií na pracovné účely, neaktualizované počítače a neopatrné správanie sa v oblasti elektronickej pošty. Hlavné prekážky zlepšovania vidia IT administrátori v podcenení problematiky IT bezpečnosti zo strany firemného manažmentu (89 %), vysokých nákladoch na obstaranie a prevádzku technických nástrojov (52 %) a nepreškolenie užívateľov na aktuálne riziká (35 %).

IT administrátori takto zoradili sedem najčastejších užívateľských pochybení:

  1. Návšteva rizikových webov – Za najrizikovejšiu užívateľskú aktivitu v rámci firemného webového prístupu považuje 77 % IT administrátorov návštevy erotických stránok.

  2. Využívanie neautorizovaných USB pamätí – Pre 83 % respondentov predstavujú medzi všetkými výmennými médiami najväčšie nebezpečenstvo USB kľúčenky, pre 42 % zas úložisko inteligentných telefónov.

  3. Strata či náhodné zmazanie dôležitých e-mailov – Obnovu užívateľských e-mailov rieši ako najčastejší problém 32 % IT pracovníkov.

  4. Surfovanie v pracovnom čase – Tomu, že súkromné surfovanie vedie k strate produktivity pracovníkov, verí 33 % administrátorov.

  5. Ignorovanie výziev na softvérové aktualizácie – Podľa 24 % respondentov si užívatelia aktualizujú svoje pracovné počítače nedôsledne.

  6. Streamovanie či sťahovanie hudby a videí – Až 39 % respondentov si myslí, že užívatelia v rámci siete sťahujú či streamujú mediálne súbory, a tým prispievajú k zahlteniu šírky pásma a spomaleniu kritických aplikácií.

  7. Neopatrné otváranie poštových príloh – Správania sa užívateľov pri otváraní elektronickej pošty sa obáva celkovo najviac IT administrátorov. Je to až 87 %.

IT administrátori sú pod stále väčším tlakom, aby zaistili maximálnu IT bezpečnosť za čo najefektívnejšie náklady, avšak riziká sú stále rozmanitejšie. Neopatrností zo strany užívateľov, ktoré môžu byť pre firemnú sieť v konečnom dôsledku až „smrteľné“, skôr pribúda. Firemní IT manažéri a poskytovatelia multi-tenantných služieb preto hľadajú také licenčné modely a riešenia, ktoré umožňujú efektívnu a centrálnu správu kybernetického zabezpečenia kompletnej infraštruktúry. 

GFI Software

Všetky autorove články
siet ochrana internet web online Digital dáta Stream hudba video

4 komentáre

Zabudli ste na reakcia na: 7 „smrteľných“ hriechov firemných užívateľov podľa IT administrátorov

4.4.2019 09:04
100 percent administrátorov asi zabudlo na heslá napísané na lístočkoch prilepené na monitore alebo položené vedľa PC :)

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať