Predstavujeme slovenské startupy: HoneyLOG

Projekt HoneyLOG je jeden z úspešných príkladov startupu, ktorý vznikol na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci dizertačnej práce Pavla Sokola. Témou práce boli honeypoty, čo sú informačné syst ...

10.12.2016

Čo dokáže odhaliť fleet manažment

Systémy na monitorovanie vozidiel umožňujú sledovať a zaznamenávať nielen polohu vozidla podľa GPS, ale množstvo iných dôležitých informácií. Vo väčšine prípadov sú to údaje o aktuálnej rýchlosti, otáčkach motora, percente zošliapnutia akceleračného ...

7.12.2016

Thunderbolt 3 – jeden konektor pre všetky zariadenia

Miniaturizácia klientskych zariadení, predovšetkým mobilných, poskytuje čoraz menej miesta na konektory klasických rozhraní, na druhej strane sa rozširujú možnosti a oblasti použitia týchto zariadení, napríklad na zobrazovanie na viacerých monitoroch ...

7.12.2016

Smart City/Inteligentné pouličné osvetlenie

Verejné osvetlenie v súčasnosti spotrebuje takmer 20 % celosvetovo vyrobenej elektrickej energie. Pre mestá, obce a prevádzkovateľov veľkých objektov predstavuje preto veľkú finančnú záťaž. Zároveň je to však dôležitá súčasť bezpečnosti v osvetľovano ...

7.12.2016

TOMARK AERO – výrobca lietadiel z Prešova

Tomark Aero je jedna zo štvorice slovenský firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou športových lietadiel. Je však vo viacerých oblastiach výnimočná, a tak sme sa rozhodli navštíviť ju a priblížiť vám aj túto oblasť, ktorá sa, ako sme sa presvedčili, nepráv ...

7.12.2016

Možnosti korekcie dioptrických chýb laserovým zákrokom

Čoraz viac ľudí väčšinu pracovného času a vzhľadom na prelínanie osobného a pracovného života dokonca väčšinu dňa strávi pri monitoroch a displejoch. Kľúčový zmysel pre nich je zrak a nie každému vyhovujú okuliare či kontaktné šošovky, ktoré prekážaj ...

7.12.2016

Smart City/Inteligentné vyhľadávanie parkovacích miest

Čoraz zložitejšia dopravná situácia predovšetkým v centrách miest do značnej miery súvisí aj s parkovaním. Nestačí len prísť autom optimálnou trasou na požadované miesto, treba na tomto mieste, čo najbližšie k cieľu cesty, aj zaparkovať. Parkovanie s ...

7.12.2016

Doprava budúcnosti smeruje do vzduchu

Svetové metropoly zažívajú nebývalý nárast počtu obyvateľov. Podľa populačných štúdií v období rokov 2015 až 2023 v niektorých z nich môže dôjsť až k ich zdvojnásobeniu.  V metropolách ako Los Angeles, Peking či Tokio a ďalších sú problémy s dopravou ...

7.12.2016

Žijeme v simulácii vytvorenej počítačom inej civilizácie?

Čo ak všetci ľudia, ktorých poznáte, všetky predmety, ktoré vidíte, a dokonca celá existencia, ktorú vnímate, nie je nič iné než riadky bežiaceho strojového kódu supervýkonného počítača? Je náš vesmír len počítačová simulácia? Táto myšlienka na prvý ...

7.12.2016

Budú nám roboti pomáhať alebo nás nahradia?

V súvislosti s robotizáciou sa najčastejšie skloňujú otázky, čo dokážu v súčasnosti, ako sa budú zdokonaľovať ich schopnosti v blízkej budúcnosti, v akých činnostiach dokážu ľuďom pomáhať a v akých ich v blízkej budúcnosti nahradia. Určite by nikto n ...

7.12.2016

Neľahká cesta k 5G sieťam

Čakajú nás rýchlejšie zajtrajšky? Rozvoj internetu a mobilných sietí v súčasnosti čoraz viac naberá na otáčkach. Zvyšuje sa penetrácia mobilných zariadení aj ich výbava, používatelia sú lační po konzumácii obsahu, a tak operátori zvyšujú prenosové k ...

7.12.2016

Moderná mobilná aplikácia ČSOB SmartBanking

Aplikácia ČSOB SmartBanking umožňuje klientom banky operatívne a pohodlne spravovať svoje financie a bankové služby. Je dostupná pre mobilné platformy Android, iOS aj Windows Phone. Inovovaná verzia aplikácie ponúka viac funkcií a zvyšuje komfort pou ...

7.12.2016

Dozrel čas na konvertibilné zariadenia?

Riešite dilemu, či si zaobstarať ultrabook alebo tablet? Ak si nie ste istí, východiskom pre vás je konvertibilné zariadenie. Dodáva ich takmer každý renomovaný výrobca a k dispozícii sú v niekoľkých konštrukčných variantoch. Pohľad do histórie Roz ...

7.12.2016

Skrášľovacie aplikácie: Virtuálna realita alebo sebaklam?

Závislosť mladých ľudí od sociálnych sietí je obrovská, jeden z jej prejavov je zverejňovanie vlastných fotiek napr. na Instagrame. Vyrobiť zaujímavú a príťažlivú fotografiu pre svoje publikom anonymných followerov však dá celkom zabrať. Vyskúšali sm ...

7.12.2016

Slovak Telekom ako partner pre Industry 4.0

Reakciou na zvýšenie konkurencieschopnosti výrobných firiem súvisiacich s neustále rastúcou dynamikou trhov je nevyhnutnosť skracovať životný cyklus vývoja a prípravy výroby. To všetko pri neustále rastúcej zložitosti výrobkov a tlaku na zníženie cen ...

7.12.2016

Rozhovor: Cez Finstat sa dá posúdiť nielen finančné zdravie firmy

Filip Glasa, CEO a zakladateľ Čo vás motivovalo na to, aby ste spustili Finstat? V tom čase, v roku 2012, sme nemali jasnú predstavu. Videli sme užitočné dáta, ktoré sa dajú lepšie interpretovať a vizualizovať. Vtedy som si predstavoval, že by sme m ...

23.11.2016

Ako fungujú laserové zákroky na korekciu dioptrických chýb oka

Spôsob práce, obzvlášť celodenné sedenie pri monitoroch, ale aj prirodzené starnutie spôsobujú zhoršenie zraku. Okrem tradičných okuliarov a kontaktných šošoviek sa na korekciu dioptrických chýb oka čoraz častejšie používajú zákroky laserom. Dioptri ...

12.11.2016


Reportáž: ReactiveConf 2016

Vlani vyvolala medzinárodná konferencia ReactiveConf vlnu pozitívnych reakcií, takže organizátori pokračovali v nastúpenom trende spojiť kreatívnych a inšpiratívnych ľudí aj tento rok, a to nielen v prostredí React, ale aj vo všetkých príbuzných tech ...

12.11.2016

Predstavujeme slovenské startupy: CEELABS

CEELABS je nielen dynamicky sa rozvíjajúci startup, ale v prvom rade príklad úspešného prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou. Tím pozostávajúci zo špecialistov a výskumníkov pôsobiacich v Laboratóriu počítačových sietí (CNL) na Technickej un ...

12.11.2016

Palantir: Najtajomnejšia firma v Silicon Valley

V posledných mesiacoch sa jeden z najvýznamnejších startupov v Silicon Valley Palantir spomínal v mnohých médiách. Nie je však presne známe, čím sa táto firma zaoberá. K spoluzakladateľom Palantiru patrí jeden z najmocnejších VC investorov Peter Thi ...

9.11.2016

Vyhľadávanie

ShowIT

Najnovšie videá