Image
8.1.2014 0 Comments

Zmeny v zákone o účtovníctve

Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela zákona o účtovníctve definuje nový typ účtovnej jednotky -mikro účtovnú jednotku. Mikro účtovná jednotka bude zostavovať účtovné uzávierky v zjednodušenej forme. Mikro účtovnou jednotkou je obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba podľa osobitného predpisu a pozemkové spoločenstvo, aka) za účtovné obdobie, v ktorom vznikla, rozhodla sa postupovať ako mikro účtovná jednotka alebob) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o ocenenie hodnoty majetku, vytvorenie rezervy a odpisov majetku, čistý obrat nepresiahol 700 000 eur, pričom čistým obratom sa na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav, priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať, alebo c) dve z podmienok podľa písmena b) prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch účtovných období podľa písmen a) a b) sa považovala za mikro účtovnú jednotku. Zákon umožňuje účtovnej jednotke urobiť rozhodnutie, či bude mikro účtovnou jednotkou podľa písmena b alebo c, ak sa tak rozhodne. Mikro účtovnou jednotkou prestane byť účtovná jednotka vtedy, keď prekročí majetkové a obratové kritérium dve účtovné obdobia po sebe. Mikro účtovná jednotka je pri zostavovaní účtovnej uzávierky zvýhodnená v tom, že má zjednodušenú formu. Podrobnosti sú obsiahnuté v opatrení MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podro ...

Článok je uzamknutý

Pokračovanie článku patrí k prémiovému obsahu PC REVUE, ktorý je dostupný pre predplatiteľov. S digitálnym predplatným za 20 € na celý rok získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Objednať si ho môžete TU. Ak už máte digitálne predplatné PC REVUE prihláste sa TU. Ak máte digitálne predplatné Piano, prihláste sa pomocou Piano.


Prihlásiť pomocou členstva PC REVUE
 
Alebo sa prihláste cez službu Piano

Mohlo by Vás zaujímať

Archív PCR 1

PC REVUE 10/2016

10.10.2016 15:30

OBSAH OKTÓBROVÉHO VYDANIA  MAGAZÍN■ Editorial: Zašoférujte si, kým ešte môžete■ Reportáž: IFA 2016 – 2. časť■ Reportáž: Huawei Connect 2016■ Reportáž: IBC 2016/Profesionáli prezbrojujú na RAW vid ...

Archív PCR

PC REVUE 09/2016

09.09.2016 13:56

OBSAH SEPTEMBROVÉHO VYDANIA  MAGAZÍN■ Editorial: Back to school■ Šéfredaktor odporúča■ Reportáž: IFA 2016 ■ Biztech trendy/Miroslav Farkaš, ASUS■ Zdravotné problémy očí pri práci s počítačom a St ...

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá