Image
4.3.2013 0 Comments

Zmeny v Obchodnom zákonníku

Od 1. februára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2013 Z. z., ktorým sa novelizoval Obchodný zákonník. Táto novela prináša zásadné zmeny do vzťahov medzi subjektmi obchodného práva a ustanovuje prísnejšie podmienky pri niektorých rozhodnutiach prijímaných valným zhromaždením spoločnosti s ručením obmedzeným.Významná zmena je zavedenie lehoty plnenia pri peňažnom záväzku dlžníka. Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku, alebo 60 dní odo dňa, keď veriteľ plnil (podľa toho, čo nastalo neskôr). To však neplatí, ak sa strany dohodnú o dlhšej lehote splatnosti. Súčasne však dohoda nesmie byť v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka. To znamená, že strany si môžu dohodnúť aj dlhšiu splatnosť, ako je 60 dní. No ak osobitný zákon ustanovuje kratšie lehoty splatnosti, použije sa takýto zákon určujúci kratšiu splatnosť záväzkov. Ak je však dlžník subjektom verejného práva, splatnosť je len 30 dní a možno ju predĺžiť maximálne na 60 dní. Zákonodarca pamätal aj na typickú slovenskú kreativitu pri obchádzaní zákona a explicitne určil, že so subjektom verejného práva sa nemožno dohodnúť o tom, kedy bude faktúra doručená.Novo je upravené aj omeškanie dlžníka. Dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, je v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom (podľa toho, čo nastalo neskôr), ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti. Ak je deň doručenia dokladu neistý, dlžník je v omeškaní uplynutím 30. dňa odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom. Dlžník je v omeškaní, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.Výška úrokov z omeškania je stanovená nariadením vlády, d ...

Článok je uzamknutý

Pokračovanie článku patrí k prémiovému obsahu PC REVUE, ktorý je dostupný pre predplatiteľov. S digitálnym predplatným za 20 € na celý rok získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Objednať si ho môžete TU. Ak už máte digitálne predplatné PC REVUE prihláste sa TU. Ak máte digitálne predplatné Piano, prihláste sa pomocou Piano.


Prihlásiť pomocou členstva PC REVUE
 
Alebo sa prihláste cez službu Piano

Mohlo by Vás zaujímať

Archív PCR 1

PC REVUE 10/2016

10.10.2016 15:30

OBSAH OKTÓBROVÉHO VYDANIA  MAGAZÍN■ Editorial: Zašoférujte si, kým ešte môžete■ Reportáž: IFA 2016 – 2. časť■ Reportáž: Huawei Connect 2016■ Reportáž: IBC 2016/Profesionáli prezbrojujú na RAW vid ...

Archív PCR

PC REVUE 09/2016

09.09.2016 13:56

OBSAH SEPTEMBROVÉHO VYDANIA  MAGAZÍN■ Editorial: Back to school■ Šéfredaktor odporúča■ Reportáž: IFA 2016 ■ Biztech trendy/Miroslav Farkaš, ASUS■ Zdravotné problémy očí pri práci s počítačom a St ...

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá