4.10.2012 0 Comments

Združenie Informačných a poradenských centier mladých si pripomenulo 20 rokov svojej existencie

Oslavy pri príležitosti 20. výročia vzniku Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR sa konali v slávnostnej atmosfére v priestoroch Domu kultúry v Prievidzi. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý síce na oslavách nebol osobne prítomný, ale poslal ich účastníkom pozdravný list. Na oslavách sa zúčastnila takmer stovka pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbali zástupcovia štátnych a verejných inštitúcií, obchodných spoločností, sponzorov, partnerských organizácií a novinárskej obce. Nechýbali zástupcovia českej partnerskej organizácie - Asociácie na podporu rozvoja Informačných centier pre mládež v ČR (AICM ČR) a riaditelia i konzultanti, zastupujúci sieť Informačných centier mladých na Slovensku.

So slávnostným príhovorom sa prítomným prihovoril predseda ZIPCeM Michal Dobiaš, ktorý okrem poďakovania všetkým zainteresovaným zdôraznil hlavné poslanie združenia - „celých 20 rokov sme robili všetko pre to, aby bolo na Slovensku prístupné jedno z najdôležitejších práv mladých ľudí, právo na informácie. Tomuto poslaniu zostáva ZIPCeM verný aj naďalej". Za partnerské inštitúcie vystúpili so slávnostnými príhovormi Eva Masárová, riaditeľka odboru mládeže a komunitárnych programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Viliam Michalovič, riaditeľ Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA a Jozef Božik, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátor mesta Partizánske. Zástupcovia partnerskej AICM ČR Vlastimil Kopeček, Zdenek Krejsa a Josef Svoboda po priateľskej zdravici odovzdali predsedovi ZIPCeM spoločný vecný dar v podobe obrovskej narodeninovej torty a dvadsať kilogramovej sviečky s logom osláv.

Súčasťou osláv 20. výročia ZIPCeM bolo aj ocenenie najaktívnejších pracovníkov ZIPCeM a ICM, ako aj zástupcov štátnych a samosprávnych inštitúcií, ktorí počas uplynulého obdobia vytvárali podmienky a aktívne podporovali činnosť združenia. Z rúk predsedu ZIPCeM Michala Dobiaša si ocenenia za významný prínos v oblasti rozvoja informačných a poradenských služieb pre mládež a príležitostné plakety prevzali: Mgr. Miroslava Števková, Ing. Ladislav Kmeť, Viera Valisková, doc. PaedDr. Jozef Božik, Phd., manželia Helena a Jozef Ristvejovci, Jana Knoppová, Bc. Jaroslava Andrášiková, Zuzana Zeleňáková, Bc. Andrea Gorejová, Bc. Elene Valanteje, Mgr. Mária Bošňáková, Ing. Viliam Michalovič a Ing. Ján Bodnár. Predseda ZIPCeM udelil cenu In Memoriam Mgr. Ivanovi Sárincovi, ktorý stál začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia pri zrode združenia.

Slávnostný večer svojím vystúpením pozdravili aj členovia Divadla pri kolkárni v Handlovej a niekoľkými piesňami aj známa slovenská speváčka Beáta Dubasová. Program vyvrcholil piesňou „Aj tak sme stále frajeri" z repertoáru Petra Nagya, ktorú spoločne zaspievali chlapci a dievčatá z detskej speváckej skupiny pod vedením Anežky Balušinskej. Po oficiálnej časti nasledovali priateľské neformálne stretnutia pri dobrom jedle a nápojoch, ktoré pre hostí pripravili priatelia zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM) vzniklo 9. septembra 1992 ako oficiálne registrovaná organizácia s cieľom vybudovania stabilnej a fungujúcej siete Informačných centier mladých na celom území Slovenska, ktoré budú poskytovať širokú paletu informačných a poradenských služieb s rešpektovaním potrieb a záujmov mladých ľudí. Uplynulých dvadsať rokov nebolo jednoduchých, avšak počas tohto obdobia sa e Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike vypracovalo na reprezentanta siete organizácií, aktívne pôsobiacich v oblasti informačno-poradenských služieb pre mládež, ktoré vystupujú pod spoločným názvom Informačné centrum mladých. Hlavnou úlohou ZIPCeM je zabezpečovať ich aktívnu vzájomnú spoluprácu a koordinovať aktivity jednotlivých organizácií v rámci siete tak, aby spĺňali kritériá spoločnej metodiky práce a aby poskytovali informačné a poradenské služby na základe spoločných postupov pri dodržaní princípov anonymity a diskrétnosti, osobného prístupu ku klientom, profesionality a odbornosti, dostupnosti a atraktivity poskytovaných informácií a bezplatnosti informačných a poradenských služieb. ZIPCeM je prirodzeným partnerom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenského inštitútu mládeže - IUVENTA, ako aj Rady mládeže SR.

Informačné centrá mladých - sú špecializované inštitúcie, ktorých hlavným cieľom je poskytovanie informácií a odborného poradenstva pre mladých ľudí z rôznych oblastí ich života. Pri poskytovaní informačno-poradenských služieb sa riadia spoločným tematickým štandardom prijatým na národnej úrovni, ktorý pokrýva oblasti ako zamestnanosť a kariérové poradenstvo, vzdelávanie, cestovanie, voľný čas, ľudské práva, prevencia voči negatívnym vplyvom a sexualita mladých. Uvedený tematický štandard je ďalej rozšírený každou jednou organizáciou v sieti na základe regionálnych potrieb a požiadaviek cieľovej skupiny. Prvé Informačné centrum mladých (ICM) odštartovalo svoju činnosť už v roku 1991 v Bratislave. Nasledovali ďalšie a ďalšie. Snaha ľudí pomáhať mladým sa rýchlo šírila po celom Slovensku. Obzvlášť v čase, keď bol internet viac raritou ako súčasťou života, keď nebolo bežné pracovať či študovať v zahraničí. Služby poskytované Informačnými centrami mladých boli vtedy skutočne žiadané. V súčasnosti pôsobí v rámci siete na Slovensku 15 Informačných centier mladých. Za obdobie uplynulých dvadsiatich rokov zaregistrovalo združenie prostredníctvom siete Informačných a poradenských centier mladých viac ako 900 tisíc klientov.

Súčasťou informačno-poradenských služieb pre mládež je aj budovanie Infobodov, ktoré predstavujú zjednodušenú formu poskytovania informácií. Infobody rozširujú už existujúcu sieť ICM v jednotlivých regiónoch Slovenska. Lokalizované sú v mestách a obciach s menším počtom obyvateľov alebo tam, kde je vysoká koncentrácia mladých ľudí a nie je tam zriadené ICM. Poslaním Infobodov je zabezpečenie bezplatného prístupu mladých ľudí k informáciám a poradenstvu z rôznych oblastí života vo forme voľne dostupných, tematicky zameraných informačných materiálov v tlačenej podobe.

Okrem informačno-poradenských služieb pre mladých, má ZIPCeM za sebou počas uplynulých dvadsiatich rokov aj bohatú edičnú činnosť. Každoročne publikuje kvalitné tematické informačné materiály reflektujúce aktuálne potreby a požiadavky mladých ľudí. Materiály sú graficky príťažlivé, po odbornej stránke sú prísne posudzované. Ambíciou ZIPCeM bolo a aj naďalej zostáva, aby sa stali jedinečným produktom medzi materiálmi inej domácej ale i zahraničnej produkcie, ktorý je nielen typický, ale i rozpoznateľný. Tieto materiály primárne slúžia pre klientov ICM, sú však zároveň distribuované aj iným organizáciám a inštitúciám a to s ohľadom na ich tematické zameranie. Všetky informačné materiály sú okrem tlačenej formy dostupné aj v elektronickej podobe na stránkach www.icm.sk, www.zipcem.sk a www.oskole.sk. ZIPCeM sa v uplynulom období darilo etablovať aj na významných prezentačno-informačných podujatiach (Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, veľtrh pracovných príležitostí Job fórum) a je podpísaný pod niekoľko informačných kampaní (Využi šancu byť informovaný, kampaň Stop AIDS). ZIPCeM je v súčasnosti lídrom medzi mládežníckymi organizáciami v sprostredkovávaní informácií pre a o mladých na sociálnej sieti Facebook v rámci spoločnej prezentácie pod názvom Využi šancu byť informovaný. V súčasnosti eviduje na sociálnej sieti takmer 20 tisíc fanúšikov.

Uplynulých dvadsať rokov sa ZIPCeM naliehavo držal svojho poslania - prispievať k zlepšeniu a prístupnosti informačno-poradenských služieb pre mládež, ponúkať svojim klientom v oblasti informačno-poradenských služieb to, čo reálne potrebujú a prispievať k profesionalizácii pracovníkov s mládežou poskytujúcich informačno-poradenskú činnosť na úrovni vysokého európskeho štandardu. Tomuto poslaniu zostáva ZIPCeM verný aj do budúcnosti.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis 1

Xiaomi vraj neutrpí poklesom predaja smartfónov, živia ho iné zdroje

02.12.2016 00:19

Prepad predaja smartfónov na čínskom trhu nebude mať významný dosah na spoločnosť Xiaomi, pretože bude kompenzovaný predajom inteligentných domácich spotrebičov a príjmami zo softvéru. Povedal to star ...

Biznis

Automobilky sa dohodli o výstavbe siete ultrarýchlych nabíjacích staníc pre elektromobily po celej Európe

01.12.2016 00:15

Automobilky BMW Group, Daimler, Ford Motor Company a skupina Volkswagen s Audi a Porsche uzavreli dohodu o spolupráci pri výstavbe siete vysokovýkonných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, pokrý ...

Biznis

V Prahe má vo februári odštartovať škola pre youtuberov. Školáci zaplatia 5000 korún...

28.11.2016 00:18

V Prahe sa vo februári otvorí škola pre U2berov. Ako sa píše na stránke projektu, za ktorým stojí firma Books and Cards S.G.J.Š., s.r.o., chlapci a dievčatá sa tu v bloku workshopov naučia bezpečne a  ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá