12.8.2014 0 Comments

Zákon o krátkodobom nájme bytov

Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. Zákon č. 98/2014 Z. z. všeobecnú úpravu nezrušil, a tak možno zmluvu o nájme bytu uzatvoriť podľa oboch predpisov. Nájom sa podľa zákona č. 98/2014 Z. z. uzatvára vždy na určitú dobu, najdlhšie na dva roky. Krátkodobý nájom bytu možno na základe dohody zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát, čiže nájom môže trvať najviac 6 rokov. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a zmluvné strany si navzájom poskytnú najmenej jedno jej vyhotovenie. Musí obsahovať najmä a) údaje o zmluvných stranách,b) označenie predmetu nájmu a rozsah užívania predmetu nájmu,c) určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva,d) opis stavu bytu, opis príslušenstva a vybavenia bytu, ako aj opis chýb bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, ktoré sú prenajímateľovi známe v čase uzavretia nájomnej zmluvy,e) určenie doby nájmu,f) vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva sa uzaviera podľa zákona č. 98/2014 Z. z. Nová právna úprava výslovne vyžaduje registráciu prenajímateľa na finančnej správe do konca mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom prenajal byt. Inak sa zmluva bude posudzovať podľa Občianskeho zákonníka. Registráciu je prenajímateľ povinný nájomcovi preukázať. Nový zákon prináša možnosť dohodnúť si v zmluve kratšiu výpovednú lehotu ako tri mesiace podľa Občianskeho zákonníka. Odlišný je aj začiatok plynutia výpovednej lehoty - od jej doručenia druhej strane. Na rozdiel od Občianskeho zákonníka v prípade ukončenia krátkodobého nájmu bytu nevzniká povinnosť prenajímateľa poskytovať nájomcovi bytové náhrady. Zákon umožňuje stranám dohodnúť sa na prípadoch, v ktorých je prenajímateľ oprávnený jednostranne ...

Článok je uzamknutý

Pokračovanie článku patrí k prémiovému obsahu PC REVUE, ktorý je dostupný pre predplatiteľov. S digitálnym predplatným za 20 € na celý rok získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Objednať si ho môžete TU. Ak už máte digitálne predplatné PC REVUE prihláste sa TU. Ak máte digitálne predplatné Piano, prihláste sa pomocou Piano.


Prihlásiť pomocou členstva PC REVUE
 
Alebo sa prihláste cez službu Piano

Mohlo by Vás zaujímať

Archív PCR 1

PC REVUE 10/2016

10.10.2016 15:30

OBSAH OKTÓBROVÉHO VYDANIA  MAGAZÍN■ Editorial: Zašoférujte si, kým ešte môžete■ Reportáž: IFA 2016 – 2. časť■ Reportáž: Huawei Connect 2016■ Reportáž: IBC 2016/Profesionáli prezbrojujú na RAW vid ...

Archív PCR

PC REVUE 09/2016

09.09.2016 13:56

OBSAH SEPTEMBROVÉHO VYDANIA  MAGAZÍN■ Editorial: Back to school■ Šéfredaktor odporúča■ Reportáž: IFA 2016 ■ Biztech trendy/Miroslav Farkaš, ASUS■ Zdravotné problémy očí pri práci s počítačom a St ...

Vyhľadávanie

ITAPA 2016 Jesen

Najnovšie videá