12.8.2014 0 Comments

Zákon o krátkodobom nájme bytov

Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. Zákon č. 98/2014 Z. z. všeobecnú úpravu nezrušil, a tak možno zmluvu o nájme bytu uzatvoriť podľa oboch predpisov. Nájom sa podľa zákona č. 98/2014 Z. z. uzatvára vždy na určitú dobu, najdlhšie na dva roky. Krátkodobý nájom bytu možno na základe dohody zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát, čiže nájom môže trvať najviac 6 rokov. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a zmluvné strany si navzájom poskytnú najmenej jedno jej vyhotovenie. Musí obsahovať najmä a) údaje o zmluvných stranách,b) označenie predmetu nájmu a rozsah užívania predmetu nájmu,c) určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva,d) opis stavu bytu, opis príslušenstva a vybavenia bytu, ako aj opis chýb bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, ktoré sú prenajímateľovi známe v čase uzavretia nájomnej zmluvy,e) určenie doby nájmu,f) vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva sa uzaviera podľa zákona č. 98/2014 Z. z. Nová právna úprava výslovne vyžaduje registráciu prenajímateľa na finančnej správe do konca mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom prenajal byt. Inak sa zmluva bude posudzovať podľa Občianskeho zákonníka. Registráciu je prenajímateľ povinný nájomcovi preukázať. Nový zákon prináša možnosť dohodnúť si v zmluve kratšiu výpovednú lehotu ako tri mesiace podľa Občianskeho zákonníka. Odlišný je aj začiatok plynutia výpovednej lehoty - od jej doručenia druhej strane. Na rozdiel od Občianskeho zákonníka v prípade ukončenia krátkodobého nájmu bytu nevzniká povinnosť prenajímateľa poskytovať nájomcovi bytové náhrady. Zákon umožňuje stranám dohodnúť sa na prípadoch, v ktorých je prenajímateľ oprávnený jednostranne ...

Článok je uzamknutý

Pokračovanie článku patrí k prémiovému obsahu PC REVUE, ktorý je dostupný pre predplatiteľov. S digitálnym predplatným za 20 € na celý rok získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Objednať si ho môžete TU. Ak už máte digitálne predplatné PC REVUE prihláste sa TU. Ak máte digitálne predplatné Piano, prihláste sa pomocou Piano.


Prihlásiť pomocou členstva PC REVUE
 
Alebo sa prihláste cez službu Piano

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Archív PCR

Obsah PC REVUE 12/2016

08.12.2016 10:46

OBSAH DECEMBROVÉHO VYDANIA  MAGAZÍN Editorial Doprava budúcnosti smeruje do vzduchu Smart City/Inteligentné vyhľadávanie parkovacích miest Žijeme v simulácii vytvorenej počítačom inej civilizácie ...

Archív PCR

Kompletné vydanie PC REVUE 12/2016 vo formáte PDF

08.12.2016 09:45

Ak­tuál­ne PC RE­VUE 12/2016 v PDF na stiah­nu­tie pre či­ta­te­ľov. Hes­lo k chrá­ne­né­mu PDF sme Vám pos­la­li mai­lom.

Archív PCR

Obsah PC REVUE 11/2016

04.11.2016 15:07

OBSAH NOVEMBROVÉHO VYDANIA  MAGAZÍN■ Reportáž: IT GALA 2016■ Microsoft predstavil svoju 3D víziu a Surface Book■ Reportáž: Microsoft Ignite 2016■ Reportáž: Svetlo a tieň sa spojili■ Apple má nov ...

Vyhľadávanie

ShowIT

Najnovšie videá