Image
30.9.2015 0 Comments

Výdavky na výskum a vývoj tvorili minulý rok 0,89 percenta HDP

Výdavky na výskum a vývoj dosiahli v minulom roku 0,89 percenta HDP. Pokračoval teda trend nárastu výdavkov na túto oblasť, keďže v roku 2011 predstavovali výdavky 0,67 percenta HDP, v roku 2012 to bolo 0,81 percenta a v roku 2013 to bolo 0,83 percenta HDP. Vyplýva to zo Správy o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2014, ktorú ministerstvo školstva predkladá na rokovanie vlády.

V rámci schválenej Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR bol stanovený cieľ dosiahnuť do roku 2020 celkové výdavky na výskum a vývoj vo výške 1,2 percenta HDP. Vzhľadom na to, že tento nárast má byť výrazne tvorený podnikateľskými zdrojmi, v nasledujúcich rokoch bude rozhodujúce, ako sa podarí zaviesť opatrenia na stimuláciu podnikateľskej sféry ako sú napríklad podpora start-up či spin-off podnikov.

Celkové výdavky na výskum a vývoj tvoria výdavky štátneho rozpočtu, podnikateľského sektora, investície neziskového sektora, výdavky zo zdrojov vysokých škôl a výdavky zo zahraničných zdrojov. V roku 2014 bol podiel prostriedkov zo štátneho rozpočtu na celkových výdavkoch na výskum a vývoj 41,38 percenta.

V roku 2014 pretrvával dominantný podiel financovania zo štrukturálnych fondov EÚ. Významným prvkom v prostredí slovenského výskumu a vývoja bolo budovanie nových veľkých univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. Práve tie majú zatraktívniť vedu na Slovensku, pritiahnuť mladých výskumníkov a tým zabrániť odlivu mozgov do zahraničia. V roku 2014 bolo v rámci Operačného programu zazmluvnených 14 takýchto projektov s finančnou alokáciou 431 miliónov eur.

Súčasťou správy je aj hodnotenie stavu ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. V roku 2014 narástol počet výskumných pracovníkov takmer vo všetkých sektoroch. Minulý rok bol zároveň kľúčový v nastavení zmien v systéme riadenia výskumu a vývoja na Slovensku. Zmeny sa podľa správy naplno prejavia v nasledujúcich rokoch. Schválená Stratégia Výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu má v rokoch 2014 až 2020 prispieť k reforme výskumu a vývoja na Slovensku, najmä výraznejšie zapojiť do výskumu podnikateľov.

Chce tiež zmeniť orientáciu výskumu na výskum, ktorého výsledky budú uplatniteľné v hospodárskej a spoločenskej praxi. Stratégia zároveň zadefinovala priority výskumu a vývoja a oblasti, ktoré budú prioritne podporovať v nasledujúcich rokoch v rámci národných schém, ale aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Rok 2014 je významný aj na európskej úrovni vzhľadom na spustenie nového rámcového programu EÚ na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. Európska komisia prostredníctvom neho podporí v rokoch 2014 až 2020 európsky výskum grantmi v celkovej výške viac ako 77 miliárd eur.

Stav výskumu a vývoja na Slovensku však v správe charakterizujú aj viacerými pretrvávajúcimi problémami. Jednoznačne najväčším problémom slovenského výskumu zostáva podľa správy jeho dlhodobé podfinancovanie. V praxi sa to prejavuje aj nedostatočným rozpočtom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorá ako hlavná grantová agentúra má len obmedzené možnosti, čo sa týka vyhlasovania nových výziev.

V rozpore s európskym trendom navyše na Slovensku stále prevláda podpora základného výskumu a financovanie výskumu z verejných zdrojov, čo by sa však malo zmeniť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Informatizácia

Slovensko.Digital víta zastavenie IT projektu Sociálnej poisťovne za 70 miliónov eur

14.12.2016 00:07

Sociálna poisťovňa zastavila nákup 70 miliónového IT projektu na elektronizáciu svojich služieb. IT odborníci zo Slovensko.Digital tento tento krok vítajú. Upozorňujú tiež, že je potrebné zverejniť an ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá