Image
24.8.2016 0 Comments

Cognitive offloading: Vďaka internetu čoraz viac zabúdame. Spoliehame sa na „googlenie“

Naša rastúca závislosť od internetu a ľahký prístup k obrovským zdrojom on-line informácií ovplyvňujú naše myšlienkové procesy pri riešení problémov a učení. V novom článku publikovanom v časopise Memory vedci z Kalifornskej univerzity v Santa Cruz a Illinoiskej univerzity v Urbana Champaign zistili, že „znižovanie kognitívnej záťaže“ (cognitive offloading) alebo tendencia spoliehať sa na veci, ako je internet, elektronické kalendáre, to-do listy, sa u ľudí neustále umocňuje. Hoci si myslíme, že pamäť je niečo, čo sa deje v našej hlave, čoraz častejšie sa rozpamätávanie deje pomocou činidiel mimo našej hlavy.

Vedci vykonali experimenty s cieľom zistiť, aká je pravdepodobnosť toho, že pri odpovedi na otázku siahneme po počítači či smartfóne. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín a mali odpovedať na niekoľko náročných otázok – prvá skupina mohla používať len svoju pamäť, druhá mohla využiť vyhľadávanie Googlu. Následne dostali možnosť odpovedať na ľahšie otázky metódou podľa ich vlastného výberu.

Výsledky ukázali, že u účastníkov, ktorí predtým používali na získavanie informácií internet, bola väčšia pravdepodobnosť, že pri následných jednoduchších otázkach opäť použijú Google, ako u tých, ktorí sa museli spoliehať na svoju pamäť. Títo účastníci menej namáhali svoju pamäť pred tým, ako siahli po internete. Pozoruhodné je, že až 30 % účastníkov, ktorí najprv používali internet, sa ani nepokúsilo odpovedať na jednoduchú otázku spamäti.

Vedúci výskumu Dr. Benjamin Storm poznamenal: „Naša pamäť sa mení. Výskum ukazuje, že ak používame internet na podporu a rozšírenie našej pamäti, čoraz viac sa naň začíname spoliehať. Zatiaľ čo predtým sme sa pokúsili pripomenúť si niečo sami, teraz sa tým už neobťažujeme. Len čo máme k dispozícii smartfóny a ďalšie zariadenia s množstvom informácií, stávame sa závislými od nich v  každodennom živote.“

Samozrejme, internet je obsiahlejší, spoľahlivý a rýchlejší ako nedokonalá ľudská pamäť. Svedčia o tom aj presnejšie odpovede tých účastníkov, ktorí ho použili počas výskumu. Vo svete, kde máme k dispozícii vyhľadávanie Googlu cez naše smartfóny, je potreba pamätať si triviálne fakty, vzorce a čísla v každodennom živote menej nevyhnutná.

Autor: Redakcia

Mohlo by Vás zaujímať

Výskum 6

Vedci vypočítali, že horná hranica ľudského veku je 115 rokov. Naozaj?

21.10.2016 00:13

Po celé stáročia sa priemerná dĺžka života zvyšovala. Môže to pokračovať stále? Podľa niektorých sa ľudia, ktorí budú žiť 150 rokov, už narodili. No vedci Jan Vijg, Xiao Dong a Brandon Milholland z Al ...

Výskum 7

Chcete sa stať občanom vesmírneho štátu Asgardia? Stačí, ak máte viac ako 18 a e-mailovú adresu

18.10.2016 00:16

Počuli ste už o Asgardii? Názov vychádza zo severskej mytológie, kde Asgard označuje miesto na oblohe, kde sídlia bohovia. Asgardiu vynašiel Igor Ashurbeyli, predseda výboru UNESCO pre vedu o vesmíre ...

Výskum

„Chýbajúci článok“ pre spojenie mozgu s počítačom. Memristory môžu v neurónovej sieti fungovať ako synapsie

17.10.2016 00:25

Ľudstvo je zasa o krok bližšie k počítačom, ktoré napodobňujú činnosť mozgu. Vedci zo Southamptonskej univerzity dokázali, že memristory čiže rezistory, ktoré si pamätajú svoj predchádzajúci odpor, mô ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Bratislava Game Jam

Najnovšie videá