17.3.2016 0 Comments

Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska si zvolilo nových členov Prezídia

Tohtoročné valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska, ktorú tvorí 87 najvýznamnejších spoločností odvetvia informačných a telekomunikačných technológií počas dnešného zasadnutia schválilo dokument „Návrhy formulácií do Programového vyhlásenia vlády pre obdobie 2016 – 2020,“ ktorý je súčasťou tejto tlačovej správy.

Priority IT Asociácie Slovenska pre nadchádzajúce obdobie vychádzajú z koncepčného materiálu Stratégia ITAS 2020 prijatého na Valnom zhromaždení dňa 18.3.2015 a zahŕňajú všetky 4 kľúčové oblasti:

  1. Vzdelávanie podľa potrieb trhu práce
  2. Implementácia IKT technológií
  3. Digitálna ekonomika
  4. Digital Single Market EU

Účastníci valného zhromaždenia IT Asociácie Slovenska zvolili nových členov Prezídia ITAS pre nadchádzajúce dvojročné funkčné obdobie v zložení: Ján Adamec (Slovak Telekom), František Baranec (Cisco), Gabriel Fedorko (Microsoft), Michal Hrabovec (Anasoft), Michal Klačan (Datalan), Erika Lindauerová (HP Inc.), Marián Marek (PosAm), Ivan Matlák (Soitron), Peter Weber st. (Interway) a ako náhradníkov Michala Ševčíka (HPE) a Petra Tvrdoňa (Samsung).

Zároveň členovia ITASu zvolili pre nadchádzajúce dvojročné prezídium aj svojho prezidenta, pričom v tejto pozícii potvrdili aktuálneho prezidenta ITASu, Mária Lelovského. Prezídium je koordinačným a riadiacim orgánom IT Asociácie Slovenska a prezident je výkonným a štatutárnym orgánom.

Dokument „Návrhy formulácií do Programového vyhlásenia vlády pre obdobie 2016 – 2020:“

1. V oblasti vzdelávania:

Vláda upraví systém financovania VŠ zavedením diferencovaného finančného príspevku pre tie fakulty, ktoré pripravujú najväčšie počty absolventov pre potreby praxe s využitím merateľných ukazovateľov ako sú napr. zamestnanie sa absolventov v študovanom odbore, či výška ich priemerných platov.

2. V oblasti hospodárskej politiky a rastu konkurencieschopnosti:

Pre úspešnú implementáciu prvkov konceptu Smart Industry, vrátane digitálnej transformácie slovenského priemyslu a podnikov vytvorí vláda predpoklady na dostatočné zásobenie pracovného trhu kvalifikovanými odborníkmi s informatickou, robotickou a automatizačnou špecializáciou, a to ako zo zdrojov absolventov stredných a vysokých škôl ale aj kvalitnými rekvalifikačnými programami organizovanými v rámci celoživotného vzdelávania v spolupráci s profesnými združeniami zamestnávateľov a akademickou obcou.

3. V oblasti informačnej spoločnosti:

Vláda sa zameria na realizáciu opatrení, ktoré posunú Slovensko z posledných priečok v oblasti elektronickej verejnej správy na úroveň priemeru EÚ. Tieto opatrenia budú vychádzať z dôslednej reformy procesov vo verejnej správe, pričom IKT prostriedky budú slúžiť ako významný podporný nástroj na implementáciu týchto reforiem. Pri realizácii projektov informačnej spoločnosti bude vláda dôsledne dodržiavať princípy na verejnosť orientovaných služieb tak, aby sa podporilo zdravé konkurenčné trhové prostredie poskytovateľov služieb, zjednodušila a zrýchlilakomunikáciaobčanasoštátnousprávoua samosprávou, minimalizovalo množstvo návštev na úradoch s koncentráciou úkonov na jednom mieste s dôsledným využívaním princípu „jedenkrát a dosť“ a okamžitým vybavovaním elektronických podaní.

Vláda bude znižovať prevádzkové náklady na základnú IKT infraštruktúru horizontálnym aj vertikálnym rozširovaním „vládneho cloudu“, využívanímslužieb „Infraštruktúra ako služba“, „Platforma ako služba“ a „Software ako služba“ a dôsledným uplatňovaním princípu „cloud only“

Zapojením sa do implementácie princípov stratégie jednotného digitálneho trhu v rámci Európskej únie vláda zvýši možnosti občanom i podnikateľom pre online nákup i predaj tovarov a služieb v rámci celého európskeho trhu. Sosprístupňovaním informácií, ktoré štát vytvára, v podobe otvorených a zlinkovaných dát, pomôže vláda vytvoriť Data-Driven Economy, ktorá výrazne podporí podnikateľské prostredie na Slovensku.

Vláda dokončí projekt pokrytia „bielych miest“ Slovenska širokopásmovým internetom a zjednoduší podmienky pre investovanie do sietí novej generácie s vysokorýchlostnými pripojením aj pre husto osídlené oblasti.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Konferencia PyCon sa po roku vracia na Slovensko

20.01.2017 14:11

Druhý ročník komunitnej konferencie avizuje špeciálny program pre učiteľov informatiky Príležitosť zoznámiť sa s jedným z najpopulárnejších programovacích jazykov súčasnosti, inšpirovať profesionálov ...

Tlačové správy

Desať MFZ Sharp dostalo ocenenie „vysoko odporúčané“ od laboratória BLI

20.01.2017 13:00

Nový rad MFZ Sharp bol ocenený za kvalitu, spoľahlivosť a jednoduchosť používania popredným hodnotiteľom Buyers Laboratory LLC Nový rad produktov MFZ Sharp s názvom Advanced and Essentials získal oce ...

Tlačové správy

Synology predstavuje službu Surveillance Station 8.0

20.01.2017 12:30

Spoločnost Synology® Inc. dnes oficiálne oznámila vydanie služby Surveillance Station 8.0, ktorá obsahuje nového a praktického desktopového klienta, inteligentné technológie viacerých dátových prúdov ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá