Image
18.9.2015 0 Comments

Väčšina Slovákov triedi odpad, najviac plasty a papier

Aspoň nejaký druh odpadu triedi vo svojej domácnosti 88 % respondentov. Medzi najčastejšie recyklované suroviny patria plasty a papier, veľmi často taktiež sklo. Tí, ktorí nerecyklujú, to nerobia najčastejšie z toho dôvodu, že nemajú v okolí vhodné kontajnery. Výsledky priniesol výskum Slovenského národného panela, ktorého sa zúčastnila päťstovka respondentov z aktívnej internetovej populácie vo veku 18-65 rokov.

Recyklácia odpadu,ako jeden zospôsobov ochrany životného prostredia, je v súčasnej spoločnosti veľmi aktuálna téma a aktívne sa jej venuje výrazná väčšina internetovej populácie. Medzi najčastejšie suroviny, ktoré respondenti doma triedia, patrí plast (98 %), papier (90 %) a sklo (86 %). Necelá polovica potom recykluje kovy, viacako tretina tetrapaky (38 %) a bioodpad trieditakmer každý tretí respondent.


Z hľadiska sociodemografickéhorecyklujúpapier, plasty aj sklo približnerovnako muži aj ženy. Bioodpad triedi o 4 % viac žien, naopak kov recykluje o 5 % viac mužov. Platí taktiež, že percento recyklujúcich stúpaaj s rastúcim vekom. Zatiaľ čo v skupine respondentov vo veku 18-24 rokovtriedi odpad 81 % dopytovaných, vo vekovej skupine 55+ je to 95 % a viac. Intenzita recyklácie rôznych druhovsurovín je taktiež závislá na veľkosti miesta bydliska: bioodpad a kovy sú recyklované dvakrát až trikrát častejšie na dedinách či v malých mestách.

V otázke triedenia odpadu je dôležitá taktiežznalosťspôsobu, ako ho správnevykonávať. Z výsledkov výskumu vychádza, že až 90 % opytovaných vie, alebo sa maximálne občas uistí, ako správne odpad triediť a aký kontajner napríklad použiť na akú surovinu.

Tých, ktorí nerecyklujú, je podľa výskumu vslovenskej internetovej populácii len 12 %. Viac ako polovica z nich odpovedala, že to nerobí preto, že nemá vo svojom okolí vhodné kontajnery. Druhej najpočetnejšej skupine vadí neporiadok, ktorý sa doma tvorí skladovaním odpadu. 15 % netriediacich respondentov má potomtaký názor, že recyklovanie nemá zmysel a zostávajúcich 13 % priznáva, že sú na triedenie odpadu príliš leniví.

V rámci Slovenska sú najzodpovednejšími regiónmi v otázke recyklácie kraje Nitriansky a Žilinský, kde záujem recyklovať odpad prejavuje najmenej 95 % opytovaných. Naopak najhoršie je na tom kraj Košický, kde nájdeme 79 % recyklujúcich.

2Screenshot 2015-09-18 13.55.18.jpg


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá