Image
2.6.2016 0 Comments

VEDA: Vyhlásili nové výzvy operačného programu Výskum a inovácie

Dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) zverejnila 31. mája Výskumná agentúra. Výzvy, ktoré zverejnila Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sú spolu za vyše 400 miliónov eur. Prioritou oboch výziev je podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií. Rovnako aj vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu, vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, agentúru SITA o tom informovala Martina Slušná z komunikačného odboru ministerstva školstva.

Pre výzvu na podporu "Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK" je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených 200 miliónov eur. Minimálny limit na jeden projekt je na úrovni jeden milión eur a maximálny vo výške sedem miliónov eur. Žiadať o podporu na svoje projekty môžu podnikateľské subjekty z oblasti výskumu a vývoja v rámci Schémy štátnej pomoci. Prvé posudzované obdobie má dátum uzávierky 30. júna.

Na druhú výzvu určenú na podporu "Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK" z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených 218 miliónov eur. Výzva je rozdelená na päť oblastí špecializácie podľa dostupných vedecko-výskumných kapacít SR. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať výskumné inštitúcie z verejného, štátneho, neziskového sektora, vysoké školy alebo podnikateľské subjekty. Prvé posudzované obdobie má dátum uzávierky 31. augusta.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu upozorňuje, že výzvy sú otvorené, čo znamená, že sa uzavrú po vyčerpaní prostriedkov. Záujemcovia nájdu kompletné informácie, vrátane úplného znenia výziev a príloh na webstránke Výskumnej agentúry http://www.opvai.sk.

Autor: SITA

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá