12.12.2012 0 Comments

Trh s technickým spotrebným tovarom: Priaznivý, avšak opatrný vývoj v Q3 2012

Výsledky Indexu GfK TEMAX Western Europe za tretí štvrťrok 2012

Celkový trh s technickým spotrebným tovarom v západnej Európe dosiahol počas tretieho kvartálu roku 2012 nárast vo výške 1,5 percenta (z hľadiska objemu tržieb) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Tržby vygenerované počas tohto obdobia dosiahli 45,3 miliardy €, čo predstavuje s miernym nárastom na úrovni 0,1 percenta a celkovým objemom tržieb 135,1 miliardy € kumulatívny vývoj na trhu medzi januárom a septembrom tohto roka takmer identický vývoj s rokom 2011. Krajiny najviac postihnuté ekonomickou krízou bojujú s klesajúcimi číslami takmer vo všetkých sektoroch technického spotrebného tovaru.

V treťom štvrťroku roka 2012 (Q3 2012) zostali telekomunikácie aj naďalej najsilnejším sektorom v rámci indexu GfK TEMAX Western Europe. Informačné technológie, malé a veľké domáce spotrebiče patria tiež medzi úpešné sektory, ktorým sa darilo a zaevidovali jednociferný nárast. Sektoru spotrebnej elektroniky v súčasnosti chýbajú akékoľvek externé vplyvy, ktoré by dokázali stimulovať tržby.

Telekomunikácie: Sektor je počas Q3 aj naďalej motorom rastu

V 3. štvrťroku 2012 dosiahli tržby v „telco" sektore 5,6 miliardy €. Vďaka rastúcemu objemu tržieb až na úrovni 16,5 percenta, dosiahol západoeurópsky sektor telekomunikačného tovaru v 3. štvrťroku 2012 najvýraznejší nárast v rámci všetkých sektorov GfK TEMAX. Kumulovaný nárast za prvé tri kvartály predstavoval spolu 13,8 percenta a hodnota tržieb vzrástla na 16,1 miliardy €. S výnimkou Grécka a Španielska vykázal vývoj vo všetkých krajinách výrazný nárast.

Rastúci dopyt po smartfónoch ovplyvnili viaceré faktory. Masívne dotácie operátorov spôsobili, že prechod zo štandardného mobilného telefónu na smartfón sa stal veľmi výhodným a väčšie displeje a iné funkcie ako napríklad NFC (near field communication) sa postupne stávajú cenovo dostupné pre masový trh. Vyššia schopnosť prenosu dát v novom štandarde LTE tiež umožňuje nesmierne rýchle využívanie internetu. Táto služba je už dostupná na kľúčových trhoch ako je Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko a Francúzsko. Nové operačné systémy s atraktívnou užívateľskou ponukou a vylepšeniami tak sťažujú spotrebiteľom voľbu, ale napriek tomu stimulujú dopyt. Smartfóny preto budú rozhodne zohrávať veľmi dôležitú úlohu aj počas sviatočnej sezóny.

Sektor IT: úsvit nových technológií

Západoeurópsky IT sektor zaznamenal medzi júlom a septembrom 2012 tržby vo výške 14,1 miliardy €. To korešponduje s rastom vo výške 4,9 percenta v porovnaní s Q3 2011. Čo sa týka prvých troch kvartálov 2012, bol zaznamenaný 2,6 percentný nárast, čo v objeme tržieb predstavuje 41,4 miliardy €. Všetky krajiny s výnimkou Portugalska a Grécka zaznamenali medzi júlom a septembrom rast. Jedine švédsky IT sektor dokázal prekonať hladinu dvojciferného rastu.

IT trhy v západnej Európe sú v súčasnosti pod vplyvom dvoch základných trendov. Na jednej strane dosiahli mnohé produktové segmenty vysoké objemy tržieb, ale len obmedzené tempo rastu. Takže počet predaných kusov pre tovary ako napr. desktopové počítače, prenosné počítače, periférne zariadenia a externé hard-disky je na veľmi vysokej úrovni. Penetrácia týchto produktov v domácnostiach je tiež veľmi vysoká, čo však znamená, že možnosti na rast sú len obmedzené. Na strane druhej sú tu produkty ako napr. mediálne tablety, ultratenké notebooky (tzv. ultrabooky), Windows 8 a úložné zariadenia na báze SSD, ktoré majú vysoký trhový potenciál a pozitívne ovplyvňujú IT trh ako celok.

Malé domáce spotrebiče (MDS): Vzostupný trend pokračuje

Západoeurópski spotrebitelia v Q3 2012 spolu minuli na malé domáce spotrebiče 3,3 miliardy €, čo predstavuje nárast tržieb o 4 percentá pri porovnaní s 3. štvrťrokom 2011. Čo sa týka výsledkov za prvé tri kvartály, objem trhu dosiahol 10,2 miliardy € s rastom na úrovni 2,9 percent. Na úrovni jednotlivých krajín sa najviac darilo predaju MDS v Rakúsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve.

Silný rast zaznamenali vákuové vysávače, predovšetkým na trhu v Spojenom kráľovstve, ktorý predstavuje výrazný podiel na celkovej pozitívnej výkonnosti trhu s MDS. Rozličné typy spotrebičov prispeli k pozitívnemu vývoju, ale lídrami boli bezsáčkové cylindrické vysávače a okrem toho tržby navýšili aj porciované filtrové kávovary a to najmä vo Francúzsku. Zariadenia na prípravu horúcich nápojov, podobne ako porciované a plnoautomatické espreso kávovary museli v západnej Európe čeliť poklesu cien. Kuchynské prístroje sú aj naďalej motorom rastu v segmente kuchynských spotrebičov. Takisto, inovatívne produkty, ako sú mixéry s varnou funkciou, sa stávajú čoraz populárnejšie a to najmä vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve.

Veľké domáce spotrebiče: Spojené kráľovstvo a Nemecko generátormi rastu

Celkovo zaznamenal sektor veľkych domácich spotrebičov (VDS) v západnej Európe v treťom štvrťroku 2012 tržby v objeme 8,1 miliardy €, čo predstavuje v porovnaní s predošlým rokom nárast o 2,2 percentá. Rast sektoru VDS v Spojenom kráľovstve dosiahol takmer dvojcifernú úroveň a tesne za ním nasleduje Nemecko. Negatívny vývoj v Španielsku, Portugalsku, Taliansku a Grécku pokračuje z dôvodu ťažkej ekonomickej situácie spotrebiteľov.

Pozitívny vývoj v Spojenom kráľovstve sa dá vysvetliť reklamnými aktivitami a predajnými akciami, rastúcimi tržbami predaja cez internet a pokračujúcim trendom, ktorý smeruje k práčkam s kapacitou nad 7 kg. V Nemecku je trend smerujúci k vyššej kvalite a energetickej úspornosti podporovaný aj energetickým štítkom EÚ, ktorý uľahčuje spotrebiteľom rozpoznať energeticky vysoko úsporné spotrebiče. Od konca mája 2012 môže byť tento energetický štítok dobrovoľne použitý aj na sušičky a povinným sa stane od konca mája 2013.

Foto sektor: Dopyt po produktoch s náročnými funkciami a po príslušenstve

Západoeurópski spotrebitelia minuli na fotografické zariadenia medzi júlom a septembrom 2012 o niečo menej ako v rovnakom období minulého roka. Celkové tržby v 3. štvrťroku 2012 dosiahli 2.1 miliardy €, čo predstavuje minimálny pokles o 0,3 percenta. Kumulovaný výsledok za rok 2012 poklesol o 3,6% oproti identickému obdobiu 2011 a predstavuje trh s objemom 5,9 miliardy €. Fotografický trh pokračoval v pozitívnom vývoji v Rakúsku, Nemecku a Francúzsku so zdravým jednociferným rastom.

Kľúčovým trendom je pokles objemu tržieb za fotoaparáty s fixným objektívom, čo je následkom vysokej penetrácie v domácnostiach na jednej strane a vysokému tempu predaja smartfónov na strane druhej. Tiež to znamená, že spotrebitelia sú neochotní míňať peniaze na „low-endové" produkty. Produkty s dlhým zoomom a náročnými funkciami, predovšetkým s WIFI, sa tešili v posledným mesiacoch mimoriadnemu rastu aj vďaka veľtrhu photokina 2012 v septembri tohto roka. Navyše, rástol predaj príslušenstva, ktorý bol ťahaný rastom v segmente fotoaparátov s vymeniteľným objektívom, ktoré vytvárajú priestor pre predaj stojanov, bleskov, tašiek a ďalších doplnkov a príslušenstva. Vďaka novým produktovým radám a výrobcom sa očakáva, že bude predaj vo foto sektore počas vianočného obdobia úspešný.

Kancelárske vybavenie a spotrebný tovar: Spotrebný tovar a multifunkčné laserové zariadenia na vzostupe

Celkové tržby za tretí štvrťrok 2012 v sektore kancelárske vybavenie a spotrebný tovar v západnej Európe dosiahli 3,7 miliardy; predstavuje to pokles oproti predošlému kvartálu vo výške 2.3 percent. Krajiny, ktoré skúma štúdia GfK TEMAX Western Europe zaznamenali heterogénne výsledky. Darilo sa Rakúsku, po ňom nasleduje Belgicko, kým ostatné krajiny vykázali v danom sektore pokles.

Atramentové a laserové tlačiarne pokračovali v poklese a negatívnom trende. Na druhej strane sa stále dobre darí multifunkčným zariadeniam. Aj atramentové náplne po dlhšom čase po prvý raz zaznamenali pozitívny vývoj, ktorý je badateľný najmä v Nemecku a v Spojenom kráľovstve. Predaj laserových tonerov je opäť na vzostupne v Nemecku a v Taliansku, nebol však zaznamenaný pozitívny trend. Keďže sú uvedené krajiny najdôležitejšie práve pre laserové trhy, sú to pre zvyšné obdobie roka povzbudzujúce znamenia.

Spotrebná elektronika: V súčasnosti bez externého trhového impulzu

Západoeurópsky trh so spotrebnou elektronikou sa v jednotlivých krajinách vyvíjal v 3. štvrťroku 2012 podobne. Medzi júlom a septembrom dosiahli tržby 8,2 miliardy €, čo predstavuje pokles o 11,1 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Kumulatívne výsledky za prvé tri kvartály vykazujú priemerný pokles o 9,7 percenta. Tržby celkovo dosiahli 26,6 miliardy €.

Vo všeobecnosti sa trh s televíznymi prijímačmi netešil zo žiadnych pozitívnych externých vplyvov. Rozšírenosť TV s plochou obrazovkou v domácnostiach je na vysokej úrovni. Odpájanie analógového signálu vo všetkých veľkých západoeurópskych krajinách je dokončené a tento proces tak pomáha iba tržbám v Grécku a Portugalsku. Preto v Q3 trh s TV prijímačmi stratil pozitívny rozbeh, ale ešte stále je na oveľa vyššej úrovni ako v predošlých rokoch.

Zdá sa, že záujem spotrebiteľov sa opäť obracia k počúvaniu stereo hudby, keďže samostatné audio systémy, dokovacie stanice pre MP3 prehrávače ako aj slúchadlá vykázali vyšší rast a to tiež na základe úspechu smartfónov. Spotrebitelia veľmi vyhľadávajú atraktívne a módne produkty.

GfK TEMAX Western Europe: Rast pokračuje aj v treťom kvartáli

S tempom rastu na úrovni 1,5 percenta trhy s technickým spotrebným tovarom v západnej Európe vykázali v 3. štvrťroku 2012 pozitívny, aj keď opatrný vývoj. Celkové tržby medzi júlom a septembrom dosiahli 45,3 miliardy €. Na druhej strane krajiny najviac ovplyvnené ekonomickou krízou stále čelia klesajúcim tržbám vo väčšine trhových segmentov. Spojené kráľovstvo, Rakúsko a Nemecko úspešne odolávajú neistým ekonomickým podmienkam.

Predpoklady na úspešný 4. štvrťrok 2012 a dobré vianočné predaje nie sú ideálne. Ekonomické podmienky vo väčšine európskych krajín sa nezlepšili a mnohí európski spotrebitelia neočakávajú rýchle hospodárske ozdravenie. Na druhej strane sú tu krajiny ako Nemecko, kde sa zdá, že toto povedomie nemalo veľký dopad na nákupné správanie spotrebiteľov. To dáva nádej na zdravú výkonnosť v poslednom štvrťroku 2012.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis 2

Hyperloop bude aj v Českej republike. Cesta z Bratislavy do Brna potrvá len 10 minút

20.01.2017 00:25

Na realizáciu futuristického dopravného systému Elona Muska Hyperloop sa podujali už dve spoločnosti – Hyperloop One a Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Tá druhá už získala investície v hod ...

Biznis

Tvorca Androidu chce uviesť na trh high-end smartfón, ktorý bude vážnou konkurenciou pre Apple aj Samsung

19.01.2017 00:35

Tvorca operačného systému Android Andy Rubin chce spolu s asi 40-členným tímom bývalých zamestnancov Googlu a Applu založiť spoločnosť Essential. Tá bude pracovať na viacerých spotrebiteľských hardvér ...

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ShowIT

Najnovšie videá