5.9.2012 0 Comments

Telekom uvádza Biznis Star – portfólio so všetkými službami, ktoré biznis zákazníci potrebujú pre svoju komunikáciu

- Neobmedzené volania do Telekomu, slovenských sietí alebo celej EÚ
- Volania do EÚ ako súčasť paušálu i neobmedzených volaní
- Prijímanie hovorov v EÚ, aj v neobmedzenom množstve
- Dátový roaming s výraznou úsporou i progresívnym spoplatňovaním

Telekom začne predávať 7. septembra 2012 nové portfólio biznis paušálov. Séria Biznis Star ponúka päť programov - všetky obsahujú neobmedzené volania: nižšie varianty do siete Telekomu (v špičke či 24 hodín denne), vyššie do celej Európskej únie. Biznis Star navyše ponúknu nové benefity: pre volania do zahraničia či v hlasovom a dátovom roamingu. Mnohé z nich budú pritom už základnou súčasťou programov.

Základný obsah paušálov Biznis Star
Telekom ponúkne päť programov Biznis Star odstupňovaných podľa počtu hviezdičiek. Čím vyšší program, tým viac služieb obsahuje v mesačnom poplatku. Biznis Star sú zložené z piatich druhov služieb.

1.Každý program obsahuje neobmedzené volania. Biznis Star* v špičke do siete Telekom (od 7. do 19. hod), programy Biznis Star** do siete Telekom a od programu Biznis Star*** už platí flat do slovenských sietí. Dva najvyššie programy zároveň obsahujú aj neobmedzené volania do sietí v krajinách EÚ.

2. Ďalšou súčasťou sú volania do iných sietí vrátane EÚ. Pri prvých dvoch programoch obsahuje program určitý počet minút (50 resp. 150). Pri Biznis Star*** má zákazník k dispozícii 250 minút, ktoré zdieľa na volania do iných sietí iba v EÚ (flat na Slovensku má už v paušáli) i na príjem hovorov v roamingu. Biznis Star**** už obsahuje neobmedzené volania do sietí v krajinách EÚ, takže 250 minút je určených už iba na príjem v roamingu.

Cena nad rámec volaní do iných sietí na Slovensku je 0,12 € pri Biznis Star* a 0,06 € pri Biznis Star**.

3. Príjem hovorov v EÚ roamingu ako súčasť paušálu je novinka v portfóliu. Od Biznis Star*** má zákazník možnosť prijímať hovory v zahraničí zdarma - a pri najvyššom programe Biznis Star***** dokonca v neobmedzenom množstve.

4. Každý program obsahuje aj voľné SMS a MMS. Biznis Star* ich má 50, ďalšie dva programy v neobmedzenom množstve do slovenských sietí a dva najvyššie Biznis Star programy dokonca do celej EÚ. SMS/MMS nad rámec balíčka stojí 0,10 €.

5. Každý program obsahuje mobilný internet - od 100 MB po neobmedzený variant (2000 MB dát plnou rýchlosťou, potom prenos dát rýchlosťou 64 kbps).

Biznis Star***** určený pre najnáročnejších zákazníkov ponúka za 99,99 €:
- neobmedzené volania do všetkých slovenských sietí a navyše aj EÚ
- neobmedzený príjem hovorov v roamingu v EÚ
- neobmedzené SMS a MMS do všetkých slovenských sietí a navyše aj EÚ
- neobmedzený internet v mobile
- najvýhodnejšiu dotáciu na akciové telefóny

Program Biznis Star

*

**

***

****

*****

Mesačný poplatok

14,99 €

29,99 €

49,99 €

69,99 €

99,99 €

Neobmedzené volania

Telekom v špičke

Telekom

Slovensko

celá EÚ

celá EÚ

Neobmedzené SMS/MMS

50

Slovensko

Slovensko

celá EÚ

celá EÚ

Voľné minút y do SK sietí + do EÚ

50

150

250

neobmedzene

neobmedzene

Prichádzajúce hovory
v roamingu

-

-

250

Internet v mobile

100 MB

500 MB

neobmedzený

neobmedzený

Doplatkové služby pre Biznis Star
Ak vybraný program Biznis Star neobsahuje určitú službu, zákazník si ju môže k svojmu programu aktivovať aj nad rámec paušálu.

Pre program Biznis Star* je k dispozícii doplnkový balíček Neobmedzených volaní v sieti Telekomu a Neobmedzených SMS/MMS do všetkých sietí v SR za 6,99 € mesačne. Zároveň si môžu zákazníci aktivovať aj viac dát:

- Internet v mobile 500 MB za 4,99 € mesačne
- Neobmedzený internet v mobile za 9,99 € mesačne

K programu Biznis Star** si zákazník môže objednať balík Neobmedzených volaní do všetkých sietí v SR a Neobmedzeného internetu v telefóne. V tom prípade môže všetky svoje voľné minúty využiť na volania do EÚ. Zároveň má už aj väčší balíček internetu v mobile. Balík stojí 13,99 € mesačne, v kombinácii so základným poplatkom môže mať biznis zákazník slovenský full-flat za 43,98 €:

- neobmedzené volania do slovenských sietí
- neobmedzené SMS a MMS
- Neobmedzený internet v mobile
- a navyše 150 minút na volania do EÚ

Ak má Biznis Star** zákazník záujem iba o Neobmedzený mobilný internet, získa ho za 9,99 € mesačne.

Varianty programov Biznis Star
K dispozícii budú viaceré varianty programov Biznis Star - s 24-mesačnou viazanosťou s telefónom i s 24/12-mesačnou viazanosťou bez telefónu.

Pre zákazníkov, ktorí nemajú záujem o dotovaný telefón, sú pripravené ďalšie výhody. Platnosť benefitov je 12 mesiacov pri 24 mesačnej viazanosti a 6 mesiacov pri 12 mesačnej viazanosti:

- Biznis Star* má neobmedzené volania v sieti Telekom
- Biznis Star** má neobmedzené volania do všetkých sietí v SR (a navyše zákazník môže všetky svoje voľné minúty využiť na volania do EÚ)
- Biznis Star*** má neobmedzené volania do všetkých sietí v EÚ zo SR (zákazník môže v tomto prípade využiť 250 minút na prichádzajúce volania v rámci EÚ)
- Biznis Star**** má neobmedzené prijaté volania v EÚ
- Biznis Star***** je poskytovaný iba s telefónom

Akciové telefóny k Biznis Star
Pri Biznis Star bude platiť štandardná schéma dotovaných telefónov; zákazníci získajú najmodernejšie portfólio noviniek za najlepšie ceny. Za akciový telefón platia jednorazový poplatok pri kúpe podľa typu programu.

Komunikácia do zahraničia a roaming
Okrem voľných minút do EÚ a prijímania hovorov v EÚ ako základných súčastí paušálov ponúkne Telekom aj dva balíky medzinárodných volaní či špeciálne roamingové služby.

Pre volania do zahraničia budú určené dva balíčky, pri ktorých možno získať cenu volaní 9 centov za minútu za určitý mesačný poplatok, podľa programu.

Rozdiel medzi balíčkami spočíva v zahrnutých krajinách. Nižší balíček obsahuje krajiny EÚ a USA, vyšší ďalších 8 krajín zo Zóny 2 vrátane Číny a Ruska.

Program Biznis Star

*

**

***

****

*****

Biznis Star volania do zahraničia 1

1,99 €

1,99 €

0,99 €

0,99 €

0 €

0,09 € za minútu

Biznis Star volania do zahraničia 2

4,99 €

4,99 €

3,99 €

1,99 €

0 €

0,09 € za minútu

Hlasový roaming je riešený v podobe nového programu s hovormi po prvej minúte za 9 centov. Zákazník ho môže využívať za mesačný poplatok podľa programu a potom platia ceny v tabuľke podľa zón. Pri Biznis Star* a ** stojí 2,99 € mesačne, pri Biznis Star*** 1,99 € mesačne, pri Biznis Star**** 0,99 € mesačne a pri Biznis Star***** je k dispozícii bez poplatku.

Hlasový roaming

Odchádzajúce hovory

Prichádzajúce hovory

SMS

MMS

  1. min

po 1. min

  1. min

po 1. min

Zóna 1

0,39 €

0,09 €

0,09 €

0,09 €

0,09 €

0,39 €

Zóna 2

1,99 €

0,09 €

0,99 €

0,09 €

0,39 €

0,39 €

Zóna 3

2,99 €

1,99 €

1,49 €

1,49 €

0,39 €

0,39 €

Zóna 4

3,99 €

3,99 €

1,99 €

1,99 €

0,59 €

0,59 €

Pri dátovom roamingu Telekom ponúkne špeciálny profil. Pre prvé tri programy za 1,99 € mesačne, pre Biznis Star**** za 0,99 € mesačne, pre Biznis Star***** zdarma.

Výhodou profilu je progresívne spoplatňovanie dát v Zóne 1. K dispozícii budú štyri cenové hladiny s určitým rozpätím dát. Zákazník zaplatí poplatok za celkový objem dát prenesený v mesiaci. Vďaka tomuto systému môže získať výhodné ceny - čím viac dát prenesie, tým môže byť cena nižšia.

Zároveň budú pre Zóny 2 a 3 vytvorené nové ceny za prenos dát, čím bude cena za 1 MB ešte dostupnejšia.

Program Biznis Star

Dáta v MB

Poplatok

Nad rámec balíka
100 kB

od

do

Zóna 1

0,1

100

9,99 €

0,019 €

100

250

19,99 €

250

500

39,99 €

500

1000

79,99 €

Zóna 2

0,099 €

Zóna 3

0,199 €

Zóna 4

1,99 €

Zdieľanie dát a bonusy pre zákazníkov
Dôležitou súčasťou ponuky je možnosť zdieľania dát medzi smartfónom a tabletom (resp. notebookom). Pri využití tejto ponuky má zákazník k dispozícii okrem dotovaného smartfónu aj tablet/notebook za zvýhodnenú cenu.

Ku každému zariadeniu s operačným systémom Android dostane zákazník ročnú licenciu Eset Mobile Security. Ku každému tabletu, ktorý si zákazník kúpi spolu so Zdieľaným mobilným internetom (pre smartfón a tablet/notebook) dostane ročné predplatné elektronickej verzie časopisu Forbes.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Nemecko chce od roku 2030 zakázať vozidlá so spaľovacím motorom

21.10.2016 00:10

Nemecko sa nechce spoliehať len na finančné stimuly pri kúpe automobilov bez emisií. Spolková rada schválila rezolúciu vyzývajúcu na zákaz predaja nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2030 ...

Biznis

PR: Cypherconf 2016

20.10.2016 00:08

IT konferencia o ochrane digitálnych informácií, hackingu a zneužívaní aplikačných zraniteľností sa uskutoční 3.11.2016 v Bratislave Prednášky pokrývajú aktuálne trendy vo webovej a mobilnej bezpečno ...

Biznis

VMworld 2016: Čo sa stane 29. 6. 2021 o 15:57?

19.10.2016 00:08

V Barcelone sa začalo jedno z najvýznamnejších podujatí zameraných na cloudové a virtualizačné technológie VMworld 2016. Viac než 10 000 účastníkov z 96 krajín si na prvej hlavnej prednáške okrem inéh ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá