5.6.2014 0 Comments

Tablety učiteľa nenahradia, deti si však vďaka nim viac zapamätajú a sú kreatívnejšie

Za uplynulé desiatky rokov sa školské triedy menili len kozmeticky a výnimočne. Niektoré zmodernizovali zariadenie, vymaľovali steny a vymenili lavice, ale systém výučby a pomôcky sa menia pomalšie. Dnes je však nevyhnutné reagovať na rýchlu dobu, prihliadať na požiadavky, ktoré kladie na žiakov i učiteľov meniace sa prostredie. Spoločnosť Microsoft spolu s partnermi preto prišla s projektom Vzdelávame pre budúcnosť, ktorý dokazuje, že digitálne triedy pomôžu žiakom aj učiteľom v kvalitnom vyučovacom procese.

Digitálna trieda alebo „old school"?
Papier alebo obrazovka? Pero alebo klávesnica? Zošit alebo prezentácia? Internet alebo knihy? Je vôbec treba si vyberať? To sú otázky, ktorými sa dnes zaoberajú nielen pedagógovia, ale aj samotní rodičia žiakov. Dnes sa deti rodia do technologicky vyspelej a neustále sa rozvíjajúcej spoločnosti. Odmalička vyrastajú s fascinujúcimi technologickými novinkami, o ktorých ich rodičia možno čítali v ich veku len v sci-fi románoch. Spôsob ich myslenia a komunikácie je teda celkom inak nastavený, ako to bývalo v minulosti. Dokážu prijímať obrovské množstvo informácií, selektovať ich a aj to, čo starším môže robiť problémy - teda ich spracovávanie - je pre mladých prirodzené. Vyberajú fragmenty, z ktorých skladajú myšlienky a ucelené texty. Problém však prichádza, ak nemajú ako a prostredníctvom čoho vyberať a skladať. Keď nemajú jednoducho nástroje, ktoré zodpovedajú dobe alebo sa k nim dostanú a nevedia ako ich využiť a ovládať.

Vzdelávame pre budúcnosť - v Trstenej ukázali aké je to s tabletmi super!
Aj preto v rámci širšej iniciatívy nazvanej Vzdelávame pre budúcnosť spoločnosť Microsoft Slovakia spolu s partnermi priniesli na Slovensko projekt digitálnej triedy. Je postavený na najmodernejších zariadeniach, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na prácu s digitálnymi technológiami. Štvrtáci zo Základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej už v rámci tejto iniciatívy skúšajú vzdelávanie s novými tabletmi, ktoré plnohodnotne nahradia bežný počítač. Spolu s dvadsiatimi kusmi modelu Prestigio MultiPad Visconte s operačným systémom Microsoft Windows 8.1, softvéromými službamiOffice 365 a vzdelávacími aplikáciami pre Windows 8 dostali na každodennú prácu v škole aj interaktívnu mobilnú tabuľu Prestigio MultiBoard. Tablety, s ktorými už dnes bez problémov pracujú deti, majú aj bezdrôtovú klávesnicu s touchpadom, ktorý bez problémov nahradí klasický počítač a deti na ňom tak pohodlne píšu napríklad aj domáce úlohy.

Iniciatívu Vzdelávame pre budúcnosť, ktorá sa na škole realizuje v spolupráci so spoločnosťami Microsoft Slovakia a Prestigio, pozná teda veľmi dobre aj učiteľ Peter Pallo z Trstenej. Vždy sa snažil, aby žiaci mohli pracovať s modernými technológiami priamo v laviciach bez toho, aby sa museli premiestňovať do počítačovej učebne. Najskôr sa so svojou vtedajšou triedou prvákov zapojil do projektu Notebook pre každého žiaka. „Stretli sme sa s rôznymi reakciami, niektorí odborníci dokonca polemizovali, či je vôbec vhodné, aby deti vo veku 6-7 rokov používali počítače počas vyučovania. Dnes je zo všetkých zrealizovaných výskumov jasné, že tento projekt priniesol pozitívne výsledky," hovorí učiteľ Peter Pallo, ktorý sa stále zaujíma o nové možnosti, ktoré jeho žiakov posúvajú vpred. „Naše tablety majú operačný systém Windows a tak môžeme využívať veľa výborných výukových programov, ktoré máme k dispozícii k mnohým predmetom," dopĺňa pán učiteľ Pallo.

Vzdelávame pre budúcnosť - atraktívnejšie vyučovanie už aj v Trnave
Digitálna trieda, ktorá pribudla na trnavskom Gymnáziu J. Hollého, je v poradí už druhou takouto triedou.

Po vybavení tabletovej triedy na ZŠ R. Dilonga v Trstenej pokračujeme v našej iniciatíve aj naďalej. Novej digitálnej triede sa oddnes tešia aj študenti Gymnázia J. Hollého v Trnave. Veríme, že nestačí, ak učíme žiakov obsah len konzumovať, ale ho aj vytvárať či kriticky hodnotiť. Tieto zariadenia k takejto forme výučby určite prospejú," uviedla Paula Okaníková, manažérka vzdelávacích programov v spoločnosti Microsoft Slovakia.

Projekt je postavený na najmodernejších zariadeniach, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na prácu s digitálnymi technológiami. Študenti na prvom stupni osemročného Gymnázia J. Hollého v Trnave už v rámci tejto iniciatívy skúšajú vzdelávanie s novými tabletmi, ktoré plnohodnotne nahradia pero, papier, zošiť či dokonca aj bežný počítač.

Spolu s dvadsiatimi kusmi modelu Asus Transformer Book T100 s operačným systémom Microsoft Windows 8.1, softvérom Office 365 a vzdelávacími aplikáciami pre Windows 8.1 dostali na každodennú prácu v škole aj modernú dotykovú LED obrazovku Samsung s 65-palcovou uhlopriečkou. Tablety, s ktorými už dnes pracujú deti, disponujú aj odpojiteľnou klávesnicou s touchpadom, ktorý bez problémov nahradí klasický počítač a deti na ňom tak pohodlne píšu napríklad aj domáce úlohy.

Iniciatívu Vzdelávame pre budúcnosť, ktorá sa na Gymnáziu J. Hollého realizuje v spolupráci so spoločnosťami Microsoft Slovakia a Asus, hodnotí pozitívne aj riaditeľ gymnázia František Klotton: „Vzdelávanie je kľúčom k lepšej budúcnosti. Jeho úroveň začína pri kvalite škôl na všetkých stupňoch. V dnešnej tradičnej forme má však svoje limity. Deti dnes vďaka moderným technológiám dostávajú množstvo podnetov a informácií skôr ako v škole. Pritom práve škola by mala pripravovať žiakov a študentov na úspešné fungovanie na trhu práce, ktorý informačnú gramotnosť nekompromisne vyžaduje. Preto ďakujeme obom spoločnostiam za začlenenie nášho gymnázia do projektu Vzdelávame pre budúcnosť. Naša škola tak môže žiakom zatraktívniť vyučovanie prírodovedných predmetov ako matematika, geografia či fyzika."

Riaditeľove slová potvrdzuje aj učiteľka Veronika Gabaľová: „Využívanie tabletov je pre dobrých učiteľov, ktorí chcú kráčať s dobou, skvelou pomocou ako sprostredkovať žiakom moderné vedomosti, nakoľko dnešná doba je tak dynamicky sa rozvíjajúca, že učiť žiakov len z učebníc a tlačených materiálov je pre nich nezaujímavé."

Vybavením gymnazistov v Trnave však projekt nekončí. „V najbližšom období budeme pokračovať a prinesieme tabletové zariadenia, ktoré považujeme za to najlepšie, čo sa týka aktuálnej ponuky a ich využitia v školskej triede, aj do ďalších miest," dodala Paula Okaníková. Do projektu digitálnych tried sa tak čoskoro zapojí aj bratislavská Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici.

Nahradia tablety učiteľov?
„Miesto a postavenie učiteľa a žiakov sa v digitálnej triede nemení, a to je dobre. Vzťah ostáva rovnaký, iba prístup a forma vzdelávania sa menia a sú pestrejšie. Máme tablety, dotykovú tabuľu, niektoré aktivity a cvičenia riešime online. Táto moderná forma deti zaujme, učenie ich baví a darí sa im pochopiť často látku, ktorú by inak možno ani nevnímali. Ja zase získam viac času na dôkladnú prípravu podkladov na hodiny," hovorí k skúsenostiam s digitálnou triedou učiteľ Peter Pallo.

Digitálna gramotnosť je dnes už bežnou súčasťou, bez ktorej mladí len veľmi ťažko nájdu uplatnenie. Systém vzdelávania, v ktorom sa učia prostredníctvom vlastných skúseností, je presne tým systémom, na ktorom pracuje princíp digitálnej triedy. Podľa odborníkov sa miera zapamätateľnosti poznatkov v takomto prípade dostáva až na úžasných 90 %. V tradičných triedach prevažuje u väčšiny pasivita žiakov. Mechanické opisovanie poznámok, ešte väčšie mechanické memorovanie učiva. Pasivitu a málo kreativity, to v Trstenej vďaka učiteľom, ale aj tabletom a digitálnym pomôckam určite nepoznajú.

„Vďaka digitálnych technológiám sú deti naozaj v centre diania počas celej hodiny. Kým všetci napríklad vypracovávajú vo svojich tabletoch úlohy, ja ich postup hneď môžem online skontrolovať. Tablety umožňujú, aby boli deti aj počas matematiky alebo slovenčiny v pohybe a zároveň sa učili. Vďaka množstvu aplikácií viem pripraviť hodiny tak, aby som ich pozornosť udržal dostatočne dlho. A ešte ich to aj baví. To je pre učiteľa skvelý pomocník," pochvaľuje si pán učiteľ Pallo dlhoročné skúsenosti s digitálnymi pomôckami.

Dlhoročnú spoluprácu s modernou školou z Trstenej vyzdvihuje aj Paula Okániková, manažérka vzdelávacích programov zo spoločnosti Microsoft Slovakia: „Vybavenie tabletovej triedy na ZŠ R. Dilonga v Trstenej je súčasťou širšej iniciatívy spoločnosti Microsoft Vzdelávame pre budúcnosť. Trstená bol len začiatok nášho úsilia. V najbližšom období prinesieme do viacerých slovenských škôl aj v ďalších mestách tabletové zariadenia, ktoré považujeme za top, čo sa týka aktuálnej ponuky a ich využitia v školskej triede. Veríme, že nestačí, ak učíme žiakov obsah len konzumovať, ale ho aj vytvárať a kriticky hodnotiť a tieto zariadenia k takejto forme výučby určite prospejú."

Využívaním moderných technológií získava učiteľ aj žiaci hneď niekoľko benefitov. Medzi najväčšie patrí:

  1. Motivácia - technológie sú prirodzenou súčasťou života detí, a tak sa ľahšie prekonáva bariéra nevôle učiť sa alebo vnímať nové fakty. Dôležitá úloha učiteľa zrozumiteľne vysvetliť učivo deťom zostáva, no ak dokáže využiť moderné technológie, môžu mu významne pomôcť získať si deti pre nové predmety a učivo, ktoré by ich možno inak neoslovilo.
  2. Individualizácia - moderné technológie umožňujú žiakom prejaviť svoje individuálne schopnosti, teda snažiť sa vyniknúť. Každý žiak má svoje vlastné zadanie, pracuje vlastným tempom, na svojom zariadení a zároveň s ním učiteľ komunikuje online alebo osobne počas vypracovávania úlohy.
  3. Objektívnosť - pokiaľ učiteľ využíva možnosť zadávať testy a skúšať žiakov prostredníctvom programov, eliminuje tak akékoľvek subjektívne faktory, ktoré sa nedajú celkom vylúčiť pri vyhodnocovaní človekom, teda učiteľom. Takisto tu zohráva svoju úlohu dôveryhodnosť, kedy si učiteľ veľmi rýchlo dokáže overiť, či skutočne práca, ktorú žiak odovzdal, je jeho vlastným výtvorom, alebo sa nechal inšpirovať mnohými internetovými „ťahákmi". Stačí zadať vetu do vyhľadávača a výsledok sa dozvie prakticky okamžite.
  4. Názornosť - školské dotykové tabule sú interaktívne a mobilné. Ponúkajú dvojdimenzionálnu názornosť, premietanie údajov na tabuli, ale aj priame zapojenie detí počas vyučovania.
  5. Spätná väzba - okamžité vyhodnocovanie práce žiakov, ukladanie výsledkov a ich analýza sú už súčasťou digitálnych tried. Samotné hodnotenie sa opäť opiera o veľkú dávku objektívnosti.
  6. Šetrenie času a energie - jednoduchšia príprava podkladov, priama účasť detí na príprave poznámok s možnosťou individuálneho prístupu, oprava úloh online, prehľad o tom, na čom deti úprave na tabletoch robia, to je len niekoľko vecí, ktoré dávajú učiteľovi viac času venovať sa iným podstatným veciam. Ušetrený čas môžu využiť na opakovanie komplikovanejšej látky, prípravu iných aktivít, spestrenie učiva inou zaujímavou hrou a pod.

Čo obsahuje digitálna trieda?

  • Interaktívny panel Prestigio Multiboard (Trstená) / 65" LED monitor Samsung (Trnava): kombinácia vysokého výkonu, multidotykovej obrazovky a špeciálnych aplikácií umožňuje naplno využiť jeho interaktívne funkcie na prezentovanie, prepojenie a komunikáciu medzi ľuďmi. A to nielen lokálne, ale aj na diaľku. Učiteľ má tak možnosť priameho zobrazovania svojich poznámok, vďaka čomu nestráca čas diktovaním a zameriava sa na samotné učivo a jeho dôkladný výklad pre žiakov.
  • Tablet MultiPad Visconte (Trstená) / Asus Transformer Book T100 (Trnava): tablet slúži aj ako ovládacie zariadenie kurzora vo forme pera (podobne ako stylus) a podložky. V bode dotyku sa tlakom pera zmení kapacita podložky a súradnice bodu dotyku sú kontinuálne prenášané do počítača. Je obzvlášť vhodný na geometriu a podobné predmety, pretože práca s ním je podobná práci s ceruzkou a papierom. Jeho bezdrôtové riešenia sa dá použiť pri práci s interaktívnou tabuľou. Učiteľ nemusí stáť pri tabuli, ale ovláda ju pomocou tabletu na diaľku.

Ďalšie výhody tabletu:

- úspora času pri písaní poznámok, zameranie sa na samotné učivo
- eliminácia nesprávnosti poznámok
- okamžité zdieľanie obsahu

  • Internet - prepojenie na rôzne stránky, ktoré pomáhajú v procese výučby.
  • Operačný systém Windows 8.1 so vzdelávacími aplikáciami a balík Microsoft Office 365 pre školy: poskytuje vyučujúcim a študentom vo svojej škole bezplatný e-mail, online úpravu dokumentov. Vhodný je aj napríklad pre skupinovú prácu na rôznych úlohách či ako online priestor na ukladanie učebných materiálov a okamžité správy s možnosťou uskutočniť živé rozhovory cez web. Učiteľ sa tak môže spojiť prostredníctvom aplikácie Microsoft Lync so žiakmi (a naopak) napríklad aj keď sa nemôžu zúčastniť vyučovania z dôvodu dlhodobému trvaniu choroby.

Viac informácií o projekte nájdete na www.vzdelavameprebuducnost.sk.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

UniControls vybaví systémom nadradeného riadenia ďalších 23 súprav metra v čínskom Chengde, hlavnom meste provincie S’-čchuan

18.01.2017 09:00

Spoločnosť UniControls, významný hráč a medzinárodne uznávaný dodávateľ riadiacich systémov a elektronických zariadení v oblastiach železničnej dopravy a priemyselného riadenia, uzatvorila ďalší z rad ...

Tlačové správy

freeSAT vlani ponúkol nové kanály, aplikácie i súťaže, viac zábavy príde i v roku 2017

18.01.2017 08:16

Nové kanály, skvelé ceny, prémiové televízie zdarma a množstvo zábavy – to všetko si mohli vlani vychutnávať zákazníci freeSAT-u na Slovensku. 27 nových kanálov Zákazníci freeSAT-u v roku 2016 získal ...

Tlačové správy

iOS platforma investičnej aplikácie

18.01.2017 08:10

FINAMIS koncom roka 2016 sprístupnil mobilnú aplikáciu pre operačný systém iOS spoločnosti Apple. Spustenie je v súlade s interným plánom a cieľovým termínom ukončenia vývoja. V prvej polovici 2016 F ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá