Image
12.8.2014 0 Comments

Štúdia: zložitosť IT prostredia znižuje zisky podnikov

prieskum_trhu.jpg Nová štúdia IDC ukazuje, že zložitosť IT prostredia znižuje zisky podnikov a brzdí ich schopnosť inovovať a rásť. Firmy zúčastňujúce sa na štúdii dokázali zjednodušením svojho IT prostredia ušetriť v priemere až 83 miliónov dolárov ročne. Získali aj ďalšie výhody, ku ktorým patrí rýchlejšie uvádzanie produktov na trh, lepšie služby zákazníkom a schopnosť previesť personál IT oddelenia na strategické projekty.

Výsledky štúdie ukazujú problémy, ktoré zložitosť IT prostredia vytvára pre súčasné organizácie. IT oddelenie stojí pred problémom zvyšujúcich sa prevádzkových nákladov a nižšej produktivity zamestnancov, navyše je obmedzená schopnosť IT oddelenia poskytovať služby v najvyššej možnej kvalite.

Z pohľadu vlastného podnikania (obchodného oddelenia) zložitosť IT prostredia znižuje zisk, oslabuje schopnosť zavádzať inovácie, znižuje spokojnosť používateľov aj zákazníkov a bráni využívať konkurenčné výhody.

Spoločnosti zúčastňujúce sa na prieskume dokázali zjednodušením IT získať v priemere ročne prínos až 3 610 dolárov na používateľa. V priemere mali spoločnosti 23 000 používateľov svojho IT systému, z čoho sa odvodzuje aj výsledný priemerný ročný prínos vyčíslený na 83 miliónov dolárov.

Štúdia ukázala, že k ďalším prínosom zjednodušenia IT patrí vyššia produktivita používateľov, rýchlejšie uvádzanie produktov na trh a vyššia spokojnosť zákazníkov.

Pri snahách o zjednodušenie IT prostredia sa uplatňuje napr. migrácia do cloudu, investície do integrovaných (engineered) systémov a nahradzovanie existujúcich systémov modernejšími aplikáciami.

Väčšina organizácií zúčastnených na prieskume zistila, že skutočné zjednodušenie IT prostredia vyžaduje nahradiť zastarané architektúry ako také a prejsť na jednoduchšie, konsolidované a moderné architektúry IT, ktoré lepšie zodpovedajú požiadavkám súčasného podnikania.

„Stále vyššia zložitosť je nikdy nekončiacim bojom, takže ho organizácie musia podstupovať aj v súčasnosti," uviedol Bob Evans, senior viceprezident a riaditeľ komunikácie spoločnosti Oracle. „Mnoho našich zákazníkov je už vyčerpaných z toho, ako neustále integrujú samostatne fungujúce IT systémy. Rozhodli sapreto investovať do systémov, ktoré navrhnuté tak, aby pracovaliakocelok, alebo prechádzajú ku cloudovým službám, ktoré sľubujú podobný efekt. Tieto spoločnosti potom utrácajú menejpeňazí a času na integráciu a údržbu svojich systémov, čoim oproti konkurencii zaisťuje lepšiu pozíciu."


Mohlo by Vás zaujímať

Prieskumy trhu

Hybridné zariadenia predstavujú nový štandard. Čaká nás budúcnosť bez notebookov?

12.09.2016 00:22

Vo svete, kde každý rok stále rýchlejšie vznikajú nové technológie, je zaujímavé čítať o tom, ktoré technológie sú údajne na zostupe. Minulý mesiac napríklad ukázala štúdia spoločnosti comScore, že su ...

Prieskumy trhu 2

Vo Švédsku končí na skládkach len 1 % komunálneho odpadu

12.09.2016 00:10

Švédsko je lídrom v ochrane životného prostredia. Svedčí o tom okrem iného  aj projekt elektrických ciest, určených pre vozidlá, ktoré sú priťažké na to, aby boli poháňané iba elektrinou. Prvý dvojkil ...

Prieskumy trhu

PRIESKUM: Bankovú mobilnú aplikáciu využíva týždenne 22 % Slovákov

31.08.2016 00:07

Raz za týždeň využíva mobilnú aplikáciu svojej banky 22 % Slovákov. Takmer každý deň aplikáciu využije 14 % oslovených respondentov. V ČR je situácia obdobná, keď v oboch prípadoch sú výsledky len o p ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá