Image
22.4.2014 0 Comments

Štúdia: IT a biznis služby sú prepojené v ¾ firiem na Slovensku

Blesk_Studia IT.jpg Spoločnosti TEMPEST a Hewlett-Packard realizovali prieskum zameraný na riadenie IT služieb (ITSM) a manažment biznisových služieb (BSM). Bol realizovaný na vzorke viac ako 100 spoločností.

Z prieskumu vyplynulo, že 33 % organizácií spravuje od 100 do 199 koncových staníc, medzi ktorými sú pevne zaradené už aj tablety a smartfóny. 71 % organizácií vo svojej infraštruktúre manažuje do 20 fyzických alebo virtuálnych serverov, zhruba 40 % spravuje do 10 serverov, 26 % respondentov manažuje od 20 do 100 fyzických či virtuálnych serverov. Len 3 % opýtaných organizácií spravujú na Slovensku viac ako 100 serverov.

IT služby

43 % respondentov prevádzkuje vo svojej organizácii 6 až 10 kritických IT služieb, 47 % spoločností priznáva, že nemá zavedené procesné riadenie v zmysle rámca ITIL alebo iného podobného rámca. S fungovaním procesov v rámci IT služieb je plne spokojných iba 11 % respondentov, čiastočnú spokojnosť prejavilo 42 % opýtaných. Až 79 % opýtaných zároveň potvrdzuje, že v ich spoločnosti existuje nejaká väzba medzi prevádzkovanými IT a biznisovými službami. 65 % spoločností má zriadený service desk, ktorý slúži ako jednotné miesto na hlásenie problémov alebo požiadaviek. 45 % má uzavreté zmluvy o kvalite poskytovaných služieb (SLA), ale nevyhodnocuje ich plnenie. Len 35 % organizácií má prehľad o plnení zmlúv SLA so svojimi dodávateľmi. 13 % respondentov nemá zmluvy o kvalite poskytovaných služieb uzavreté vôbec.

Problémy

Ako najčastejšie problémy pri prevádzkovaní IT služieb respondenti uvádzajú priveľa prebiehajúcich projektov (26 %), rozdielne vnímanie kvality poskytovaných služieb medzi organizáciou a zákazníkmi (22 %) a nečakané výpadky IT služieb alebo systémov (21 %). 14 % respondentov uvádza ako najčastejší problém zlyhanie nasadenia nových verzií hardvéru alebo softvéru, 26 % organizácií nemá presný prehľad o nákladoch na konkrétnu poskytovanú IT službu.

Výzvy a zdroje

Medzi najčastejšie výzvy a problémy v organizáciách patria nedostatok financií a znižovanie nákladov, virtualizácia prostredia, podpora biznisových projektov alebo bezpečnosť. 69 % z opýtaných organizácií zamestnáva v rámci IT oddelenia v priemere od 1 do 4 interných zamestnancov. Od 5 do 10 IT pracovníkov má takmer 20 % organizácií. 17 % IT špecialistov a manažérov sa považuje za príliš zaťažených operatívou, čo im neumožňuje dostatočne sa venovať zlepšovaniu a rozvoju IT služieb. V priemere sú respondenti schopní venovať rozvoju svojich IT menej ako tretinu svojho pracovného času. Až 66 % respondentov pritom vníma informačné technológie vo svojej organizácii ako oblasť s najvyššou prioritou.

Prieskum

V prieskume sa zúčastnilo 104 spoločností a organizácií s významným vplyvom vo svojom odvetví, z ktorých odpovedalo v telefonickom interview alebo on-line 70 % IT manažérov, resp. riaditeľov IT a 23 % IT špecialistov.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

ITAPA 2016: Make IT Easy – Príde Pellegrini, Mikloš z Ukrajiny, aj vynálezca patentov Cullis z Kanady

27.10.2016 00:07

Desiatky inšpiratívnych domácich aj zahraničných spíkrov a stovky lídrov a manažérov z verejnej správy, IT sektora, akademickej obce a NGO sa 14.-15. novembra stretnú na kongrese ITAPA v Bratislave, a ...

Biznis

Prieskum: Väčšina firiem neverí, že e-trhovisko ovplyvnilo mieru korupcie

26.10.2016 00:00

Vyše 60 percent opýtaných na základe nedávneho prieskumu o verejnom obstarávaní na Slovensku si nemyslí, že elektronické trhovisko malo zásadný vplyv na mieru korupcie v tejto sfére. Desať percent osl ...

Biznis

ReactiveConf 2016: Technologickí experti z celého sveta prichádzajú do Bratislavy

26.10.2016 00:00

Lídri a priekopníci budúcich technológií prichádzajú už druhý rok po sebe na ReactiveConf, svetovú konferenciu o vývoji webových a mobilných aplikácií, ktorá sa koná tento týždeň. Od 26. do 28. októb ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Bratislava Game Jam

Najnovšie videá