Image
29.11.2012 0 Comments

Stromy na celom svete sú len krôčik od dehydratácie

Trees.jpgStromy vo väčšine lesov vrátane vlhkých lesov sú podľa štúdia lesov po celom svete nebezpečne blízko k vysušeniu pre nedostatok vody. Podľa Brendana Choata z University of Western Sydney sedemdesiat percent z 226 druhov stromov po celom svete bežne funguje blízko bodu, keď by nedostatok vody zastavil jej transport z koreňov do listov. Aj vo vlhkých lesoch stromy fungujú len s minimálnou rezervou deliacou ich od vyschnutia.

Choat a jeho tím namiesto toho, aby sledovali rovnováhu pribúdania a úbytku vody pre celé lesy, prehľadávali už existujúce údaje, aby odhadli nebezpečenstvo pre individuálne druhy stromov v lesoch od tropických dažďových až po suché porasty kríkov.

David Bershears z Arizonskej univerzity povedal, že ide o významné zistenie, pretože táto nová štúdia prináša novú alarmujúcu perspektívu. Dodáva, že výskumy v tejto oblasti naznačujú veľkú zraniteľnosť našich lesov.

Stromy nemajú srdcia, ktoré by pumpovali ich živiny. Namiesto toho vyparovanie z malinkých pórov v listoch ťahá vodu smerom hore od koreňov cez tisícky tenkých rúrok. Tieto rúrky sa nazývajú xylémy a predstavujú skutočný zázrak hydraulického transportu. Dokážu však vytvoriť mikroskopické vzduchové bublinky, ktoré blokujú individuálne rúrky. Ak sa sformuje priveľa týchto bubliniek, strom to zabije.

Lesy pokrývajú približne 30 percent zemskej súše a žije v nich široká paleta organizmov. Lesy ponúkajú drevo na ťažbu a zachytávajú uhlík, ktorý by inak išiel do atmosféry a prispieval by ku globálnemu otepľovaniu. Aby posúdili stav lesov, Choat a 23 ďalších vedcov z celého sveta zozbierali údaje z 81 rôznych miest. Zamerali sa na transport vody v rôznych druhoch stromov a na zistenie vzdialenosti od ich fatálneho bodu.

Druhy stromov, ktoré produkujú kvety, ako napríklad duby alebo javory, boli v tomto prípade zraniteľnejšie suchšími podmienkami. No vedci ukázali, že väčšina druhov stromov funguje len s minimálnou bezpečnou rezervou. Choata prekvapilo, že vlhké lesy sú rovnako zraniteľné ako suché.

V transporte vody stromy musia robiť kompromisy. Zachytávanie dioxidu uhlíka z ovzdušia, potrebného na ich rast a metabolizmus, je riskantná záležitosť. Strom obetuje 400 molekúl vody na vyparovanie, aby zachytil jedinú molekulu uhlíka. Táto nová štúdia podľa Choata ukazuje, že stromy maximalizujú ich zachytávanie uhlíka napriek tomu, že to zaťažuje ich systém transportu vody.

Podľa Bettiny Engelbrecht z University of Bayreuth toto kritické fungovanie stromov znamená, že v časoch globálneho otepľovania nemožno zameriavať ochranu lesov iba na individuálne lesy podľa ich zraniteľnosti, ale treba sa zamerať na všetky lesy.

Zdroj: eQuark


Mohlo by Vás zaujímať

Výskum 6

Vedci vypočítali, že horná hranica ľudského veku je 115 rokov. Naozaj?

21.10.2016 00:13

Po celé stáročia sa priemerná dĺžka života zvyšovala. Môže to pokračovať stále? Podľa niektorých sa ľudia, ktorí budú žiť 150 rokov, už narodili. No vedci Jan Vijg, Xiao Dong a Brandon Milholland z Al ...

Výskum 7

Chcete sa stať občanom vesmírneho štátu Asgardia? Stačí, ak máte viac ako 18 a e-mailovú adresu

18.10.2016 00:16

Počuli ste už o Asgardii? Názov vychádza zo severskej mytológie, kde Asgard označuje miesto na oblohe, kde sídlia bohovia. Asgardiu vynašiel Igor Ashurbeyli, predseda výboru UNESCO pre vedu o vesmíre ...

Výskum

„Chýbajúci článok“ pre spojenie mozgu s počítačom. Memristory môžu v neurónovej sieti fungovať ako synapsie

17.10.2016 00:25

Ľudstvo je zasa o krok bližšie k počítačom, ktoré napodobňujú činnosť mozgu. Vedci zo Southamptonskej univerzity dokázali, že memristory čiže rezistory, ktoré si pamätajú svoj predchádzajúci odpor, mô ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITAPA 2016 Jesen

Najnovšie videá