Image
15.11.2016 0 Comments

Štátne orgány sa chcú zamerať aj na kriminalitu vo virtuálnom prostredí a závislosť od IT

Kriminalita vo virtuálnom prostredí, netolizmus (závislosť na nových informačných technológiách), vysoká zadlženosť obyvateľstva alebo problém finančnej gramotnosti sú oblasti, na ktoré by sa v rámci Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 mali zamerať štátne orgány. Spomínané oblasti spadajú pod prioritný bod nazvaný Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku, čo je jednou z piatich priorít, ktoré dokument z dielne rezortu vnútra deklaruje. Materiál bol predložený na rokovanie vlády.

Ďalšími prioritami štátu by podľa dokumentu mali byť znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí, prevencia kriminality v rizikových skupinách alebo pomoc obetiam trestných činov. Splnenie týchto priorít by malo podľa rezortu vnútra dopomôcť k dosiahnutiu všeobecného ako aj špecifických cieľov v oblasti prevencie kriminality. Všeobecným cieľom stratégie je podľa rezortu vnútra "vytvorenie efektívneho a spoľahlivo fungujúceho systému prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR, ktorý je otvorený a flexibilný, tak aby pôsobil na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality so zámerom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania". Medzi špecifické ciele stratégie patrí napríklad zámer dobudovať komplexný a koordinovaný medzirezortný systém prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, cirkvami, vzdelávacími a vedeckými ustanovizňami a podnikateľkou sférou. Stratégia takisto navrhuje aktivizovať samosprávne orgány na ochranu bezpečnosti občanov, verejného poriadku a prevencie kriminality v krajoch a obciach, napríklad prostredníctvom začlenenia prevencie kriminality do programových dokumentov krajov a obcí. Rezort tiež navrhuje využiť elektronické a printové médiá na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni ako významný prostriedok prevencie kriminality. Stratégia tiež navrhuje vytvoriť viaczdrojové financovanie prevencie kriminality a vytvoriť celospoločenské hodnotiace, monitorovacie a kontrolné mechanizmy účinnosti a efektivity plnených úloh.

Preventívne aktivity a opatrenia stratégie majú byť zamerané na samotné osoby, prípadne cieľové skupiny ako páchatelia, obete alebo potenciálni páchatelia a obete alebo na kriminogénne faktory, to znamená situácie, príčiny a podmienky páchania kriminality. Aktivity stratégie by podľa dokumentu mali byť financované zo štátneho rozpočtu, ale aj z rozpočtov samospráv, z fondov Európskej únie a iných dostupných zdrojov.

Autor: SITA

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Bezpečnosť

Návrat k faxom? Sedem hlavných bezpečnostných trendov na rok 2017

17.01.2017 00:10

Podľa spoločnosti GFI Software budú v oblasti podnikovej IT bezpečnosti v roku 2017 pokračovať trendy minulého roka, ktorý môžeme v mnohých ohľadoch považovať za prelomový. Prudký nárast ransomvéru, k ...

Bezpečnosť

6 trendov najbližších rokov. Umelá inteligencia odhaľuje hackerov, fog computing a kolaborácia v cloude

13.01.2017 00:18

Rok 2016 jednoznačne potvrdil, že súčasný svet sa mení a digitalizácia sa dostáva do všetkých oblastí nášho života. Napríklad rozšírená realita umožnila milovníkom Pokémonov nachytať si svoje obľúbené ...

Bezpečnosť

Pravidlá ochrany súkromia budú platiť aj pre WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage a Viber

12.01.2017 00:12

Stále viac Európanov komunikuje elektronicky. Na dennej alebo takmer dennej báze používa mobil na telefonovanie a písanie správ 74 percent Európanov. Internet denne využíva 60 percent a e-maily posiel ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá