Image
15.11.2016 0 Comments

Štátne orgány sa chcú zamerať aj na kriminalitu vo virtuálnom prostredí a závislosť od IT

Kriminalita vo virtuálnom prostredí, netolizmus (závislosť na nových informačných technológiách), vysoká zadlženosť obyvateľstva alebo problém finančnej gramotnosti sú oblasti, na ktoré by sa v rámci Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 mali zamerať štátne orgány. Spomínané oblasti spadajú pod prioritný bod nazvaný Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku, čo je jednou z piatich priorít, ktoré dokument z dielne rezortu vnútra deklaruje. Materiál bol predložený na rokovanie vlády.

Ďalšími prioritami štátu by podľa dokumentu mali byť znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí, prevencia kriminality v rizikových skupinách alebo pomoc obetiam trestných činov. Splnenie týchto priorít by malo podľa rezortu vnútra dopomôcť k dosiahnutiu všeobecného ako aj špecifických cieľov v oblasti prevencie kriminality. Všeobecným cieľom stratégie je podľa rezortu vnútra "vytvorenie efektívneho a spoľahlivo fungujúceho systému prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR, ktorý je otvorený a flexibilný, tak aby pôsobil na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality so zámerom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania". Medzi špecifické ciele stratégie patrí napríklad zámer dobudovať komplexný a koordinovaný medzirezortný systém prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, cirkvami, vzdelávacími a vedeckými ustanovizňami a podnikateľkou sférou. Stratégia takisto navrhuje aktivizovať samosprávne orgány na ochranu bezpečnosti občanov, verejného poriadku a prevencie kriminality v krajoch a obciach, napríklad prostredníctvom začlenenia prevencie kriminality do programových dokumentov krajov a obcí. Rezort tiež navrhuje využiť elektronické a printové médiá na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni ako významný prostriedok prevencie kriminality. Stratégia tiež navrhuje vytvoriť viaczdrojové financovanie prevencie kriminality a vytvoriť celospoločenské hodnotiace, monitorovacie a kontrolné mechanizmy účinnosti a efektivity plnených úloh.

Preventívne aktivity a opatrenia stratégie majú byť zamerané na samotné osoby, prípadne cieľové skupiny ako páchatelia, obete alebo potenciálni páchatelia a obete alebo na kriminogénne faktory, to znamená situácie, príčiny a podmienky páchania kriminality. Aktivity stratégie by podľa dokumentu mali byť financované zo štátneho rozpočtu, ale aj z rozpočtov samospráv, z fondov Európskej únie a iných dostupných zdrojov.

Autor: SITA

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Bezpečnosť 1

FSB: Ruským bankám hrozia kyberútoky zo zahraničia

03.12.2016 00:05

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) varovala, že bližšie nešpecifikované zahraničné tajné služby plánovali sériu kybernetických útokov na ruský bankový systém. FSB údajne identifikovala servery ...

Bezpečnosť 1

Elektrické autá budú musieť pri nízkych rýchlostiach vydávať umelý zvuk, aby neohrozovali chodcov

29.11.2016 00:22

Podľa nového nariadenia vydaného americkým Národným úradom pre bezpečnosť cestnej premávky budú musieť byť elektrické a hybridné vozidlá hlučnejšie počas jazdy pri nízkej rýchlosti. Má sa tým zabrániť ...

Bezpečnosť

Aj slúchadlá vás môžu špehovať. Malvér z nich urobí mikrofón

28.11.2016 00:16

Opatrní používatelia počítačov prelepujú ich webovú kameru páskou. Iní sa obávajú sledovania pomocou mikrofónov, preto vypínajú či dokonca odstraňujú tieto audiokomponenty. No skupina izraelských výsk ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá