23.4.2015 0 Comments

Spotrebiteľská klíma naprieč celou Európou sa výrazne zlepšuje

Nálada u spotrebiteľov v súvislosti s hospodárskym vývojom jednotlivých európskych krajín sa v prvých troch mesiacoch roka 2015 vyvíjala pozitívne. Mimoriadne optimistickí boli najmä spotrebitelia v západnej a južnej Európe, keď vyjadrili presvedčenie, že sa v blízkej budúcnosti budú môcť s tešiť z celkového hospodárskeho rozmachu. Napriek prevažne pozitívnym ekonomickým údajom sú spotrebitelia vo východnej Európe o poznanie skeptickejší. Dopady konfliktu na Ukrajine a dôsledky hospodárskych sankcií voči Rusku zohrávajú u spotrebiteľov v tomto regióne významnú úlohu. Toto sú niektoré zo základných zistení štúdie GfK Consumer Climate Europe, ktorá sa zameriava na 15 európskych krajín.

Európa sa plynule zotavuje z finančnej a ekonomickej krízy a ekonomika v poslednom štvrťroku 2014 viditeľne narástla vo všetkých európskych krajinách. Zároveň takmer všetky krajiny Európy zaznamenali hospodársky rast aj za rok 2014 ako celok. Predpovede na tento rok sú tiež optimistické a ekonomickí experti revidujú prognózované čísla za rok 2015 smerom nahor. V súčasnosti predpovedajú Nemecku rast vo výške 1,8 percenta, Španielsku 2,8 percenta, celej eurozóne 1,3 percenta a pre EÚ ako celok 1,7 percenta. Zlepšila sa aj situácia na pracovnom trhu.

Nezamestnanosť klesá síce pomaly ale neustále a to vo väčšine európskych krajín. Situácia na pracovnom trhu v Španielsku, Portugalsku, Francúzsku, Taliansku a Grécku je však ešte stále veľmi náročná. Za prekvapivo pozitívnym ekonomickým vývojom stoja viaceré faktory. Reformy, ktoré realizovali a ešte stále realizujú krajiny postihnuté krízou (ale aj mnohé iné štáty) začínajú prinášať svoje ovocie. Okrem toho, cena ropy je na najnižšej úrovni za posledné roky, čo znamená, že pre mnohé spoločnosti je lacnejšie vyrábať a prepravovať svoj tovar. Spotrebitelia potrebujú menej prostriedkov na nákup paliva do vozidiel a kúrenie do domácností.

Navyše, v súčasnosti slabé euro uľahčuje krajinám eurozóny vyvážať svoj tovar, keďže sú ich produkty lacnejšie ako export krajín, ktoré nie sú členmi mimo eurozóny.
Tento sústavný pozitívny trend sa odráža aj v nálade spotrebiteľov. Spotrebiteľská nálada v krajinách západnej a juhozápadnej Európy vrátane Grécka v niektorých prípadoch zaznamenala výrazný nárast. Gréci po zvolení novej vlády koncom januára dúfajú vo výrazné hospodárske zlepšenie a zvýšenie príjmov.

Oba uvedené ukazovatele v prvom štvrťroku narástli približne o 30 bodov a sú v súčasnosti výrazne nad nulou. Len budúcnosť ukáže, či uvedený nárast môže byť trvalo udržateľný berúc do úvahy pretrvávajúce problémy so štátnymi financiami. Hospodárstvo Španielska sa neustále zlepšuje a ekonomickí experti predpovedajú krajine v roku 2015 rast vo výške 2,8 percenta. Rovnako optimisticky vidia situáciu aj spotrebitelia. Na marcovej úrovni 41 bodov sú ekonomické očakávania najvyššie odkedy merania v roku 1986 začali.

Naproti tomu je obraz vo východnej Európe výrazne ovplyvnený napätím medzi Západom a Ruskom a takisto konfliktom na Ukrajine a s tým súvisiacimi sankciami.
Celková pozitívna nálada medzi európskymi spotrebiteľmi sa odráža aj v štúdii GfK Consumer Climate pre celú EÚ 28. Počas prvých troch mesiacov roka 2015 sa indikátor zvýšil o nezanedbateľných 4,3 bodu na marcovú hodnotu 9,8 bodu. Je to najvyššia hodnota od apríla 2008.

Nemecko: stabilné rámcové podmienky podnecujú spotrebiteľské výdavky

Nemeckému hospodárstvu sa darí lepšie, ako sa očakávalo. Ekonomickí experti nedávno zrevidovali svoje predpovede smerom nahor a v súčasnosti predpovedajú krajine hospodársky rast na celý rok vo výške 1,8 percenta. Nemeckí spotrebitelia tiež očakávajú, že nemecké hospodárstvo aj naďalej porastie. Očakávania v ekonomickej oblasti narástli v uplynulých 3 mesiacoch o 22,3 bodu na úroveň 36,8 bodu. Daný indikátor bol naposledy na vyššej úrovni v júli 2014. Pred rokom dosahoval indikátor výšku 33,2 bodu, čo bolo len mierne pod súčasnou úrovňou.

Aj naďalej pokračoval pokles nezamestnanosti, pretože sa čoraz vyššiemu počtu Nemcov podarilo nájsť si prácu. Tohtoročné predbežné kolektívne vyjednávania priniesli viditeľný nárast miezd a platov, kým inflácia je aj naďalej na nízkej úrovni. V súvislosti s uvedeným vývojom očakávania Nemcov v oblasti osobných príjmov narástli od decembra minulého roku o 12,1 bodu na súčasných 53,1 bodu. Je to najvyššia hodnota daného ukazovateľa od júla 2014. Pred rokom sa indikátor príjmových očakávaní nachádzal na úrovni 45,6 bodu.
Uvedené pozitívne rámcové podmienky tiež ovplyvňujú ochotu nemeckých spotrebiteľov k nákupom a spotrebe.

Tá narástla o 13,9 bodu počas prvých troch mesiacov tohto roka na súčasnú úroveň 63 bodov, čo je najvyššia hodnota od novembra 2006. V danom čase bol indikátor na bezprecedentnej úrovni z dôvodu očakávaného nárastu DPH, ktorý mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2007, čo mnohých Nemcov prinútilo uskutočniť väčšie nákupy ešte pred uvedeným dátumom a vyhnúť sa tak plateniu vyššej DPH. Nemci však v každom prípade budia dojem spotrebiteľov, ktorí svoje peniaze míňajú. Napríklad nemecký maloobchod zaznamenal vo februári najvyššie tržby za posledných 15 rokov.

Rakúsko: ekonomike chýba impulz

Na rozdiel od väčšiny európskych krajín chýba rakúskemu hospodárstvu rastový impulz. V poslednom štvrťroku 2014 dokonca rakúska ekonomika mierne klesla. Na prebiehajúci rok odborníci predpovedajú rast vo výške 0,5 percenta, aj keď v prvom polroku sa neočakáva žiadny výrazný rastový impulz. Tieto vyhliadky sa tiež premietli do ekonomických očakávaní rakúskych spotrebiteľov. Indikátor oproti decembru klesol o 5 bodov na súčasných -16,6 bodu. Vo februári bola dokonca zaznamenaná hodnota -21,3 bodu, čo predstavovalo najnižšiu úroveň od decembra 2012. Pred rokom, v marci 2014, boli ekonomické očakávania na úrovni -5,5 bodu.

Ekonomické očakávania rakúskych spotrebiteľov majú už približne 18 mesiacov tendenciu oscilovať medzi úrovňou 2 až 10 bodov. Na druhej strane v niektorých mesiacoch prerazí na povrch krátkodobý optimizmus, napríklad v novembri 2014 indikátor vystrelil nahor až na 30,2 bodu a v januári 2015 na 16,8 bodu. V súčasnosti sa však na nachádza na úrovni 8,2 bodu.

Naproti tomu sa ochota k spotrebe počas prvých troch mesiacov roka zvýšila a narástla o 8,7 bodu na 24,5 bodu. To predstavuje najvyššiu úroveň od novembra 2012. Pred rokom uvedený indikátor dosahoval iba 9 bodov. Rakúski spotrebitelia sú teda jednoznačne toho názoru, že v ich krajine v súčasnosti prevládajú vhodné podmienky na uskutočňovanie väčších nákupov. Veľmi nízke úrokové sadzby pravdepodobne tiež prispievajú k uvedenému hodnoteniu situácie.

Poľsko: nálada spotrebiteľov klesá napriek pozitívnym ekonomickým číslam

Poľská ekonomika ku konca roka do istej miery stratila tempo. Napriek tomu odborníci predpovedajú poľskej ekonomike rast niekde okolo 3 percent, čo je výrazne viac ako v Európe ako celku. Poľskí spotrebitelia však v súčasnosti nie sú celkom presvedčení o týchto optimistických vyhliadkach a ich očakávania v oblasti vývoja ekonomiky od decembra klesli o 4,1 bodu na súčasnú úroveň 14,3 bodu. Dočasná rekordne nízka hladina tohto indikátora bola zaznamenaná v januári a dosahovala 6,9 bodu. 

Príjmové očakávania v prvom štvrťroku takisto mierne klesli o 3,7 bodu na súčasnú úroveň 14,9 bodu. Tento indikátor rovnako zaznamenal dočasný negatívny rekord a to januárovú úroveň 5,4 bodu.

Napriek v zásade pozitívnym rámcovým podmienkam a nízkym úrokom sa poľskí spotrebitelia v súčasnosti necítia byť pripravení uskutočňovať väčšie nákupy. Od januára (17,6 bodu) ochota k spotrebe prudko poklesla o 15,1 bodu na súčasnú úroveň 2,5 bodu. Na druhej strane sa indikátor pred 12 mesiacmi nachádzal na ešte nižšej úrovni, keď klesol na -3,7 bodu.

Česká Republika: spotrebitelia očakávajú rastúce príjmy

České hospodárstvo pokračuje v raste, hoci toto tempo sa v uplynulých mesiacoch spomaľovalo, čo pravdepodobne spôsobili sankcie západu voči Rusku. Tento vývoj sa tiež odráža v náladách spotrebiteľov. Očakávania v oblasti hospodárskeho vývoja klesli od decembra 2014 o 16,3 bodu na súčasnú úroveň 24,7 bodu. 

Príjmové očakávania tiež vo svetle uvedeného vývoja mierne klesali, konkrétne o 2,5 bodu na súčasnú úroveň 48,8 bodu. Celkovo vysoká úroveň daného indikátora však svedčí o tom, že českí spotrebitelia sú presvedčení, že ich v blízkej budúcnosti čaká podstatné zvyšovanie miezd a platov a takisto ďalšie znižovanie nezamestnanosti. Presne pred rokom boli príjmové očakávania na úrovni 29,1 bodu. 

Rastúce príjmy zjavne umožňujú českým spotrebiteľom viac istoty v oblasti plánovania väčších nákupov. Ochota k spotrebe od decembra 2014 výrazne narástla o 21,9 bodu na januárovú úroveň 15,2 bodu, čo bola zároveň najvyššia hodnota od marca 2008. Daný indikátor sa však následne znížil a v súčasnosti je na úrovni 3,9 bodu.

Slovensko: spotrebitelia očakávajú pretrvávajúci stabilný rast

Ekonomické očakávania slovenských spotrebiteľov v prvom štvrťroku tohto roka mierne klesli, podobne ako v ostatných krajinách východnej Európy. Slovenská ekonomika sa však v minulom roku tešila z výrazného rastu, ktorý sa má tento rok ešte zrýchľovať. Pokles indikátora v objeme 5,4 bodu od decembra minulého roka na súčasnú úroveň 24,5 bodu predstavuje skôr len konsolidáciu optimistických ekonomických očakávaní ako reálne obavy zo skutočného zhoršenia hospodárskeho vývoja.

Podobný obraz vyvstáva pri sledovaní príjmových očakávaní. Tento indikátor počas prvých 3 mesiacov tohto roka tiež mierne poklesol o 5,8 bodu na súčasnú úroveň 26,8 bodu. Pred rokom sa v porovnaní so súčasnou situáciou indikátor nachádzal len o niečo nižšie, konkrétne na úrovni 25,5 bodu.

V kontexte perspektívy stabilného hospodárskeho vývoja sú slovenskí spotrebitelia presvedčení, že teraz je ten správny čas na uskutočňovanie väčších nákupov. Hoci ochota k spotrebe klesla od decembra 2014 o 16,2 bodu na súčasnú úroveň 13,9 bodu, uvedený indikátor zaznamenal vo februári s hodnotou 39 bodov najvyššiu úroveň od októbra 2008. Pred rokom, v marci 2014, sa indikátor ochoty k spotrebe nachádzal iba na úrovni 2,2 bodu.

Zdroj: http://www.gfk.com/sk/news-and-events/press-room/press-releases/stranky/spotrebitelska-klima-napriec-celou-europou-sa-vyrazne-zlepsuje.aspx


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

UniControls vybaví systémom nadradeného riadenia ďalších 23 súprav metra v čínskom Chengde, hlavnom meste provincie S’-čchuan

18.01.2017 09:00

Spoločnosť UniControls, významný hráč a medzinárodne uznávaný dodávateľ riadiacich systémov a elektronických zariadení v oblastiach železničnej dopravy a priemyselného riadenia, uzatvorila ďalší z rad ...

Tlačové správy

freeSAT vlani ponúkol nové kanály, aplikácie i súťaže, viac zábavy príde i v roku 2017

18.01.2017 08:16

Nové kanály, skvelé ceny, prémiové televízie zdarma a množstvo zábavy – to všetko si mohli vlani vychutnávať zákazníci freeSAT-u na Slovensku. 27 nových kanálov Zákazníci freeSAT-u v roku 2016 získal ...

Tlačové správy

iOS platforma investičnej aplikácie

18.01.2017 08:10

FINAMIS koncom roka 2016 sprístupnil mobilnú aplikáciu pre operačný systém iOS spoločnosti Apple. Spustenie je v súlade s interným plánom a cieľovým termínom ukončenia vývoja. V prvej polovici 2016 F ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá