18.8.2015 0 Comments

Spoločnosť IFS kupuje VisionWaves

Spoločnosť IFS, globálny dodávateľ podnikových aplikácií, oznamuje uzavretie dohody s vlastníkmi spoločnosti VisionWaves B.V. Cena za prevzatie 100 % podielu vo firme VisionWaves bude zaplatená v hotovosti.

Spoločnosť VisionWaves dodáva podnikový softvér na optimalizáciu prevádzky (operational intelligence), ktorý zákazníkom umožňuje zrýchliť realizáciu ich obchodnej stratégie, a zvýšiť tak ziskovosť podnikania. Softvér VisionWaves je založený na jedinečnej, modelom riadenej metodológii prestupujúcej podnikové procesy zhora nadol. Manažéri aj ďalší zamestnanci s rozhodovacou právomocou môžu vďaka tomu mať v reálnom čase prehľad o výkonnosti podniku a získavajú taktiež podklady pre realizáciu opatrení zlepšujúcich priebežne prevádzku aj obchodné modely.

Kombinácia softvéru VisionWaves a riešení spoločnosti IFS pre jednotlivé odbory podnikania prinesie zákazníkom napr. nasledujúce výhody:

- Softvér VisionWaves umožňuje mapovať, monitorovať a riadiť podnikové procesy ako celok (end-to-end), aj keď sa odohrávajú vo viacerých obchodných jednotkách firmy, používajú rôzne zdroje dát a rôzne aplikácie. Vďaka tomu dobre vidieť, ako sa ovplyvňuje výkonnosť a obchodná stratégia, a je možné proaktívne rozhodovať o ďalších krokoch.

- Kombinácia riešení IFS a VisionWaves dovolí zákazníkom zrýchliť realizáciu ich obchodnej stratégie a zvýšiť výkonnosť podniku; poskytuje obraz o bežnej prevádzke firmy a umožňuje zlepšiť výkonnosť obchodných procesov skutočne integrovaným spôsobom.

„Akvizícia spoločnosť VisionWaves je súčasťou našej stratégie rastu, pretože znamená investíciu do jedného z najrýchlejšie expandujúcich segmentov podnikových aplikácií," uvádza o transakcii výkonný riaditeľ spoločnosti IFS Alastair Sorbie. „Snažíme sa zákazníkom pomôcť fungovať agilnejšie a umožniť im rýchlejšie realizovať ich obchodné stratégie. Riešenie VisionWaves k tomu veľmi dobre napomáha a zároveň dopĺňa našu stratégiu pre ekosystém partnerov. Systémoví integrátori majú v súčasnosti veľký záujem o technológie operational intelligence a nástroje zlepšujúce výkonnosť podnikania."

Spoločnosť IFS očakáva, že v roku 2015 bude mať akvizícia obmedzený pozitívny dopad na výšku zisku.Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá