4.8.2015 0 Comments

Spoločnosť Citrix zverejnila finančné výsledky za druhý štvrťrok

- Prevádzková marža podľa metodiky GAAP dosiahla v druhom štvrťroku 15 percent; prevádzková marža nezodpovedajúca metodike GAAP dosiahla 25 percent
- Zriedený zisk na akciu podľa metodiky GAAP činil v druhom štvrťroku 0,64 dolára; zriedený zisk na akciu nezodpovedajúci metodike GAAP činil 1,00 dolár

- Za účelom lepšej prevádzkovej kontroly bol vytvorený prevádzkový výbor

- Bolo započaté skúmanie strategických alternatív produktovej rady GoTo

Spoločnosť Citrix Systems, Inc. (burza NASDAQ: CTXS) zverejnila finančné výsledky za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2015, ktorý skončil 30. júnom, ohlásila aj dôležité prevádzkové projekty.

Finančné výsledky

V druhom štvrťroku fiškálneho roku 2015 dosiahla spoločnosť Citrix výnosy vo výške 797 miliónov amerických dolárov, čo v porovnaní s výnosmi 782 miliónov amerických dolárov v druhom štvrťroku fiškálneho roku 2014, predstavuje dvojpercentný nárast výnosov.

Výsledky podľa metodiky GAAP

Čistý zisk za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2015 činí 103 miliónov dolárov, t.j. 0,64 dolára zriedeného zisku na akciu, v porovnaní s čistým ziskom 53 miliónov dolárov, t.j. 0,31 dolára zriedeného zisku na akciu, za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2014. Čistý zisk podľa metodiky GAAP zahŕňa čisté daňové výhody vo výške 21 miliónov dolárov za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2015, t.j. 0,13 dolára zriedeného zisku na akciu a približne 9 miliónov dolárov za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2014, t.j. 0,05 dolára zriedeného zisku na akciu, ktoré sa primárne vzťahujú k uzávierke auditov finančného úradu za príslušné daňové roky. Výsledky podľa metodiky GAAP za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2015 ďalej zahŕňajú výdavky na reštrukturalizáciu vo výške 15 miliónov dolárov spojené s nákladmi na odstupné a ukončenie prevádzky podnikov v súvislosti s reštrukturalizačným programom pre rok 2015. Výsledky podľa metodiky GAAP za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2014 zahŕňajú náklady vo výške 30 miliónov dolárov, spojené so znehodnotením nehmotných aktív, ktoré sú zahrnuté v odpise závislých produktov a výdavky na reštrukturalizáciu vo výške cca 5 miliónov dolárov, spojené s nákladmi na odstupné v súvislosti s reštrukturalizačným programom za rok 2014.

Výsledky nezodpovedajúce metodike GAAP

Čistý zisk za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2015 nezodpovedajúci metodike GAAP činí 163 miliónov dolárov, tj. 1,00 dolára zriedeného zisku na akciu, v porovnaní s čistým ziskom 142 miliónov dolárov za druhý štvrťrok fiškálneho roka 2014, t.j. 0,83 dolára zriedeného zisku na akciu. Čistý zisk nezodpovedajúci metodike GAAP zahŕňa čisté daňové výhody vo výške 21 miliónov dolárov za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2015, t.j. 0,13 dolára zriedeného zisku na akciu a približne 9 miliónov dolárov za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2014, t.j. 0,05 dolára zriedeného zisku na akcie, ktoré sa primárne vzťahujú k uzávierke auditov finančného úradu IRS za príslušné daňové roky. Čistý zriedený zisk na akciu nezodpovedajúci metodike GAAP nezahŕňa efekty spojené s amortizáciou obstaraný nehmotných statkov, náklady spojené s burzou cenných papierov a amortizáciou dlhových cenných papierov, náklady na program reštrukturalizácie a daňové vplyvy súvisiace s týmito položkami.

Za účelom lepšej prevádzkovej kontroly bol vytvorený prevádzkový výbor

Spoločnosť Citrix dnes taktiež oznámila, že jej predstavenstvo vytvorilo prevádzkový výbor. Ten povedie súčasný člen predstavenstva Robert Calderoni, ktorý bude úzko spolupracovať s Markom Templetonom, prezidentom a CEO spoločnosti Citrix, ako aj manažmentom spoločnosti na komplexnej kontrole prevádzky spoločnosti a kapitálovej štruktúry, ktorá bude vychádzať zo skôr oznámených projektov zameraných na zvýšenie prevádzkovej marže zjednodušením a zefektívnením prevádzky a vylepšením ponuky produktov. Spoločnosť Citrix plánuje zverejniť zistenia výboru po dokončení počiatočnej kontroly a potom bude informovať o aktuálnej situácii.

V rámci tohto projektu bol Robert Calderoni s okamžitou platnosťou menovaný výkonným predsedom predstavenstva, Thomas Bogan bol menovaný do funkcie vedúceho nezávislého člena predstavenstva.

Bolo začaté skúmanie strategických alternatív produktovej rady GoTo

Spoločnosť Citrix v spolupráci so svojimi nezávislými poradcami taktiež zahájila posudzovanie strategických alternatív rady produktov GoTo. Posúdenie strategických alternatív v tomto segmente môže, okrem iného, viesť k možnému predaju alebo odštiepeniu niektorých útvarov.

Finančnými poradcami spoločnosti Citrix sú firmy Qatalyst Partners a Goldman, Sachs & Co., právnym poradcom je firma Goodwin Procter LLP.

Spoločnosť už skôr v tomto roku oznámila, že využila služby finančného poradcu k strategickému poradenstvu týkajúcemu sa možného predaja svojej firmy ByteMobile. Citrix v súčasnosti aktívne rokuje s tretími stranami o možnom predaji tejto firmy.

Prehľad finančných výsledkov za druhý štvrťrok

Porovnaním výsledkov za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2015 s údajmi za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2014 bolo zistené:

- Príjmy z produktov a licencií klesli o 12 percent.
- Príjmy zo softvéru a služieb vzrástli o 11 percent.
Príjmy z aktualizácií licencií a údržby vzrástli o 9 percent.
-
Príjmy z poskytovania profesionálnych služieb, ktoré tvoria konzultácie, produktové školenia a certifikácie, klesli o 12 percent.
-
Okrem príjmov za softvér ako službu, vzrástli čisté príjmy v regióne Americas o 1 percento, v regióne EMEA zostávajú bezo zmien a v pacifickom regióne klesli o 8 percent.
-
Odložené príjmy k 30. júnu 2015 činili celkovo 1,5 miliardy dolárov. V porovnaní s 1,4 miliardami dolárov k 30. júnu 2014 sa jedná o nárast o 8 percent.
-
Prevádzková marža podľa metodiky GAAP vzrástla zo 7 na 15 percent; prevádzková marža nezodpovedajúca metodike GAAP vzrástla z 22 na 25 percent.
-
Cash flow z prevádzkovej činnosti za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2015 činil 201 miliónov dolárov, v porovnaní s 204 miliónmi dolárov za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2014.

V priebehu druhého štvrťroku fiškálneho roku 2015:

- Hrubá marža podľa metodiky GAAP činila 83 percent, hrubá marža nezodpovedajúca metodike GAAP činila 86 percent, čo nezahrňuje znehodnocovanie získaných produktov vo vzťahu k nehmotným aktívam a náklady spojené s burzou cenných papierov.
- Prevádzková marža podľa metodiky GAAP činila 15 percent, prevádzková marža nezodpovedajúca metodike GAAP činila 25 percent, čo nezahrňuje znehodnocovanie obstaraných nehmotných aktív, náklady spojené s burzou cenných papierov a náklady spojené s reštrukturalizačným programom.
- Spoločnosť spätne odkúpila 0,7 miliónov akcií za priemernú cenu 66,33 dolára.

Finančný výhľad na tretí štvrťrok roku 2015

Vedenie spoločnosti Citrix očakáva, že v treťom štvrťroku fiškálneho roka 2015, ktorý končí 30. septembra 2015, dosiahne výsledky:

- Očakáva se čistý zisk v rozmedzí od 780 do 790 miliónov dolárov.
- Zriedený zisk na akciu podľa metodiky GAAP sa očakáva v rozmedzí od 0,46 do 0,49 dolára. Zriedený zisk na akciu nezodpovedajúci metodike GAAP sa očakáva v rozmedzí od 0,83 do 0,85 dolára, pričom nezahŕňa 0,23 dolára predstavujúceho dopady spojené s výdavkami na burze cenných papierov, 0,20 dolára na znehodnotenie obstaraných nehmotných statkov, 0,02 dolára na reštrukturalizačné náklady, 0,05 dolára na amortizáciu dlhových cenných papierov a 0,11 až 0,16 dolára na daňové následky súvisiace s týmito položkami.

Finančná výhľad na fiškálny rok 2015

Vedenie spoločnosti Citrix očakáva, že vo fiškálnom roku končiacom sa 31. decembra 2015 dosiahne nasledujúce výsledky:

- Očakáva sa čistý zisk v rozmedzí od 3,22 do 3,25 miliardy dolárov.
- Zriedený zisk na akciu podľa metodiky GAAP sa očakáva v rozmedzí od 2,11 do 2,20 dolára. Zriedený zisk na akciu nezodpovedajúci metodike GAAP sa očakáva v rozmedzí od 3,65 do 3,75 dolára, pričom nezahŕňa 0,87 dolára predstavujúceho dopady spojené s výdavkami na burze cenných papierov, 0,74 dolára na znehodnotenie obstaraných nehmotných statkov, 0,33 dolára na reštrukturalizačné náklady, 0,20 dolára na amortizáciu dlhových cenných papierov, 0,01 dolára ako benefity zo skorších patentových súdnych konaní a 0,49 až 0,68 dolára na daňové následky súvisiace s týmito položkami.

Vyššie uvedené prehlásenia vychádzajú zo súčasných cieľov. Tieto prehlásenia sa týkajú budúceho vývoja, skutočné výsledky sa môžu významne líšiť.

Úplné anglické znenie tlačovej správy o finančných výsledkoch a ďalšie oznámenia učinené 28. júna nájdete tu:
http://www.citrix.com/news/financial-releases/july-2015/citrix-reports-first-quarter-financial-results.html

http://www.citrix.com/news/announcements/jul-2015/cooperation-agreement.htm

http://www.citrix.com/news/announcements/jul-2015/succession-plan.html


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá