27.9.2012 0 Comments

Slovensko je v internetovej ekonomike ako atlét s nadpriemerným talentom, ktorý vzhľadom k podpriemernému úsiliu podáva len prie

Podľa štúdie The Boston Consulting Group v spolupráci so slovenským Googlom má Slovensko predpoklady stať sa krajinou s nadpriemernou internetovou ekonomikou. Už teraz sa Slovensko veľkosťou internetovej ekonomiky (podiel internetu na HDP) v hodnote 3,3%, čiže 2,3 miliardy EUR, dostalo na úroveň tzv. etablovaných krajín, akými sú Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko či Česká republika. Tento podiel je dokonca vyšší v porovnaní so sektorom bankovníctva alebo telekomunikácií a v roku 2016 by mohol tvoriť až ,5%Veľký potenciál pritom predstavuje vývoz s vysokou pridanou hodnotou (technologický export), ktorý sa má na internetovej ekonomike podieľať až 30%.

„Slovensko je malá krajina závislá na obchodnej spolupráci so svetom. Preto považujem internetovú ekonomiku za veľmi dôležitú súčasť ekonomického rozvoja Slovenska v nasledujúcich rokoch," hovorí Peter Pellegrini, štátny tajomník Ministerstva financií SR a Digitálny šampión pre Slovensko a dodáva: „Som veľmi rád, že aj Slovensko môže byť hrdé na spoločnosti, ktoré sa vďaka exportu technológií stali úspešnými na celom svete. Pevne verím, že ich úspešné príbehy budú predstavovať tú správnu inšpiráciu pre rozvoj ďalších inovatívnych firiem na Slovensku."

Vysoký potenciál rastu je pre slovenskú internetovú ekonomiku ukrytý v dvoch hlavných oblastiach. Na jednej strane je dôležité zamerať sa na slabé miesta v rámci zapojenia spotrebiteľov, firiem a verejnej správy (viď nižšie). Okrem toho môže Slovensko výrazne posunúť vpred "vývoz s vysokou pridanou hodnotou", ktorý ovplyvňuje hlavne kvalita technologického vzdelávania, centralizovaná inovačná politika a podpora výskumu a vývoja vo verejnom i súkromnom sektore.

„Pre dlhodobý rast a zvýšenie blahobytu je nevyhnutné budovať vzdelanú spoločnosť a hospodárstvo založené na inováciách, pričom súčasťou tejto snahy musí byť aj podpora internetovej ekonomiky," hovorí Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska a dodáva: „Vďaka tejto štúdii vieme, že východiskové postavenie Slovenska vo svete internetu je relatívne dobré, ale voči najúspešnejším krajinám máme ešte výrazné rezervy."

Vývoz s vysokou pridanou hodnotou, čiže čistý vývoz IKT (informačné a komunikačné technológie) služieb a softvéru, sa môže stať kľúčom k ekonomickému rozvoju na Slovensku, a to až s 30% príspevkom k internetovej ekonomike. IKT exportéri sú domáci hráči so slovenským kapitálom (napr. Eset, Soitron, Anasoft a pod.), ktorí majú silnú schopnosť expandovať v globálnom rozsahu a ekonomike pomáhajú rôznymi spôsobmi vrátane daní, prilákania nových talentov a vytvárania produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou. Sektor IKT už teraz vytvára približne 2,3% pracovných miest na Slovensku (približne 30 tisíc zamestnancov, z čoho sú až 2/3 zo sektora malých a stredných podnikov).

„Slovensko má určite potenciál stať sa malým Silicon Valley, dôkazom čoho sú globálne úspešné slovenské firmy ako je napríklad aj ESET. Vývoj softvéru má veľkú pridanú hodnotu, nie je náročný na investície do výskumu či výroby a má obrovský exportný potenciál," hovorí Rasťo Kulich, Country Manager slovenského Googlu a pokračuje: „Google môže a chce v tejto oblasti výrazne pomôcť, či už pri budovaní ekosystému startup-ov, tak aj svojím know-how v oblasti online marketingu, ktorý je kľúčovou ingredienciou globálneho úspechu."

Internetové kontrasty a slabé miesta
Vzhľadom na to, že sa Slovensku veľmi dobre darí v oblastiach, ktoré je ťažšie zmeniť (rýchlosť internetu, záujem nakupovať online a pod.), má vysoký potenciál rásť oveľa rýchlejšie a stať sa krajinou s nadpriemernou internetovou ekonomikou. Na Slovensku sa dokonca očakáva výrazne rýchlejší rast e-HDP než vo väčšine iných sektorov hospodárstva a zároveň rýchlejší než v iných etablovaných krajinách. Bude ale musieť zapracovať na podpriemerných oblastiach, v ktorých zaostáva aj za krajinami strednej a východnej Európy (región CEE).

„Internet sa na slovenskom HDP podieľa 3,3 percentami, čo je väčší podiel ako vo Francúzsku, Taliansku alebo Kanade, a to pri významne nižšej penetrácii internetu," hovorí Martin Kálovec, partner a výkonný riaditeľ pražskej pobočky The Boston Consulting Group a konštatuje: „Ak doženieme Európu a svet v penetrácii internetu, počte používateľov a zapojení štátnej správy, budeme nadpriemernou internetovou ekonomikou. Potenciál internetového biznisu na Slovensku je obrovský."

- Dobrá internetová infraštruktúra (jedna z najvyšších rýchlostí sťahovania a odosielania dát, výhodné ceny za Mbits) verzus jedna z najnižších penetrácií broadbandu v segmente domácností (len 55%, čo je najmenej z krajín regiónu CEE, pričom penetrácia broadbandu má priamy vplyv na rast HDP),

- Rozšírené B2C internetové aktivity a vnímanie ich dôležitosti (20% ponúka aj funkciu online objednávok, nadpriemerné v rámci EÚ) verzus zatiaľ podceňované B2B transakcie (len 14% podnikov, jedna z najnižších hodnôt v rámci EÚ),

- Motivácia spotrebiteľov nakupovať za lepšie ceny a v širšom sortimente je silná (6. najvyšší podiel MO predaja na zákazníka v EÚ) verzus nízka kvalita e-commerce služieb a digitálneho marketingu spôsobujúce nižší reálny podiel online nakupujúcich (37%, čo je výrazne nižšie ako EÚ priemer),

Zapojenie a záujem spotrebiteľov i firiem o internetové verejné služby (65% súkromných osôb a 88% podnikov využíva pre komunikáciu s orgánmi verejnej správy internet) verzus zapojenie verejnej správy v rámci verejných online služieb (64% služieb, čo je v súčasnosti najnižšia hodnota v rámci CEE, ale vzhľadom na vznikajúce iniciatívy verejnej správy sa dá už čoskoro očakávať pozitívny posun).

Pozitívny dopad internetovej ekonomiky na hospodárstvo však siaha nad rámec HDP, zatiaľ totiž napríklad nie je možné vyčísliť hodnotu efektu internetu (ako zdroja informácií) na príjmy v tradičných kamenných obchodoch (tzv. ROPO efekt, research online/purchase offline).

Viac informácií o štúdii nájdete na www.onlinesanca.sk.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

ITAPA 2016: Make IT Easy – Príde Pellegrini, Mikloš z Ukrajiny, aj vynálezca patentov Cullis z Kanady

27.10.2016 00:07

Desiatky inšpiratívnych domácich aj zahraničných spíkrov a stovky lídrov a manažérov z verejnej správy, IT sektora, akademickej obce a NGO sa 14.-15. novembra stretnú na kongrese ITAPA v Bratislave, a ...

Biznis

Prieskum: Väčšina firiem neverí, že e-trhovisko ovplyvnilo mieru korupcie

26.10.2016 00:00

Vyše 60 percent opýtaných na základe nedávneho prieskumu o verejnom obstarávaní na Slovensku si nemyslí, že elektronické trhovisko malo zásadný vplyv na mieru korupcie v tejto sfére. Desať percent osl ...

Biznis

ReactiveConf 2016: Technologickí experti z celého sveta prichádzajú do Bratislavy

26.10.2016 00:00

Lídri a priekopníci budúcich technológií prichádzajú už druhý rok po sebe na ReactiveConf, svetovú konferenciu o vývoji webových a mobilných aplikácií, ktorá sa koná tento týždeň. Od 26. do 28. októb ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITAPA 2016 Jesen

Najnovšie videá