Image
11.1.2013 0 Comments

Slovenská technická univerzita získala ECTS label

ECTSLabel.gif 8. januára udelilo Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej únie certifikát ECTS label pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

European Credit Transfer System - Európsky systém transféru kreditov) je prestížnym potvrdením, že všetky študijné programy ocenenej univerzity, všetky skúšky a kredity sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí. ECTS label je značkou kvality pre domácich a zahraničných študentov. Vďaka certifikátu domáci študenti vedia, že ak časť štúdia alebo jeho záver rozhodnú absolvovať v zahraničí, tamojšie univerzity im uznajú každú skúšku, ktorú absolvovali na STU. Pre zahraničných študentov, ktorí chcú časť štúdia absolvovať na Slovensku, to platí rovnako. 

Podmienkou žiadosti o certifikát ECTS label je vytvoriť a zverejniť na stránke univerzity tzv. ECTS informačný katalóg. Jeho štruktúru určuje Európska komisia, na webe univerzity musí byť dostupný v anglickom jazyku. Jednotlivým predmetom sú v ňom priradené tzv. ECTS kredity, čo sú hodnoty, ktoré vyjadrujú pracovné zaťaženie študenta potrebné na absolvovanie predmetov za jeden akademický rok na danej univerzite. Hodnotené sú prednášky, cvičenia, semináre, individuálna práca, skúšky a prípadné iné aktivity. ECTS katalóg tak umožňuje domácim aj zahraničným študentom ľahšie pochopiť a porovnávať študijné programy na európskych univerzitách.

Zdroj: eQuark


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Nemecko chce od roku 2030 zakázať vozidlá so spaľovacím motorom

21.10.2016 00:10

Nemecko sa nechce spoliehať len na finančné stimuly pri kúpe automobilov bez emisií. Spolková rada schválila rezolúciu vyzývajúcu na zákaz predaja nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2030 ...

Biznis

PR: Cypherconf 2016

20.10.2016 00:08

IT konferencia o ochrane digitálnych informácií, hackingu a zneužívaní aplikačných zraniteľností sa uskutoční 3.11.2016 v Bratislave Prednášky pokrývajú aktuálne trendy vo webovej a mobilnej bezpečno ...

Biznis

VMworld 2016: Čo sa stane 29. 6. 2021 o 15:57?

19.10.2016 00:08

V Barcelone sa začalo jedno z najvýznamnejších podujatí zameraných na cloudové a virtualizačné technológie VMworld 2016. Viac než 10 000 účastníkov z 96 krajín si na prvej hlavnej prednáške okrem inéh ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá