13.11.2012 0 Comments

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2012

Dňa 12. novembra 2012 o 17.00 h sa v Historickej budove Národnej rady SR uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2012. Slávnostný akt sa uskutoční za účasti Jeho Excelencie pána Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, veľvyslancov, členov vlády, predsedov ústredných orgánov štátnej správy, rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľského sektora a verejnej správy.

V poradí 13. ročník Národnej ceny SR za kvalitu vyhlásil a organizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky.

Súťaž je najprestížnejšou cenou kvality v našej spoločnosti, oceňuje a vyzdvihuje organizácie dosahujúce výnimočné výsledky manažérstva kvality vo vzťahu k zákazníkom, zamestnancom, ako aj celej spoločnosti, ktoré prezentovali prostredníctvom implementácie vybraného modelu kvality (model výnimočnosti EFQM alebo model CAF).

Výsledky 13. ročníka súťaže
Aj v tomto ročníku sa do súťaže prihlásili organizácie so záujmom o trvalé zlepšovanie, posúdenie svojich aktivít v rámci systému manažérstva zamerané na výsledky, zhodnotenie efektívnosti a kvality činností organizácie a získanie konkrétneho dôkazu pre zákazníkov o plnení ich potrieb a očakávaní.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU 2012

Ocenení finalisti:
Nemak Slovakia s.r.o. (Kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
Duslo, a.s. (Kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov)
Protherm Production s.r.o. (Kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti:
Technická univerzita v Košiciach (Kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)
GEMOR Fashion s.r.o. (Kategória B1 - organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov)
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (Kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže:
Gymnázium - Varšavská cesta 1, Žilina (Kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (Kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)

Zároveň budú počas slávnostného večera vyhlásené výsledky súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality za rok 2012 a po druhýkrát bude v Slovenskej republike udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF organizácii verejnej správy, ktorá požiadala o Externú spätnú väzbu modelu CAF.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE OCENENIE ZA PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY
Ocenený v kategórii A - najlepší publicistický príspevok
(autorstvo novinár, publicista)
Ocenenie v tejto kategórii nebude udelené.
Ocenený v kategórii B - najlepší odborný príspevok
(autorstvo odborná verejnosť)
Iveta Revayová, QMS co-ordinator, TRW Automotive (Slovakia) s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, Samoriadiaca jednotka v spoločnosti „BUSINESS UNIT" ako efektívny spôsob riadenia výroby, uverejnené v časopise Kvalita 1. marca 2012

EXTERNÁ SPÄTNÁ VÄZBA MODELU CAF
UDELENIE TITULU „EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF"

• Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch

Ďalší ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu
Už teraz prebieha príprava na ďalší ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013. Na základe požiadaviek organizácií súkromného a verejného sektora sa už od septembra 2012 organizujú školenia o metodike súťaže a organizácie majú možnosť sa do štrnásteho ročníka súťaže prihlásiť už teraz.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá