Image
7.3.2013 0 Comments

Školy budú aktívnejšie spolupracovať s firmami

school.jpg Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na stredných odborných školách (SOŠ) vo všetkých skupinách študijných odborov má národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania, na ktorý pôjde 44 miliónov eur. Projekt sa uskutoční v rámci operačného programu Vzdelávanie a termín aktivít je naplánovaný do septembra 2015.

Projekt má ambíciu prepojiť odborné vzdelávanie na aktuálne potreby zamestnávateľov a praxe, čím chce prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania a uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl, informoval hovorca ministra školstva Michal Kaliňák. Práve nízka uplatniteľnosť mnohých absolventov na trhu práce priamo súvisí s nedostatočnou spoluprácou medzi strednými odbornými školami a profesijnými či stavovskými organizáciami, ako aj s ich nízkou adaptáciou na neustále sa meniace potreby trhu práce.

Projekt má prispieť k previazaniu obsahu odborného vzdelávania a prípravy so zistenými potrebami trhu práce a jeho obsah prispôsobiť potrebám zamestnávateľov. Tí by sa mali aktívnejšie zúčastňovať na maturitných a záverečných skúškach, čo by malo prispieť k zvýšeniu výpovednosti týchto skúšok na trhu práce.

Aktivity projektu budú zamerané na tvorbu a využitie nových učebných materiálov pre výchovno-vzdelávací proces, inováciu učebníc a učebných pomôcok. Sústredia sa aj na inovácie metód vzdelávania s dôrazom na využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese, ako aj projekty zamerané na prieskum potrieb kariérového poradenstva.

Oprávneným žiadateľom projektu je rezortom školstva priamo riadená organizácia - Štátny inštitút odborného vzdelávania.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Informatizácia

Slovensko.Digital víta zastavenie IT projektu Sociálnej poisťovne za 70 miliónov eur

14.12.2016 00:07

Sociálna poisťovňa zastavila nákup 70 miliónového IT projektu na elektronizáciu svojich služieb. IT odborníci zo Slovensko.Digital tento tento krok vítajú. Upozorňujú tiež, že je potrebné zverejniť an ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá