Image
7.3.2013 0 Comments

Školy budú aktívnejšie spolupracovať s firmami

school.jpg Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na stredných odborných školách (SOŠ) vo všetkých skupinách študijných odborov má národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania, na ktorý pôjde 44 miliónov eur. Projekt sa uskutoční v rámci operačného programu Vzdelávanie a termín aktivít je naplánovaný do septembra 2015.

Projekt má ambíciu prepojiť odborné vzdelávanie na aktuálne potreby zamestnávateľov a praxe, čím chce prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania a uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl, informoval hovorca ministra školstva Michal Kaliňák. Práve nízka uplatniteľnosť mnohých absolventov na trhu práce priamo súvisí s nedostatočnou spoluprácou medzi strednými odbornými školami a profesijnými či stavovskými organizáciami, ako aj s ich nízkou adaptáciou na neustále sa meniace potreby trhu práce.

Projekt má prispieť k previazaniu obsahu odborného vzdelávania a prípravy so zistenými potrebami trhu práce a jeho obsah prispôsobiť potrebám zamestnávateľov. Tí by sa mali aktívnejšie zúčastňovať na maturitných a záverečných skúškach, čo by malo prispieť k zvýšeniu výpovednosti týchto skúšok na trhu práce.

Aktivity projektu budú zamerané na tvorbu a využitie nových učebných materiálov pre výchovno-vzdelávací proces, inováciu učebníc a učebných pomôcok. Sústredia sa aj na inovácie metód vzdelávania s dôrazom na využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese, ako aj projekty zamerané na prieskum potrieb kariérového poradenstva.

Oprávneným žiadateľom projektu je rezortom školstva priamo riadená organizácia - Štátny inštitút odborného vzdelávania.


Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Bratislava Game Jam

Najnovšie videá