Image
17.2.2014 0 Comments

Školstvo: Žiakov budú testovať elektronicky i z dejepisu či geografie

trieda_skola.jpg Žiakov budú môcť učitelia testovať elektronicky i zo spoločenskovedných predmetov. Testy, ktoré žiaci absolvujú na počítači, pripravia aj z predmetov občianska náuka, dejepis a geografia.

„Doteraz vznikali úlohy z týchto predmetov predovšetkým pre potreby maturitných skúšok a učitelia si individuálne vytvárali test z týchto predmetov. Projekt školám ponúkne testové úlohy v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Nové úlohy a testy z občianskej náuky, dejepisu a geografie umožnia školám overovať vedomosti žiakov na úrovni jednotlivých ročníkov základných a stredných škôl," informovala riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. Dodala, že práve v spoločenskovedných predmetoch môže žiak preukázať, ako ovláda napríklad čítanie s porozumením a orientuje sa v právnej a sociálnej problematike či v ekonomických pojmoch.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pripravil vo februári a marci ďalšiu sériu školení k tvorbe úloh a testov pre on-line testovanie žiakov. Odborné vzdelávanie je určené pre učiteľov spoločenskovedných predmetov, informatiky a cudzích jazykov. Ústav bude v tomto období vzdelávať aj budúcich autorov testov z ruského jazyka. Pokračuje aj vzdelávanie učiteľov v tvorbe úloh aj pre nemčinu a angličtinu.

Ide o národný projekt za približne 28 miliónov eur financovaný prevažne z eurofondov, ktorý ústav zastrešuje s názvom Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Projekt má školám umožniť testovať žiakov na počítači. Vznikne veľká databáza s 30-tisíc úlohami a 150 testami, vďaka ktorej bude možné overiť vedomosti žiakov elektronicky. V budúcnosti by sa tak malo testovanie deviatakov a predovšetkým maturitné skúšky robiť už len cez

Noví vyškolení autori úloh a testov, ktorí podpíšu pracovnú zmluvu s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a preukážu svoje schopnosti, sa pridajú ku kolektívu približne 350 učiteľov, ktorí tvoria testy pre on-line testovanie žiakov.

Testy vzniknú zo všeobecno-vzdelávacích predmetov ako je slovenský jazyk a literatúra, angličtina, nemčina, ruština, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským, biológia, fyzika, chémia, matematika, informatika, ale aj dejepis, geografia a občianska náuka.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá