Image
17.2.2014 0 Comments

Školstvo: Žiakov budú testovať elektronicky i z dejepisu či geografie

trieda_skola.jpg Žiakov budú môcť učitelia testovať elektronicky i zo spoločenskovedných predmetov. Testy, ktoré žiaci absolvujú na počítači, pripravia aj z predmetov občianska náuka, dejepis a geografia.

„Doteraz vznikali úlohy z týchto predmetov predovšetkým pre potreby maturitných skúšok a učitelia si individuálne vytvárali test z týchto predmetov. Projekt školám ponúkne testové úlohy v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Nové úlohy a testy z občianskej náuky, dejepisu a geografie umožnia školám overovať vedomosti žiakov na úrovni jednotlivých ročníkov základných a stredných škôl," informovala riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. Dodala, že práve v spoločenskovedných predmetoch môže žiak preukázať, ako ovláda napríklad čítanie s porozumením a orientuje sa v právnej a sociálnej problematike či v ekonomických pojmoch.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pripravil vo februári a marci ďalšiu sériu školení k tvorbe úloh a testov pre on-line testovanie žiakov. Odborné vzdelávanie je určené pre učiteľov spoločenskovedných predmetov, informatiky a cudzích jazykov. Ústav bude v tomto období vzdelávať aj budúcich autorov testov z ruského jazyka. Pokračuje aj vzdelávanie učiteľov v tvorbe úloh aj pre nemčinu a angličtinu.

Ide o národný projekt za približne 28 miliónov eur financovaný prevažne z eurofondov, ktorý ústav zastrešuje s názvom Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Projekt má školám umožniť testovať žiakov na počítači. Vznikne veľká databáza s 30-tisíc úlohami a 150 testami, vďaka ktorej bude možné overiť vedomosti žiakov elektronicky. V budúcnosti by sa tak malo testovanie deviatakov a predovšetkým maturitné skúšky robiť už len cez

Noví vyškolení autori úloh a testov, ktorí podpíšu pracovnú zmluvu s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a preukážu svoje schopnosti, sa pridajú ku kolektívu približne 350 učiteľov, ktorí tvoria testy pre on-line testovanie žiakov.

Testy vzniknú zo všeobecno-vzdelávacích predmetov ako je slovenský jazyk a literatúra, angličtina, nemčina, ruština, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským, biológia, fyzika, chémia, matematika, informatika, ale aj dejepis, geografia a občianska náuka.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Informatizácia

Slovensko.Digital víta zastavenie IT projektu Sociálnej poisťovne za 70 miliónov eur

14.12.2016 00:07

Sociálna poisťovňa zastavila nákup 70 miliónového IT projektu na elektronizáciu svojich služieb. IT odborníci zo Slovensko.Digital tento tento krok vítajú. Upozorňujú tiež, že je potrebné zverejniť an ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ShowIT

Najnovšie videá