Image
3.3.2015 0 Comments

Školstvo: UPJŠ obstará infraštruktúru vedeckého parku za 5,8 mil. eur

euro.jpg Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vyhlásila verejné obstarávanie na komplexnú technickú, informačnú a výskumnú infraštruktúru Medicínskeho univerzitného vedeckého parku. Komplexná infraštruktúra má prepojiť špičkové výskumné tímy pôsobiace v Univerzite Pavla Jozefa Šafárika s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a zároveň pripraviť pôdu na interakciu vedeckej sféry s podnikateľským sektorom v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja.

Výsledkom obstarávania má byť rámcová dohoda s jediným uchádzačom na šesť mesiacov. Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody je 5 886 175 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré dnes zverejnil Vestník verejného obstarávania.

Cieľom projektu je prenos získaných poznatkov a technológií do aplikácií v humánnej a veterinárnej medicíne. Vytvorením komplexnej infraštruktúry dosiahnu koncentráciu vedeckého potenciálu v oblasti medicíny, biológie, biochémie, biofyziky, informatiky a bio-inžinierstva, ktorá umožní integráciu biomedicínskeho výskumu v rámci celého regiónu. Aplikácie výsledkov výskumu sa prejavia v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby závažných ochorení ako aj v oblasti verejného zdravotníctva, vo vzdelávaní a v rozvoji biotechnológií.

Zákazka sa skladá zo štyroch systémov. Pre organizačné a riadiace zabezpečenie vedeckého parku požaduje obstarávateľ riešenie, ktoré bude zabezpečovať podporu pre kvalitný vedecký manažment, vrátane zorganizovaného procesu prenosu nových poznatkov a technológií do praxe.

Ďalším je systém pre zabezpečenie podpory manažmentu a ochrany duševného vlastníctva, systém pre podporu vedeckého výskumu pre UPJŠ má zahŕňať aj archiváciu a distribúciu dát, vrátane zabezpečenia potrebného hardvéru. Systém pre podporu vedeckého výskumu pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie má zahŕňať potrebné hardvér a softvér vybavenie.

Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky alebo žiadosti o účasť na obstarávaní do 13. apríla do 9:00.


Mohlo by Vás zaujímať

Výskum 2

Vedci vypočítali, že horná hranica ľudského veku je 115 rokov. Naozaj?

21.10.2016 00:13

Po celé stáročia sa priemerná dĺžka života zvyšovala. Môže to pokračovať stále? Podľa niektorých sa ľudia, ktorí budú žiť 150 rokov, už narodili. No vedci Jan Vijg, Xiao Dong a Brandon Milholland z Al ...

Výskum 3

Chcete sa stať občanom vesmírneho štátu Asgardia? Stačí, ak máte viac ako 18 a e-mailovú adresu

18.10.2016 00:16

Počuli ste už o Asgardii? Názov vychádza zo severskej mytológie, kde Asgard označuje miesto na oblohe, kde sídlia bohovia. Asgardiu vynašiel Igor Ashurbeyli, predseda výboru UNESCO pre vedu o vesmíre ...

Výskum

„Chýbajúci článok“ pre spojenie mozgu s počítačom. Memristory môžu v neurónovej sieti fungovať ako synapsie

17.10.2016 00:25

Ľudstvo je zasa o krok bližšie k počítačom, ktoré napodobňujú činnosť mozgu. Vedci zo Southamptonskej univerzity dokázali, že memristory čiže rezistory, ktoré si pamätajú svoj predchádzajúci odpor, mô ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá