28.8.2015 0 Comments

SAP Akadémia má prvých absolventov, otvorili si dvere k zaujímavej kariére

Prví absolventi košickej SAP Akadémie si už prevzali certifikáty potvrdzujúce úspešné ukončenie štúdia. Vďaka tomu sa im otvorili dvere k úspešnej kariére nielen v IT spoločnostiach, ale aj v mnohých významných firmách využívajúcich riešenia SAP na Slovensku a v zahraničí. Viacerí z nich už dostali ponuky na prácu a môžu tak naštartovať svoju kariéru.

Certifikáty získalo 47 študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí absolvovali celý blok štyroch predmetov. 27 z nich skončilo na úrovni užívateľ, 10 má certifikát administrátora a 10 dosiahli až úroveň programátora. Aspoň jeden z predmetov absolvovalo 77 študentov UPJŠ a takmer 150 študentov Technickej univerzity v Košiciach. SAP Akadémia je však prístupná aj pre žiakov stredných škôl, takže prvých 20 úspešných absolventov s certifikátom užívateľ má aj SPŠ elektrotechnická v Prešove.

„V regióne Košíc a Prešova je veľmi rozvinutý ICT priemysel, ktorý potrebuje desiatky nových odborníkov na prácu so SAP. Preto ma neprekvapuje vysoký záujem o SAP Akadémiu. Svojim absolventom ponúka skutočne dobrú perspektívu do budúcnosti," uviedol Gabriel Semanišin, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Dôkazom je aj fakt, že z viac ako dvoch desiatok študentov akadémie, ktorí absolvovali prax vo firmách, takmer všetci dostali ponuku zamestnať sa v nich na trvalý alebo čiastočný pracovný pomer.

Na tvorbe obsahovej náplne štúdia na SAP Akadémii sa podieľali aj významné spoločnosti ako sú T-Systems Slovakia, FPT Slovakia, IBM Slovakia, Holcim Business Services či Tory Consulting. „Sme radi, že sa tento projekt u nich stretol s tak dobrou odozvou. Predpokladá sa, že len v najbližších rokoch by na trhu práce malo vzniknúť 1 000 až 1500 miest pre odborníkov na SAP riešenia. Budeme sa snažiť, aby sa aj vďaka SAP Akadémii vytvorili podmienky pre mladých ľudí, ktorí budú mať záujem pracovať práve v tejto nielen platovo, ale aj kariérne atraktívnej oblasti," povedal Richard Guga, generálny riaditeľ SAP Slovensko.

SAP Akadémia je spoločný projekt SAP Slovensko, UPJŠ a IT Valley Košice. Jeho cieľom je pripravovať odborníkov na prácu s technológiou SAP, naučí ich vyvíjať ďalšie riešenia pre potenciálneho zákazníka, nasadzovať a spravovať samotný systém či spoznávať procesy vo veľkej firme. Študenti môžu dosiahnuť štyri úrovne, a to SAP užívateľ, SAP administrátor, SAP programátor a SAP konzultant. Aktuálne prebieha na jednotlivých školách zápis nových študentov akadémie, ktorí nastúpia do jej lavíc od septembra tohto roka.


Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá