Image
28.3.2013 0 Comments

Rýchlosť svetla nemusí byť nemenná

light_speed.jpg Dve nové štúdie spochybňujú zaužívanú teóriu o vákuu. V jednej z nich Marcel Urban z University of Paris-Sud a jeho tím identifikovali kvantové mechanizmy interpretácie vákua, ktoré podľa nich má byť plné párov virtuálnych častíc s fluktuujúcou úrovňou energie.

To má za následok, že základné charakteristiky vákua, ako napríklad rýchlosť svetla, nemusia byť konštantné. V druhej štúdii Gerd Leuchs a Luis Sánchez-Soto z Max Planck Institute for the Physics of Light prišli s domnienkou, že fyzikálne konštanty, ako napríklad rýchlosť svetla alebo impedancia vákua, sú indikáciou celkového počtu elementárnych častíc v prírode.

Keď je vákuum pozorované na kvantovej úrovni, nie je úplne prázdne. Je plné postupne sa objavujúcich a miznúcich párov častíc, ako sú napríklad páry elektrón-pozitrón alebo kvark-antikvark. Tieto dočasné častice sú skutočné, no ich životnosť je extrémne krátky.

Urban a jeho tím v ich štúdii sformulovali detailný kvantový mechanizmus, ktorý by vysvetlil magnetizáciu a polarizáciu vákua, ktoré sú známe ako permeabilita a permitivita vákua, ako aj konečnú rýchlosť svetla. Základom tejto novej koncepcie sú indície, že v jednotke objemu vákua existuje len obmedzený počet dočasných častíc.

Dôsledkom týchto zistení je aj teoretická možnosť, že rýchlosť svetla nie je nemenná, ako to tvrdí konvenčná fyzika. Rýchlosť svetla by mohla fluktuovať na úrovni nezávislej od energie každého fotónu. Tieto fluktuácie by mohli byť väčšie než fluktuácie spôsobené gravitáciou na kvantovej úrovni.

V tomto prípade by rýchlosť svetla závisela od variácií v časopriestorových vlastnostiach vákua. Fluktuácie času pohybu fotónu sa odhadujú na 50 attosekúnd na štvorcový meter vákua. To by mohlo byť testovateľné novými ultrarýchlymi lasermi.

Leuchs a Sánchez-Soto modelovali virtuálne páry nabitých častíc ako elektrické dipóly zodpovedné za polarizáciu vákua. Zistili, že špecifická vlastnosť vákua nazývaná impedancia, ktorá je kľúčová v meraní rýchlosti svetla, závisí od druhej mocniny elektrických nábojov častíc, ale nie od ich hmotnosti.

Ak sú tieto úvahy pravdivé, rýchlosť svetla spojená s impedanciou vákua ponúka indikáciu celkového počtu nabitých elementárnych častíc nachádzajúcich sa v prírode. Výsledky experimentov túto hypotézu podporili.

Zdroj: eQuark


Mohlo by Vás zaujímať

Výskum 2

Vedci vypočítali, že horná hranica ľudského veku je 115 rokov. Naozaj?

21.10.2016 00:13

Po celé stáročia sa priemerná dĺžka života zvyšovala. Môže to pokračovať stále? Podľa niektorých sa ľudia, ktorí budú žiť 150 rokov, už narodili. No vedci Jan Vijg, Xiao Dong a Brandon Milholland z Al ...

Výskum 4

Chcete sa stať občanom vesmírneho štátu Asgardia? Stačí, ak máte viac ako 18 a e-mailovú adresu

18.10.2016 00:16

Počuli ste už o Asgardii? Názov vychádza zo severskej mytológie, kde Asgard označuje miesto na oblohe, kde sídlia bohovia. Asgardiu vynašiel Igor Ashurbeyli, predseda výboru UNESCO pre vedu o vesmíre ...

Výskum

„Chýbajúci článok“ pre spojenie mozgu s počítačom. Memristory môžu v neurónovej sieti fungovať ako synapsie

17.10.2016 00:25

Ľudstvo je zasa o krok bližšie k počítačom, ktoré napodobňujú činnosť mozgu. Vedci zo Southamptonskej univerzity dokázali, že memristory čiže rezistory, ktoré si pamätajú svoj predchádzajúci odpor, mô ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá