Image
28.3.2013 0 Comments

Rýchlosť svetla nemusí byť nemenná

light_speed.jpg Dve nové štúdie spochybňujú zaužívanú teóriu o vákuu. V jednej z nich Marcel Urban z University of Paris-Sud a jeho tím identifikovali kvantové mechanizmy interpretácie vákua, ktoré podľa nich má byť plné párov virtuálnych častíc s fluktuujúcou úrovňou energie.

To má za následok, že základné charakteristiky vákua, ako napríklad rýchlosť svetla, nemusia byť konštantné. V druhej štúdii Gerd Leuchs a Luis Sánchez-Soto z Max Planck Institute for the Physics of Light prišli s domnienkou, že fyzikálne konštanty, ako napríklad rýchlosť svetla alebo impedancia vákua, sú indikáciou celkového počtu elementárnych častíc v prírode.

Keď je vákuum pozorované na kvantovej úrovni, nie je úplne prázdne. Je plné postupne sa objavujúcich a miznúcich párov častíc, ako sú napríklad páry elektrón-pozitrón alebo kvark-antikvark. Tieto dočasné častice sú skutočné, no ich životnosť je extrémne krátky.

Urban a jeho tím v ich štúdii sformulovali detailný kvantový mechanizmus, ktorý by vysvetlil magnetizáciu a polarizáciu vákua, ktoré sú známe ako permeabilita a permitivita vákua, ako aj konečnú rýchlosť svetla. Základom tejto novej koncepcie sú indície, že v jednotke objemu vákua existuje len obmedzený počet dočasných častíc.

Dôsledkom týchto zistení je aj teoretická možnosť, že rýchlosť svetla nie je nemenná, ako to tvrdí konvenčná fyzika. Rýchlosť svetla by mohla fluktuovať na úrovni nezávislej od energie každého fotónu. Tieto fluktuácie by mohli byť väčšie než fluktuácie spôsobené gravitáciou na kvantovej úrovni.

V tomto prípade by rýchlosť svetla závisela od variácií v časopriestorových vlastnostiach vákua. Fluktuácie času pohybu fotónu sa odhadujú na 50 attosekúnd na štvorcový meter vákua. To by mohlo byť testovateľné novými ultrarýchlymi lasermi.

Leuchs a Sánchez-Soto modelovali virtuálne páry nabitých častíc ako elektrické dipóly zodpovedné za polarizáciu vákua. Zistili, že špecifická vlastnosť vákua nazývaná impedancia, ktorá je kľúčová v meraní rýchlosti svetla, závisí od druhej mocniny elektrických nábojov častíc, ale nie od ich hmotnosti.

Ak sú tieto úvahy pravdivé, rýchlosť svetla spojená s impedanciou vákua ponúka indikáciu celkového počtu nabitých elementárnych častíc nachádzajúcich sa v prírode. Výsledky experimentov túto hypotézu podporili.

Zdroj: eQuark


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Výskum

Vedci objavili 3D grafén. Je porézny, 10-krát pevnejší ako oceľ, pričom má iba 5 % jej hustoty

12.01.2017 00:40

Vedci z MIT vytvorili nový materiál, ktorý je pevnejší ako grafén. Uplatniť by sa mohol v oblasti architektúry, stavebníctva, ale dal by sa použiť aj na filtrovanie. Doteraz sme ako najpevnejší mater ...

Výskum

Pamäť ako procesor. Vedci našli spôsob, ako pamäte ReRAM použiť na výpočty

11.01.2017 00:30

Tím vedcov z univerzít v Singapure a Nemecku vymyslel spôsob, ako premeniť najnovšie modely pamäťových čipov RAM na jednotky spracúvajúce dáta, čím by sa dala eliminovať potreba CPU. Vo svojom výskum ...

Výskum

Slovenská vedkyňa bude veliteľkou misie na „Mars“

10.01.2017 00:29

Slovenská vedkyňa Dr. Michaela Musilová sa stala hlavnou veliteľkou medzinárodnej posádky, ktorá uskutoční misiu na simulovaný Mars. Už o par dní odlieta do USA, aby v americkej púšti uskutočnila niek ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá