Image
5.1.2016 0 Comments

Projekt Future Timeline načrtáva obraz sveta v budúcnosti

Projekt Future Timeline sa pokúša predpovedať vývoj sveta na základe súčasných analýz a výskumov, pričom sa doň snaží premietnuť vplyvy vedeckého pokroku a geopolitických zmien.

Na 20. roky tohto storočia predpovedá, že sa začne prejavovať nedostatok ropy a zmeny klímy, ktoré budú mať zásadný vplyv na zásoby potravín a vody na celom svete.

Nasledujúce 30. roky budú poznačené rýchlym celosvetovým prechodom na čisté zdroje energie, ako sú riasy, biopalivá a ďalšie obnoviteľné zdroje. Tento trend budú podporovať nové objavy v oblasti nanotechnológií. Pokroky nastanú aj v oblasti jadrovej fúzie, no jej všeobecné prijatie sa očakáva až o niekoľko desaťročí neskôr. Väčšina nových automobilov bude jazdiť na elektrický alebo hybridný pohon. Distribuované pohonné systémy prinesú revolúciu do leteckej dopravy.

Exponenciálny nárast výpočtového výkonu súbežne s napredovaním genetiky, nanotechnológií a robotiky povedie v 40. rokoch k zrodu transhumanizmu. Čoraz menšie, zložitejšie a sofistikovanejšie zariadenia sa budú implantovať a integrovať do ľudského tela. Ich úlohou bude bojovať proti chorobám, zdokonaľovať zmysly, ale aj poskytnúť zábavu a komunikáciu spôsobom, aký predtým nebol možný. Ako príklad možno uviesť úplné ponorenie do virtuálnej reality.

V 50. rokoch sa ľudstvo bude snažiť uniknúť z preplnenej domovskej planéty a vybuduje prvé trvalé kolónie na Marse. Pokroky vo výpočtovom výkone a v oblasti umelej inteligencie budú významne ovplyvňovať ekonomiku. Hospodársky rast bude pod silným tlakom nielen pre ekologické dôsledky, nedostatok zdrojov a demografické trendy, ale aj vplyvom technologickej nezamestnanosti. Pre mohutný technologický rozvoj totiž bude treba stále menej ľudskej pracovnej sily.

Po roku 2060 sa svetová populácia ustáli a prestane rásť. Bude to jednak v dôsledku klesajúcej miery pôrodnosti, jednak vplyvom značného počtu úmrtí spôsobených zhoršujúcim sa životným prostredím. Zmena klímy bude mať dosah na celé národy. Napriek pokrokom v technológii bude zásadným problémom skutočnosť, že ľudstvo konzumuje priveľa a príliš rýchlo, presahujúc rámec toho, čo môže Zem poskytnúť udržateľným spôsobom.

media_future_timeline.jpg

Sedemdesiate roky prinesú veľký nárast vo využívaní energie z jadrovej syntézy. Expanzia do vesmíru sa tentoraz zameria na kolónie na Mesiaci a banskú ťažbu na ňom. Rozsiahla environmentálna katastrofa na Zemi bude mať za následok stúpnutie hladiny svetového oceánu a vyžiada si evakuáciu mnohých miest.

Pokračujúce pokroky v oblasti umelej inteligencie prinesú v 80. rokoch explóziu vedeckých objavov. To dopomôže k spomaleniu nárastu globálnych teplôt a pripraví pôdu na udržateľnejší vývoj v 22. storočí. Transhumanizmus sa stane mainstreamovým javom. Priemerný človek sa stane závislým od rozhrania mozog-počítač a iných implantovaných zariadení, čo povedie k postupnému vytrácaniu náboženstva.

Napokon v 90. rokoch homo sapiens prestane byť dominantným druhom na Zemi. Každodenné svetové záležitosti budú riešiť výhradne ultrarýchle a ultrainteligentné stroje, roboty a virtuálne entity.

A pokiaľ ide o vízie ešte vzdialenejšej budúcnosti, v 22. storočí sa predpokladá ďalší rast transhumanizmus, rozvoj vesmírneho turizmu. Prakticky všetka energia bude pochádza buď z fúzie, alebo obnoviteľných zdrojov. Umelá inteligencia, ktorá sa už v predchádzajúcom storočí začala spájať s ľudskou inteligenciou, dosiahne novú úroveň kognitívnych a intelektuálnych schopností. Aj keď jej budú chýbať emócie a jemné črty ľudského intelektu, začne zásadne meniť beh dejín. Na Mesiaci a na Marse vzniknú trvalo obývané osady, na asteroidoch sa začne rozsiahla ťažba surovín a prvé sondy zamieria k Alfe Centauri.

Rýchlosť a rozsah pokroku vytvorí to, čo už dnes prognostici nazývajú technologickou singularitou. Vedecké objavy v 22. storočí presiahnu možnosti ľudského chápania. Ľudskému mozgu totiž chýbajú možnosti upgradu a zlepšenia.

Čo poviete na takéto vyhliadky? Zdajú sa vám príliš pesimistické?

Zdroj: futuretimeline.net


Mohlo by Vás zaujímať

Internet

Prvý stratosférický test Internet of Space sa uskutoční na Slovensku

20.10.2016 00:12

Spoločnosť GOSPACE v spolupráci so Slovanetom otestuje sieť LoRaWAN internetu vecí (IoT) v stratosfére. Pôjde o prvý test vertikálneho dosahu siete tohto druhu na svete.   V piatok 21. októbra 2016 s ...

Internet 1

Mark Zuckerberg predviedol, ako bude vyzerať sociálna sieť vo virtuálnej realite

11.10.2016 00:28

Facebook na vývojárskej konferencii Occulus Connect predviedol svoje najnovšie nápady týkajúce sa spoločenskej interakcie vo virtuálnej realite. Avatary, ktoré ukázal, sa môžu smiať, prejaviť hnev, šo ...

Internet

Facebook spustil bazár Marketplace. Bude to vážna konkurencia pre eBay?

06.10.2016 00:22

Používatelia čoraz častejšie využívajú Facebook na nákup a predaj vecí z druhej ruky.  Nákupné a predajné skupiny vraj navštívi mesačne 450 miliónov ľudí.  Sociálna sieť im vyšla v ústrety a v pondelo ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITAPA 2016 Jesen

Najnovšie videá