Image
5.1.2016 0 Comments

Projekt Future Timeline načrtáva obraz sveta v budúcnosti

Projekt Future Timeline sa pokúša predpovedať vývoj sveta na základe súčasných analýz a výskumov, pričom sa doň snaží premietnuť vplyvy vedeckého pokroku a geopolitických zmien.

Na 20. roky tohto storočia predpovedá, že sa začne prejavovať nedostatok ropy a zmeny klímy, ktoré budú mať zásadný vplyv na zásoby potravín a vody na celom svete.

Nasledujúce 30. roky budú poznačené rýchlym celosvetovým prechodom na čisté zdroje energie, ako sú riasy, biopalivá a ďalšie obnoviteľné zdroje. Tento trend budú podporovať nové objavy v oblasti nanotechnológií. Pokroky nastanú aj v oblasti jadrovej fúzie, no jej všeobecné prijatie sa očakáva až o niekoľko desaťročí neskôr. Väčšina nových automobilov bude jazdiť na elektrický alebo hybridný pohon. Distribuované pohonné systémy prinesú revolúciu do leteckej dopravy.

Exponenciálny nárast výpočtového výkonu súbežne s napredovaním genetiky, nanotechnológií a robotiky povedie v 40. rokoch k zrodu transhumanizmu. Čoraz menšie, zložitejšie a sofistikovanejšie zariadenia sa budú implantovať a integrovať do ľudského tela. Ich úlohou bude bojovať proti chorobám, zdokonaľovať zmysly, ale aj poskytnúť zábavu a komunikáciu spôsobom, aký predtým nebol možný. Ako príklad možno uviesť úplné ponorenie do virtuálnej reality.

V 50. rokoch sa ľudstvo bude snažiť uniknúť z preplnenej domovskej planéty a vybuduje prvé trvalé kolónie na Marse. Pokroky vo výpočtovom výkone a v oblasti umelej inteligencie budú významne ovplyvňovať ekonomiku. Hospodársky rast bude pod silným tlakom nielen pre ekologické dôsledky, nedostatok zdrojov a demografické trendy, ale aj vplyvom technologickej nezamestnanosti. Pre mohutný technologický rozvoj totiž bude treba stále menej ľudskej pracovnej sily.

Po roku 2060 sa svetová populácia ustáli a prestane rásť. Bude to jednak v dôsledku klesajúcej miery pôrodnosti, jednak vplyvom značného počtu úmrtí spôsobených zhoršujúcim sa životným prostredím. Zmena klímy bude mať dosah na celé národy. Napriek pokrokom v technológii bude zásadným problémom skutočnosť, že ľudstvo konzumuje priveľa a príliš rýchlo, presahujúc rámec toho, čo môže Zem poskytnúť udržateľným spôsobom.

media_future_timeline.jpg

Sedemdesiate roky prinesú veľký nárast vo využívaní energie z jadrovej syntézy. Expanzia do vesmíru sa tentoraz zameria na kolónie na Mesiaci a banskú ťažbu na ňom. Rozsiahla environmentálna katastrofa na Zemi bude mať za následok stúpnutie hladiny svetového oceánu a vyžiada si evakuáciu mnohých miest.

Pokračujúce pokroky v oblasti umelej inteligencie prinesú v 80. rokoch explóziu vedeckých objavov. To dopomôže k spomaleniu nárastu globálnych teplôt a pripraví pôdu na udržateľnejší vývoj v 22. storočí. Transhumanizmus sa stane mainstreamovým javom. Priemerný človek sa stane závislým od rozhrania mozog-počítač a iných implantovaných zariadení, čo povedie k postupnému vytrácaniu náboženstva.

Napokon v 90. rokoch homo sapiens prestane byť dominantným druhom na Zemi. Každodenné svetové záležitosti budú riešiť výhradne ultrarýchle a ultrainteligentné stroje, roboty a virtuálne entity.

A pokiaľ ide o vízie ešte vzdialenejšej budúcnosti, v 22. storočí sa predpokladá ďalší rast transhumanizmus, rozvoj vesmírneho turizmu. Prakticky všetka energia bude pochádza buď z fúzie, alebo obnoviteľných zdrojov. Umelá inteligencia, ktorá sa už v predchádzajúcom storočí začala spájať s ľudskou inteligenciou, dosiahne novú úroveň kognitívnych a intelektuálnych schopností. Aj keď jej budú chýbať emócie a jemné črty ľudského intelektu, začne zásadne meniť beh dejín. Na Mesiaci a na Marse vzniknú trvalo obývané osady, na asteroidoch sa začne rozsiahla ťažba surovín a prvé sondy zamieria k Alfe Centauri.

Rýchlosť a rozsah pokroku vytvorí to, čo už dnes prognostici nazývajú technologickou singularitou. Vedecké objavy v 22. storočí presiahnu možnosti ľudského chápania. Ľudskému mozgu totiž chýbajú možnosti upgradu a zlepšenia.

Čo poviete na takéto vyhliadky? Zdajú sa vám príliš pesimistické?

Zdroj: futuretimeline.net


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Internet

Poštová banka sa modernizuje, čoskoro predstaví mobilnú aplikáciu

11.01.2017 00:02

Poštová banka začína nový kalendárny rok s novým logom a novým moderným vizuálom. Tradičná slovenská banka, ktorú vzhľadom na dostupnosť základného balíka služieb na každej pošte využívali hlavne star ...

Internet

Aplikácia Screens pre Android umožní vytvoriť zástupcu na spustenie aplikácií v režime rozdelenej obrazovky

05.01.2017 00:10

Čoraz väčšie displeje smartfónov ponúkajú plochu na spustenie dvoch aplikácií naraz na rozdelenej obrazovke. Podpora tejto možnosti bola zabudovaná aj do operačného systému Android Nougat. Vývojár s p ...

Internet

Najvyhľadávanejším výrazom na Googli je znova Facebook

15.12.2016 00:13

Spoločnosť Google zverejnila rebríčky najvyhľadávanejších výrazov vo svojom vyhľadávači na Slovensku za rok 2016. Vôbec najčastejšie vyhľadávaným výrazom na slovenskej verzii Googlu je už šiesty raz p ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá