3.4.2014 0 Comments

Projekt „Kockaté hlavy“potvrdzuje, že IT talent už nie je len doménou chlapcov, ale aj dievčat

Najzaujímavejšie zistenia z výsledkov porovnania 100 najlepších chlapcov a dievčat

Pilotný projekt súťaže „Kockaté hlavy" nepotvrdil rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v úspešnosti riešenia logických úloh a poukazuje na fakt, že IT svet nemusí byť v nasledujúcich rokoch len doménou mužov. Dosiahnuté výsledky testovania u 100 postupujúcich detí túto skutočnosť ešte viac zvýraznili.

Analýza výsledkov, ktoré dosiahlo 100 najlepších postupujúcich detí, ktoré v rámci projektu Kockaté hlavy prekvapili až 87% úspešnosťou, poukázalo na miernu prevahu dievčat v skupine „super talentovaných detí", ktoré boli schopné úspešne vyriešiť test pod hranicou 30 minút. Z celkovo 100 najtalentovanejších detí dosiahlo čas pod hranicou 30 minút až 15 detí, v pomere 8 dievčat a 7 chlapcov. Najrýchlejším riešiteľom spomedzi postupujúcich 100 súťažiacich bolo taktiež dievča, v rekordnom čase 25,01 minút, čo bol takmer o 10 minút lepší čas než dosiahnutý priemerný čas postupujúcich mladých talentov, ktorý bol na úrovni 34,42 minút.

Z pohľadu percentuálnej úspešnosti dosiahnutia správnych odpovedí, víťazom 1. kola testovania je taktiež dievča, ktorému sa podarilo dosiahnuť 100% správnych odpovedí. V rámci celkového pomer postupujúcich detí figuruje medzi 100 najlepšími žiakmi až 60 chlapcov a 40 dievčat.

Najväčším prekvapením je pre mňa dosiahnutý výsledok dievčat v pomyselnej skupine „super talentovaných detí". Je paradoxné, že rýchlosť a logika sú vlastnosti, ktoré sa spájajú najmä s chlapcami, no pri našom testovaní nám dievčatá ukázali, že patrili medzi najrýchlejších úspešných riešiteľov. Je to pre mňa príjemné zistenie, ktoré poukazuje na fakt, že sa v IT odvetví môžu úspešne presadiť a uplatniť i dievčatá a ženy, pokiaľ ich záujem o túto oblasť pretrvá", komentuje výsledky 1. kola testovaniaSilvia Havrillová, tvorkyňa myšlienky a marketingová riaditeľka spoločnosti NESS Slovensko, a.s.

Podľa Ústavu informácií a prognóz školstva v Bratislave má záujem dievčat o štúdium matematiky a výpočtovej techniky stúpajúcu tendenciu, aj keď ešte zďaleka nereflektuje talent dievčat na riešenie IT a logických úloh, ktoré dokázalo 1.kolo testovania projektu „Kockaté hlavy". Na základe získaných dát ÚIPŠ k 31.12.2013, je v odbore Informatika a výpočtová technika evidovaných 1281 absolventov, z toho len 85 dievčat. Počet študentov tohto odboru k 31.10.2013 prekročil hranicu 5000 študentov, celkovo v odbore Informatika a výpočtová technika študuje 5632 mladých ľudí, no z toho len 466 žien.

„Naše výsledky ukázali, že u dievčat IT talent je. Prečo sa potom u nich stráca záujem o štúdium IT a prácu v tomto obore počas strednej školy? Ako ukazuje štatistika ÚIPŠ, stále existujú rezervy v popularite štúdia IT technológií u mladej generácie, ktorá sa rozhoduje pre vysokoškolské štúdium tohto odboru, najmä na strane dievčat. Pre nás je preto záväzkom, aby sme IT technológie aj prostredníctvom projektu „Kockaté hlavy" priblížili a zatraktívnili pre mladé talenty - chlapcov a dievčatá, ktoré, podľa našich výsledkov, majú všetky predpoklady na to, aby sa stali úspešnými IT-čkárkami", dodáva Silvia Havrillová.

Pri analýze dát postupujúcich 100 detí, ktoré úspešne absolvovali 1. kola testovania projektu „Kockaté hlavy", vyplynuli ďalšie zaujímavé zistenia. Hovorí Anita Bernerová, členka odbornej komisie: „V prvom bloku otázok nášho testovania sme sa zamerali viac na logické myslenie. Pri počte 14 otázok zaradených do tohto bloku logiky sme zaznamenali veľmi vyrovnanú úspešnosť medzi chlapcami a dievčatami, kde dokonca v troch úlohách bol rozdiel v úspešnosti chlapcov a dievčat len jediné percento. V bloku testovania zameranom na psychologické otázky bol rozdiel medzi žiakmi výraznejší, dievčatá uspeli v priemere pri 59% otázok, zatiaľ čo chlapci dosiahli len 43% úspešnosť."

Druhé kolo projektu „Kockaté hlavy", ktoré sa v najbližších dňoch otvorí pre postupujúcich súťažiach, prinesie novú úlohu - zadanie na riešenie konkrétneho projektu.


Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

ČR: NETGEAR predstavil najrýchlejší Wifi router R9000

21.10.2016 10:10

Společnost NETGEAR, Inc. (NASDAQGM: NTGR), globální dodavatel inovativních síťových produktů pro koncové uživatele, firmy i poskytovatele služeb, představuje Nighthawk X10 (R9000), první a nejrychlejš ...

Tlačové správy

Microsoft podporuje Europe Code Week a učí deti programovať

21.10.2016 10:00

Jednou z najdôležitejších výziev pracovného trhu Európskej únie bude riešenie priepasti medzi ponukami práce v odbore moderných technológií a digitálnymi zručnosťami mladých ľudí. Pracovný trh Únie to ...

Tlačové správy

Facebook denne priláka viac ako milardu používateľov. Sociálne siete ale prinášajú riziká

21.10.2016 09:40

Obľuba sociálnych sietí stále rastie. Podľa výskumu spoločnosti PewResearch Center využíva sociálne médiá 90 % ľudí vo veku od 18 do 29 rokov, výrazný nárast pozorujeme aj u starších užívateľov. Na so ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá