Image
31.3.2015 0 Comments

Prieskum: Vo viac ako polovici slovenských firiem bežia počítače nonstop

prieskum.jpg Platí pravidlo: čím väčšia firma, tým viac je to pod jej rozlišovacou schopnosťou. Dôvodom nie sú ani tak aktualizácie softvéru, ale skôr neinformovanosť alebo pohodlnosť zamestnancov. K energeticky úspornému správaniu pomôže osveta alebo technológie, ktoré namiesto zamestnancov vypínajú a zapínajú počítače na diaľku.

Takmer tretina počítačov v stredoeurópskych firmách zostáva zapnutá aj v noci, čo má podstatný vplyv na spotrebu elektrickej energie. Najlaxnejší sú zamestnanci na Slovensku, kde nechávajú počítače zapnuté po odchode z práce v 55 % oslovených firiem. V Českej republike spotrebúva mimo pracovného času elektrickú energiu viac ako tretina počítačov vo firmách (36 %). Najlepšie dopadli firmy v Maďarsku a v Poľsku, kde sa týmto spôsobom plytvá energiou len v 17 % firiem. Výsledky priniesol prieskum spoločnosti Intel realizovaný v 576 firmách v štyroch stredoeurópskych krajinách počas februára a marca 2015.

Prečo vlastne zamestnanci nevypínajú počítače?

Prieskum do veľkej miery popiera prevládajúci názor, že počítače sú mimo pracovného času v prevádzke hlavne z dôvodu softvérových aktualizácií a správy počítačov. V štyroch uvedených krajinách sa tieto aktivity mimo pracovného času týkajú len 28 % firiem. Najviac pracovití sú IT administrátori na Slovensku, kde mimo obvyklého pracovného času vykonáva správu počítačov až 44 % firiem. Naopak, v ČR to je menej ako každá piata firma (17 %), v Poľsku a Maďarsku menej ako štvrtina (rovnako 24 %).

Zamestnanci českých firiem majú najväčšiu slobodu v rozhodovaní sa, či počítač pri odchode z práce vypnú, alebo nie - 48 % českých firiem toto rozhodnutie necháva úplne na svojich zamestnancov. Ale ani tie firmy, ktoré na vypínanie PC zamestnancov vyzývajú alebo im to dokonca prikazujú, nemajú pod kontrolou či sa tak skutočne deje - týka sa to 22 % firiem v ČR, 16 % v Poľsku a Maďarsku a 14 % na Slovensku. Okrem toho si niektorí zamestnanci nie sú ani vedomí rozdielov medzi jednotlivými režimami prevádzky počítača a nerozlišujú medzi tým, či ponechávajú počítač zapnutý, v režime spánku alebo pohotovosti (stand-by).

Veľké firmy sú vo vypínaní laxnejšie ako menšie

Čo sa týka veľkosti firiem, najväčšia pozornosť sa venuje vypínaniu počítačov v menších a stredne veľkých firmách do 200 zamestnancov, naopak, možno prekvapivo väčšie firmy sú oproti nim vo vypínaní pohodlnejšie - vo firmách s 200 až 500 zamestnancami bežia cez noc tri z desiatich počítačov, vo firmách nad 500 zamestnancov dokonca štyri z desiatich. Spotreba generovaná zo zbytočnej prevádzky počítačov je priamoúmerná množstvu počítačov, takže strata veľkých firiem, ktoré vypínanie nesledujú, je o to významnejšia.

Motivácia IT oddelenia na úspory energie

S uvedenými faktmi súvisí aj to, že ČR je na konci rebríčka v poradí motivovanosti IT oddelení na vytváranie úspor elektrická energia. V takmer dvoch tretinách (64 %) českých firiem nie je oddelenie nijako zaangažované na spotrebe, ktorú informačné technológie spotrebujú. Podobná situácia je aj v Poľsku (60 %) a na Slovensku (54 %). Len v Maďarsku väčšina firiem (52 %) svoje IT na úspory motivuje.

„Vo väčšine firiem je výsledok taký, že za energiu, ktorú firma skonzumuje, nikto nezodpovedá. Pritom oblasť firemného IT sa na spotrebe podiela spravidla podstatnou mierou, či už prevádzkou serverov, alebo počítačov. Výdavky na energie tak vo väčšine firiem po priamych nákladoch súvisiacich s výrobnou činnosťou a mzdách predstavujú tretiu najvýznamnejšiu výdavkovú položku," poznamenáva Petr Ulvr zo spoločnosti Intel.

K úspornému správaniu dopomôže osveta alebo technológie, ideálne oboje

Z výsledkov prieskumu je jasné, že množstvu firiem a ich zamestnancov by prospela väčšia osveta alebo nariadenie, ktoré by ich viedlo k ekonomickému a ekologickému správaniu. Počítače zapnuté cez noc, hlavne PC, ktoré stále vo firmách výrazne prevažujú nad úspornými mobilnými zariadeniami typu notebook, ultrabook alebo počítač typu 2 v 1, sú totiž významnými spotrebičmi elektrickej energie. Spotreba stolového počítača staršieho ako päť rokov sa v prípade, ak nepríde k jeho vypnutiu, pohybuje na úrovni zhruba 0,40 EUR za deň, a to aj v prípade, že vypneme monitor. Ak zamestnanec nechává starší stolový počítač zapnutý aj počas víkendov, sviatkov a dovolenky, nie je nič výnimočné, ak sa jeho ročný účet za prevádzku počítača prehupne cez 140 EUR.


Mohlo by Vás zaujímať

Prieskumy trhu

Hybridné zariadenia predstavujú nový štandard. Čaká nás budúcnosť bez notebookov?

12.09.2016 00:22

Vo svete, kde každý rok stále rýchlejšie vznikajú nové technológie, je zaujímavé čítať o tom, ktoré technológie sú údajne na zostupe. Minulý mesiac napríklad ukázala štúdia spoločnosti comScore, že su ...

Prieskumy trhu 2

Vo Švédsku končí na skládkach len 1 % komunálneho odpadu

12.09.2016 00:10

Švédsko je lídrom v ochrane životného prostredia. Svedčí o tom okrem iného  aj projekt elektrických ciest, určených pre vozidlá, ktoré sú priťažké na to, aby boli poháňané iba elektrinou. Prvý dvojkil ...

Prieskumy trhu

PRIESKUM: Bankovú mobilnú aplikáciu využíva týždenne 22 % Slovákov

31.08.2016 00:07

Raz za týždeň využíva mobilnú aplikáciu svojej banky 22 % Slovákov. Takmer každý deň aplikáciu využije 14 % oslovených respondentov. V ČR je situácia obdobná, keď v oboch prípadoch sú výsledky len o p ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá