Image
8.4.2016 0 Comments

Prečo rastie dôležitosť zabezpečenia, zálohovania a obnovy dát?

Dôvodov resp. odpovedí na otázku v nadpise je viacero. Firmy pracujú s čoraz väčším objemom dát, ich hodnota pre firmy navyše neustále rastie - ich strata prináša obrovské škody a dokáže firmu často „položiť na kolená“ (aj v prípadoch, ak nepredstavuje priame finančné škody, môže byť dopad na činnosť podniku paralyzujúci, prípadne spôsobiť zníženie vierohodnosti firmy v očiach zákazníkov). A čím je objem dát vo firme väčší, tým náročnejšia a komplikovanejšia je ich opätovná obnova. Problémy alebo výpadky takmer určite nastanú, preto je potrebné byť vopred pripravený, aby sa eliminovali škody. Stratám môžu firmy predísť správne nastaveným systémov pre zálohovanie a obnovu –business continuity. 

Príčiny zlyhania a s tým súvisiaca nedostupnosť systémov alebo strata dát sú v zásade dvojaké - fyzické a logické. V prvom prípade ide predovšetkým o zlyhanie úložísk a systémov alebo o krádeže, v druhom potom o vplyv ľudského faktora, chyby vo firemných procesoch alebo vedomé útoky. Pre obe kategórie je ale spoločné, že dotknuté osoby a oddelenia príčiny nezaujímajú - pre nich je dôležité, aby bol problém čo najrýchlejšie a s minimálnymi stratami vyriešený.

Závislosť našich súkromných i profesijných životov na informačných technológiách neustále rastie a zabezpečenie nepretržitej dostupnosti je tak dnes samozrejmosťou ako pre profesionálne, tak aj súkromné služby. U mnohých z nich bežne vyžadujeme dostupnosť v režime 24/7/365 a každú minútu výpadku vnímame veľmi negatívne.

Nepretržitá dostupnosť bola vždy orieškom spájajúcim rad disciplín, a aj v dnešnej dobe existuje množstvo aspektov, ktoré jej dosiahnutie komplikujú - od neustále sa zvyšujúcej komplexnosti sietí cez nároky na celkový výpočtový výkon až po takmer päťdesiatpercentný každoročný nárast objemu spracovávaných dát. Na druhú stranu máme pre riešenie tejto oblasti k dispozícii rad užitočných technológií, ako je napríklad virtualizácia.

So zaistením dostupnosti úzko súvisí zálohovanie a obnova (zotavenie) do požadovaného stavu. Ide o vzájomne neoddeliteľné oblasti, ktoré majú jedno spoločné - ich cieľom je maximálne zaistenie kontinuity podnikania. Výhodné z pohľadu zálohovania je dodržanie pravidla 3-2-1, ktoré hovorí, že by každá organizácia mala mať tri kópie svojich dát uložené na dvoch typoch médií a aspoň jedna kópia by mala byť umiestnená v geograficky oddelenej lokalite, napríklad v ďalšom dátovom centre alebo externom cloude.

Veľakrát firmy ani netušia, ako katastrofické dopady môžu výpadky a straty dát mať. Prvým nevyhnutným krokom je preto dôsledné posúdenie rizík spojených ako s podnikovou informačnou architektúrou ako celku, tak aj s ich jednotlivými časťami. Z pohľadu systémov, služieb i dát. Výsledkom tejto časti analýzy by mali byť presné informácie o dôležitosti jednotlivých častí vrátane ich vzťahu k najdôležitejším procesom organizácie.

Na kategorizáciu nadväzuje definovanie kľúčových ukazovateľov - RPO a RTO. Recovery Point Objective je určený na definovanie akceptovateľného rozsahu vplyvu spôsobených stratou dát (o čo môžeme bez väčších následkov prísť), Recovery Time Objective potom na určenie vplyvov spôsobených nedostupnosťou systémov a dát (ako rýchlo musíme prípadný výpadok vyriešiť).

Tretím krokom je určenie, čo sa má v prípade zlyhania vykonať, v akom poradí a kto bude za čo zodpovedať. Samotná kategorizácia podľa RTO a RPO ale nestačí - zlyhania sa môžu kaskádovito šíriť aj na rovnakej úrovni a obnova potom musí prebehnúť práve v stanovenom poradí. Podchytenie funkčných závislostí medzi jednotlivými prvkami umožňuje, aby plán obnovy mohol byť maximálne efektívny a zbavil z bedier operátorov aj manažérov nutnosť ad-hoc rozhodovanie.

Nadmieru dôležité je, aby všetky analytické práce vrátane stanovenia priorít a scenárov prebehli ešte pred prvým zlyhaním. Riešiť zálohovanie a obnovovacie stratégie v okamihu vážnych výpadkov je bohužiaľ neskoro. Podobnosť s poistením nie je náhodná. Síce sa niečo stane len málokedy, ale ak áno, je najlepšie poistku (zálohy s overenou obnoviteľnosťou) mať. Nie nadarmo sa hovorí, že firmy sa delia na tie, ktoré zálohujú a ktoré budú zálohovať.

Všetky moderné prístupy na zálohovanie a obnovu umožňujú efektívne využitie pokročilých techník vrátane kompresie dát, šifrovanie záloh aj duplikácia a replikácie do geograficky oddelených lokalít. A platí to aj pre deduplikáciu dát, ktorá pomocou eliminácia ukladanie zhodného obsahu výrazne znižuje nároky na úložný priestor ako v prevádzkových prostrediach, tak aj v prípade záloh.

IT prostredie firiem sa postupne presúva do cloudu – pre väčšinu subjektov je efektívnejší, jednoduchší a bezpečnejší, ako prevádzkovanie vlastnej infraštruktúry. Výhody zálohovanie v cloude sú výrazné. Ako potreby zálohovanie dát rastú, firma sa nemusí starať o kúpu a prevádzku nových zariadení (v cloude si len dokúpi ďalšie virtuálne kapacity). Nemusí odhadovať, koľko kapacít musí vytvoriť do rezervy kvôli rastúcim nárokom v budúcnosti.

Bežný zákazník len ťažko alebo veľmi nákladne dosiahne úroveň zabezpečenia, aká je možná u profesionálneho poskytovateľa, ako napríklad pri požiaroch (datacentrá majú pokročilé protipožiarne systémy), povodniach (datacentrá sú budované mimo dosahu vody). Ku dátam v datacentre sa nedostane ani konkurencia, ani zlodeji (nehrozí krádež IT vybavenia umiestneného napríklad v serverovni firmy). 

Stále častejšie sa tak stretávame napríklad so zálohovaním ako službou (Backup as a Service - Baas) i zotavením po havárii ako službou (Disaster Recovery as a Service - DRaaS). Základom oboch uvedených služieb je vyhradenie dostatočných zdrojov na strane poskytovateľa, ktoré v spojení s vhodnými technológiami vrátane virtualizácie umožní replikáciu zdrojových prevádzkových prostredia a dát do prostredia cloudu. V prípade zlyhania potom dôjde k využitiu existujúcich záloh alebo sprevádzkovanie replikovaných systémov, čím zákazník získava istotu veľmi rýchle obnovy, a teda aj zabezpečenie kontinuity podnikania. V prospech oboch uvedených služieb hovorí aj to, že umožňujú efektívne naplnenie stratégie 3-2-1. Medzi hlavné prínosy Baas / DRaaS patrí rádové zvýšenie flexibility, výrazné zníženie nákladov aj možnosť dôkladného testovania zálohovacích aj obnovovacích scenárov. 

V spojení s nepretržitou dostupnosťou a kontinuitou podnikania sa môžeme stretnúť so zamieňaním pojmov havárie / katastrofa a zlyhania. Za správnejšie možno považovať druhý z týchto pojmov, pretože príčina zlyhania nemusí mať len charakter technickej havárie alebo prírodnej katastrofy. Pre slovenský ekvivalent DRaaS sa však najčastejšie používajú pojmy Zotavenie po havárii ako služba a Obnova po katastrofe ako služba. Ustálená pôvodná anglická skratka však už dostatočne rezonuje v IT kruhoch, aby bolo hneď jasné, o čom je reč.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Automobilky sa dohodli o výstavbe siete ultrarýchlych nabíjacích staníc pre elektromobily po celej Európe

01.12.2016 00:15

Automobilky BMW Group, Daimler, Ford Motor Company a skupina Volkswagen s Audi a Porsche uzavreli dohodu o spolupráci pri výstavbe siete vysokovýkonných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, pokrý ...

Biznis

V Prahe má vo februári odštartovať škola pre youtuberov. Školáci zaplatia 5000 korún...

28.11.2016 00:18

V Prahe sa vo februári otvorí škola pre U2berov. Ako sa píše na stránke projektu, za ktorým stojí firma Books and Cards S.G.J.Š., s.r.o., chlapci a dievčatá sa tu v bloku workshopov naučia bezpečne a  ...

Biznis

4 mýty o USB - nabíjajú všetky nabíjačky rovnako rýchlo a môžu spôsobiť poškodenie telefónu?

28.11.2016 00:12

Technológie USB zjednotili takmer celý svet nabíjania a prenosu dát. Vďaka nim môžeme pomocou jednej nabíjačky dodávať energiu rôznym druhom telefónov aj tabletov. Stále však o nich panujú mýty – nap ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá