Image
8.4.2016 0 Comments

Prečo rastie dôležitosť zabezpečenia, zálohovania a obnovy dát?

Dôvodov resp. odpovedí na otázku v nadpise je viacero. Firmy pracujú s čoraz väčším objemom dát, ich hodnota pre firmy navyše neustále rastie - ich strata prináša obrovské škody a dokáže firmu často „položiť na kolená“ (aj v prípadoch, ak nepredstavuje priame finančné škody, môže byť dopad na činnosť podniku paralyzujúci, prípadne spôsobiť zníženie vierohodnosti firmy v očiach zákazníkov). A čím je objem dát vo firme väčší, tým náročnejšia a komplikovanejšia je ich opätovná obnova. Problémy alebo výpadky takmer určite nastanú, preto je potrebné byť vopred pripravený, aby sa eliminovali škody. Stratám môžu firmy predísť správne nastaveným systémov pre zálohovanie a obnovu –business continuity. 

Príčiny zlyhania a s tým súvisiaca nedostupnosť systémov alebo strata dát sú v zásade dvojaké - fyzické a logické. V prvom prípade ide predovšetkým o zlyhanie úložísk a systémov alebo o krádeže, v druhom potom o vplyv ľudského faktora, chyby vo firemných procesoch alebo vedomé útoky. Pre obe kategórie je ale spoločné, že dotknuté osoby a oddelenia príčiny nezaujímajú - pre nich je dôležité, aby bol problém čo najrýchlejšie a s minimálnymi stratami vyriešený.

Závislosť našich súkromných i profesijných životov na informačných technológiách neustále rastie a zabezpečenie nepretržitej dostupnosti je tak dnes samozrejmosťou ako pre profesionálne, tak aj súkromné služby. U mnohých z nich bežne vyžadujeme dostupnosť v režime 24/7/365 a každú minútu výpadku vnímame veľmi negatívne.

Nepretržitá dostupnosť bola vždy orieškom spájajúcim rad disciplín, a aj v dnešnej dobe existuje množstvo aspektov, ktoré jej dosiahnutie komplikujú - od neustále sa zvyšujúcej komplexnosti sietí cez nároky na celkový výpočtový výkon až po takmer päťdesiatpercentný každoročný nárast objemu spracovávaných dát. Na druhú stranu máme pre riešenie tejto oblasti k dispozícii rad užitočných technológií, ako je napríklad virtualizácia.

So zaistením dostupnosti úzko súvisí zálohovanie a obnova (zotavenie) do požadovaného stavu. Ide o vzájomne neoddeliteľné oblasti, ktoré majú jedno spoločné - ich cieľom je maximálne zaistenie kontinuity podnikania. Výhodné z pohľadu zálohovania je dodržanie pravidla 3-2-1, ktoré hovorí, že by každá organizácia mala mať tri kópie svojich dát uložené na dvoch typoch médií a aspoň jedna kópia by mala byť umiestnená v geograficky oddelenej lokalite, napríklad v ďalšom dátovom centre alebo externom cloude.

Veľakrát firmy ani netušia, ako katastrofické dopady môžu výpadky a straty dát mať. Prvým nevyhnutným krokom je preto dôsledné posúdenie rizík spojených ako s podnikovou informačnou architektúrou ako celku, tak aj s ich jednotlivými časťami. Z pohľadu systémov, služieb i dát. Výsledkom tejto časti analýzy by mali byť presné informácie o dôležitosti jednotlivých častí vrátane ich vzťahu k najdôležitejším procesom organizácie.

Na kategorizáciu nadväzuje definovanie kľúčových ukazovateľov - RPO a RTO. Recovery Point Objective je určený na definovanie akceptovateľného rozsahu vplyvu spôsobených stratou dát (o čo môžeme bez väčších následkov prísť), Recovery Time Objective potom na určenie vplyvov spôsobených nedostupnosťou systémov a dát (ako rýchlo musíme prípadný výpadok vyriešiť).

Tretím krokom je určenie, čo sa má v prípade zlyhania vykonať, v akom poradí a kto bude za čo zodpovedať. Samotná kategorizácia podľa RTO a RPO ale nestačí - zlyhania sa môžu kaskádovito šíriť aj na rovnakej úrovni a obnova potom musí prebehnúť práve v stanovenom poradí. Podchytenie funkčných závislostí medzi jednotlivými prvkami umožňuje, aby plán obnovy mohol byť maximálne efektívny a zbavil z bedier operátorov aj manažérov nutnosť ad-hoc rozhodovanie.

Nadmieru dôležité je, aby všetky analytické práce vrátane stanovenia priorít a scenárov prebehli ešte pred prvým zlyhaním. Riešiť zálohovanie a obnovovacie stratégie v okamihu vážnych výpadkov je bohužiaľ neskoro. Podobnosť s poistením nie je náhodná. Síce sa niečo stane len málokedy, ale ak áno, je najlepšie poistku (zálohy s overenou obnoviteľnosťou) mať. Nie nadarmo sa hovorí, že firmy sa delia na tie, ktoré zálohujú a ktoré budú zálohovať.

Všetky moderné prístupy na zálohovanie a obnovu umožňujú efektívne využitie pokročilých techník vrátane kompresie dát, šifrovanie záloh aj duplikácia a replikácie do geograficky oddelených lokalít. A platí to aj pre deduplikáciu dát, ktorá pomocou eliminácia ukladanie zhodného obsahu výrazne znižuje nároky na úložný priestor ako v prevádzkových prostrediach, tak aj v prípade záloh.

IT prostredie firiem sa postupne presúva do cloudu – pre väčšinu subjektov je efektívnejší, jednoduchší a bezpečnejší, ako prevádzkovanie vlastnej infraštruktúry. Výhody zálohovanie v cloude sú výrazné. Ako potreby zálohovanie dát rastú, firma sa nemusí starať o kúpu a prevádzku nových zariadení (v cloude si len dokúpi ďalšie virtuálne kapacity). Nemusí odhadovať, koľko kapacít musí vytvoriť do rezervy kvôli rastúcim nárokom v budúcnosti.

Bežný zákazník len ťažko alebo veľmi nákladne dosiahne úroveň zabezpečenia, aká je možná u profesionálneho poskytovateľa, ako napríklad pri požiaroch (datacentrá majú pokročilé protipožiarne systémy), povodniach (datacentrá sú budované mimo dosahu vody). Ku dátam v datacentre sa nedostane ani konkurencia, ani zlodeji (nehrozí krádež IT vybavenia umiestneného napríklad v serverovni firmy). 

Stále častejšie sa tak stretávame napríklad so zálohovaním ako službou (Backup as a Service - Baas) i zotavením po havárii ako službou (Disaster Recovery as a Service - DRaaS). Základom oboch uvedených služieb je vyhradenie dostatočných zdrojov na strane poskytovateľa, ktoré v spojení s vhodnými technológiami vrátane virtualizácie umožní replikáciu zdrojových prevádzkových prostredia a dát do prostredia cloudu. V prípade zlyhania potom dôjde k využitiu existujúcich záloh alebo sprevádzkovanie replikovaných systémov, čím zákazník získava istotu veľmi rýchle obnovy, a teda aj zabezpečenie kontinuity podnikania. V prospech oboch uvedených služieb hovorí aj to, že umožňujú efektívne naplnenie stratégie 3-2-1. Medzi hlavné prínosy Baas / DRaaS patrí rádové zvýšenie flexibility, výrazné zníženie nákladov aj možnosť dôkladného testovania zálohovacích aj obnovovacích scenárov. 

V spojení s nepretržitou dostupnosťou a kontinuitou podnikania sa môžeme stretnúť so zamieňaním pojmov havárie / katastrofa a zlyhania. Za správnejšie možno považovať druhý z týchto pojmov, pretože príčina zlyhania nemusí mať len charakter technickej havárie alebo prírodnej katastrofy. Pre slovenský ekvivalent DRaaS sa však najčastejšie používajú pojmy Zotavenie po havárii ako služba a Obnova po katastrofe ako služba. Ustálená pôvodná anglická skratka však už dostatočne rezonuje v IT kruhoch, aby bolo hneď jasné, o čom je reč.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Pozrite si fotografie z IT GALA

22.10.2016 00:20

Pozrite si ako vyzeralo prestížne výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT GALA 2016. O príjemné prostredie, zábavu, zaujímavých ľudí z IT komunity a skvelé ...

Biznis

Orientácia Microsoftu na cloud sa vyplatila, akcie sú na rekordnom maxime

22.10.2016 00:05

Softvérová spoločnosť Microsoft reportovala po ukončení oficiálnych obchodných hodín na americkej burze svoje hospodárske výsledky za prvý fiškálny štvrťrok 2017, ktorý skončil 30. septembra tohto rok ...

Biznis 1

Nemecko chce od roku 2030 zakázať vozidlá so spaľovacím motorom

21.10.2016 00:10

Nemecko sa nechce spoliehať len na finančné stimuly pri kúpe automobilov bez emisií. Spolková rada schválila rezolúciu vyzývajúcu na zákaz predaja nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2030 ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá