4.12.2014 0 Comments

Právnik radí: Zákon na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Od 1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon má chrániť oznamovateľov (tzv. whistleblowerov) pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zákon široko upravuje spôsob ochrany oznamovateľa. Na druhej strane však zvýši administratívnu záťaž u niektorých zamestnávateľov. Zákon totiž ukladá zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľovi, ktorý je orgánom verejnej moci povinnosť, množstvo povinností. Takíto zamestnávatelia sú povinní určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy na úseku ochrany oznamovateľov. Zodpovednú osobu môže zamestnávateľ outsourcovať - takouto osobou môže byť aj soba, ktorá nie je zamestnancom. Zodpovedná osoba, ktorú určil orgán verejnej moci, plní svoje úlohy aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Takisto vo vzťahu k štátnemu podniku, ktorého je zakladateľom, a vo vzťahu k akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu, ku ktorej vykonáva akcionárske práva. Zodpovedná osoba musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa, a ak nie je zamestnancom, je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa. V obci a vo vyššom územnom celku plní úlohy zodpovednej osoby zo zákona hlavný kontrolór. Ak tieto právnické osoby zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov; orgán verejnej moci môže určiť, že zodpovedná osoba bude plniť úlohy aj vtedy, ak táto právnická osoba zamestnáva najmenej 50 zamestnancov. Zamestnávateľ, je povinný : prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia zverejniť označenie zodpovednej ...

Článok je uzamknutý

Pokračovanie článku patrí k prémiovému obsahu PC REVUE, ktorý je dostupný pre predplatiteľov. S digitálnym predplatným za 20 € na celý rok získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Objednať si ho môžete TU. Ak už máte digitálne predplatné PC REVUE prihláste sa TU. Ak máte digitálne predplatné Piano, prihláste sa pomocou Piano.


Prihlásiť pomocou členstva PC REVUE
 
Alebo sa prihláste cez službu Piano

Mohlo by Vás zaujímať

Archív PCR 1

PC REVUE 10/2016

10.10.2016 15:30

OBSAH OKTÓBROVÉHO VYDANIA  MAGAZÍN■ Editorial: Zašoférujte si, kým ešte môžete■ Reportáž: IFA 2016 – 2. časť■ Reportáž: Huawei Connect 2016■ Reportáž: IBC 2016/Profesionáli prezbrojujú na RAW vid ...

Archív PCR

PC REVUE 09/2016

09.09.2016 13:56

OBSAH SEPTEMBROVÉHO VYDANIA  MAGAZÍN■ Editorial: Back to school■ Šéfredaktor odporúča■ Reportáž: IFA 2016 ■ Biztech trendy/Miroslav Farkaš, ASUS■ Zdravotné problémy očí pri práci s počítačom a St ...

Vyhľadávanie

Bratislava Game Jam

Najnovšie videá