Image
20.5.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: iOS programátor za 3300 € mesačne

Názov pozície    iOS Programátor
Predpokladaná suma plnenia    2900 až 3300 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 05.09.2016 - 05.04.2017
Nástup na projekt          05.09.2016 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie   7 mesiace s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • analýza, vývoj a testovanie iOS aplikácií pre inteligentné zariadenia v domácnosti
 • zo začiatku je potrebné pôsobiť prvý mesiac v SETUPe: on-site (kvôli oboznámeniu sa s projektom), následne je spolupráca možná formou: 3 dni on-site a 2 dni off-site (home-office)

Požiadavky

 • minimálne 4-ročné skúsenosti s vývojom v iOS
 • skúsenosti s Objective-C alebo Swift
 • skúsenosti s Networkingom, CoreData, UIKit a Storyboards
 • skúsenosti s frameworks/libraries: MagicalRecord, Restkit, AFNetworking, Objection (alebo iný IoC framework)
 • skúsenosti s Git
 • skúsenosti s ReactiveCocoa
 • analytické zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá