Image
20.5.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: Web programátor za 5600 € mesačne

Názov pozície    Web Programátor
Predpokladaná suma plnenia    5200 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia                 Rakúsko / Viedeň
Termín                 05.09.2016 - 05.09.2017
Nástup na projekt          01.06.2016, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie   1 rok s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

  • vývoj inovatívneho webového enterprise riešenia na strane Front-End-u (riešenie je určené pre oblasť bankovníctva)
  • prvých 6 mesiacov bude potrebné pôsobiť on-site vo Viedni, následne je možné pôsobiť v SETUPe: 4-dni on-site a 1 deň off-site (alebo v Bratislave)

Požiadavky

  • min. 5-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii
  • výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript
  • výborná znalosť Backbone.js alebo iného JS frameworku (AngularJS, ReactJS)
  • zodpovednosť
  • komunikatívnosť
  • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

  • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá