Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: Web programátor za 3700 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    3300 až 3700 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.08.2016 - 01.08.2017
Nástup na projekt          01.08.2016, full-time, off-site
Dĺžka alokácie   1 rok s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • ponuka je vhodná aj pre 3-4 členný tím F-E WEB programátorov (tím môže byť zložený zo senior ale aj z middle programátorov), pričom pravidelné stretnutia a on-site účasť na projekte bude zastrešovať Team Leader tímu
 • spolupráca na vývoji front-end časti webovej aplikácie
 • spolupráca na vývoji Enterprise SW riešenia
 • úprava všetkých front-end častí aplikácii naprieč celou bankou pre všetky krajiny, v ktorých banka pôsobí
 • vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, testovanie a nasadzovanie do produkcie
 • spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu

Požiadavky

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii
 • výborná znalosť HTML5, CSS, JavaScript
 • výborná znalosť AngularJS alebo ReactJS
 • skúsenosti s repository systémom Git alebo SVN
 • skúsenosti s AJAX, XML, JSON
 • výhodou: skúsenosti s JAVA vývojom
 • zodpovednosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá