Image
21.4.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: Web programátor za 3200 € mesačne

Názov pozície    Web Programátor
Predpokladaná suma plnenia    2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 05.09.2016 - 05.03.2017
Nástup na projekt          05.09.2016, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca na vývoji back-end časti webovej aplikácie postavenej na Yii framework-u, Symfony
 • spolupráca na vývoji SW riešenia pre zákazníka v oblasti bankovníctva (finančné tranzakcie ...)
 • vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie a implementácia aplikačných funkcii, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcii a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia

Požiadavky

 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii
 • výborná znalosť PHP (OOP)
 • výborná znalosť Yii Framework-u alebo Symfony
 • výborná znalosť MySQL (SQL)
 • skúsenosti s GIT/Mercurial
 • skúsenosti s PHPUnit
 • skúsenosti s Doctrine
 • skúsenosti s AJAX, XML, JSON
 • výhodou: skúsenosti s LINUX (základné príkazy)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk – Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá