Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: Systémový Admin (3rd level) za 3800 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    3400 až 3800 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.09.2016 - 01.09.2017
Nástup na projekt          01.08.2016 - 01.09.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • konzultácie pri vytváraní implementačných požiadaviek voči dátovému centru
 • konzultácie so správcami infraštruktúrnych komponentov
 • riešenie sieťových problémov
 • inštalácia a nastavovanie serverov s operačným systémom Linux
 • inštalácia a nastovavanie firewalls a sieťových prvkov
 • inštalácia a nastavovanie Real Application Cluster a súvisiacich komponentov
 • nastavovanie dátových prepojení servisnej vrstvy a back-end-ových systémov
 • spoluprávca v rámci medzinárodného tímu a spravovanie infraštruktúry vo viacerých krajinách
 • riešenie load balancingu a clusteringu vo všetkých komponentoch, kde to prichádza do úvahy

Požiadavky

 • 3 - 5-ročná prax na pozícii Systémový Administrátor (3rd level)
 • pokročilé skúsenotsti s inštaláciou a nastaveniami Cisco Networks a Check Point Technologies
 • pokročilá znalosť Linux OS
 • skúsenosti s RSA, Cisco, Check Point, Websense, atď.
 • skúsenosti s konfiguráciou firewall-ov (Cisco ASA, Check Point R77)
 • skúsenosti s konfiguráciou a nastavením sieťových prvkov
 • výhodou: certifikácia Cisco Security alebo Check Point Security
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá