Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: System LAN Admin (2nd/3rd level) za 3800 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    2800 až 3800 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.08.2016 - 01.08.2017
Nástup na projekt          01.08.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • komunikácia so zákazníkom pri návrhu sieťovej architektúry
 • konzultácie pri vytváraní implementačných požiadaviek voči dátovému centru
 • konzultácie so správcami infraštruktúrnych komponentov
 • riešenie sieťových problémov
 • inštalácia a nastavenie firewall-ov a sieťových prvkov
 • zodpovednosť za bezpečnosť a optimánu výkonnosť siete

Požiadavky

 • min. 5-ročná prax na pozícii Systémový LAN Administrátor (3rd level) alebo min. 2-ročná prax na pozícii Systémový LAN Administrátor (2nd level)
 • pokročilá znalosť routing protokolov BGP, OSPF EIGRP & Wireless (WAP & WLC)
 • skúsenosti s návrhom architektúry pre Nexus 5k, 3k, 2k a C-7600 Series
 • skúsenosti s technológiami STP, RSTP, RPVSTP+, VPC, VDC
 • skúsenosti s návrhom bezpečnosti a optimalizácie výkonnosti sieti
 • skúsenosti s CISCO nástrojmi ako error decoder, config verify, output interpreter
 • certifikácia CCNP - Cisco Certified Network Professional
 • certifikácia CCIE - Cisco Certified Internetwork Expert
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá