Image
15.12.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: Sharepoint Programátor za 7000 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    6500 až 7000 € mesačne
Miesto plnenia                                Rakúsko / Slovensko / Off-site
Termín                                              06.02.2017 - 06.08.2017
Nástup na projekt                          06.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie                               6 - 8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce                            živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • Vývoj, údržba a rozširovanie funkcionality existujúceho Sharepoint riešenia.
 • Integrácia zmien v rámci Sharepoint prostredia.
 • Kooperácia s business i vývojovými tímami s cieľom vytvorenia novej funkcionality pre Sharepoint portálové stránky.
 • Analýza požiadaviek klienta.
 • Identifikácia a riešenie vzniknutých problémov počas implementácie i nasadzovania.
 • Poskytovanie časových odhadov a prioritizácia úloh.
 • Definovanie používateľských rozhraní a funkčných špecifikácií.
 • Dodržiavanie programátorských štandardov.
 • Implementácia navrhnutého riešenia.
 • Dokumentovanie kódu.
 • Spolupráca pri testovaní a nasadzovaní aplikácie.
 • Práca v SETUPe on-site alebo off-site (home-office) podľa preferencie kandidáta.
 • V prípade on-site alokácie sú náklady spojene s ubytovaním spoluhradené zákazníkom.

Požiadavky

 • minimálne 3-ročné skúsenosti so Sharepoint (2010/2013+) programovaním
 • výborná znalosť C#
 • minimálne 2-ročné skúsenosti s ASP. NET
 • minimálne 2-ročné skúsenosti s MS SQL
 • znalosť SQL
 • znalosť CSS, HTML, JavaScript
 • znalosť vytvárania workflow v MS SharePoint
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2012/2013
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia PCR

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Tester za 4100 € mesačne

14.12.2016 11:36

Predpokladaná suma plnenia    3700 až 4100 € mesačne Miesto plnenia                                Slovensko / Bratislava Termín                                              02.01.2017 - 02.04.2017 Ná ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: JAVA back-end Programátor za 6000 € mesačne

15.12.2016 00:01

Predpokladaná suma plnenia    5600 až 6000 € mesačne Miesto plnenia                                Rakúsko / Kufstein Termín                                              02.01.2017 - 02.01.2018 Nástup ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: .NET Programátor za 4500 € mesačne

15.12.2016 00:00

Predpokladaná suma plnenia    3400 až 4500 € mesačne Miesto plnenia                                Slovensko / Bratislava Termín                                              02.01.2017 - 02.04.2017 Ná ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá