Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: Senior Tester za 3900 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    3300 až 3900 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.08.2016 - 01.02.2017
Nástup na projekt          01.08.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • testovanie integračných rozhraní medzi systémami
 • tvorba testovacích scenárov
 • definovanie a spúšťanie integračných test case-ov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • spolupráca s ostatnými zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici

Požiadavky

 • min. 4-ročná prax v oblasti testovania
 • skúsenosti s tvorbou testovacích scenárov na základe požiadaviek a use case-ov
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou integračných a výkonnostných testov
 • skúsenosti s používaním track-ovacích nástrojov (napr. JIRA ...)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania
 • znalosť testovacích nástrojov
 • výhodou: certifikácia ISTQB
 • výhodou: základná znalosť JAVA-y
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá