Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: Security špecialista za 5200 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.08.2016 - 01.01.2017
Nástup na projekt          01.08.2016, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • koordinácia aktivít u zákazníka za oblasť IT bezpečnosti
 • participácia na príprave cieľovej architektúry
 • identifikovanie, plánovanie a realizácia úloh za oblasť IT bezpečnosti potrebných pre prechod do cieľového prostredia v Taliansku

Požiadavky

 • minimálne 3-ročné skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti
 • znalosti IT bezpečnostných nástrojov ako sú IDS, IPS, Firewall, Web Application Firewall, Data Encryption
 • znalosti DMZ konceptov a publikovania web aplikácií
 • znalosti sieťovej topológie dátových centier z pohľadu IT bezpečnosti
 • všeobecné znalosti Windows-u, Linux-u and Network bezpečnosti
 • výhodou: skúsenosti z bankového prostredia
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá