Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: SAS programátor za 6400 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    5900 až 6400 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 19.09.2016 - 19.03.2017
Nástup na projekt          01.09.2016 - 19.09.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • vývoj databázových riešení na SAS platforme
 • účasť na analýze používateľských požiadaviek
 • príprava technických špecifikácií
 • podpora testovania nasadzovaných riešení

Požiadavky

 • min. 3-ročné projektové skúsenosti s programovaním na SAS platforme
 • skúsenosti s vývojom stredne veľkých databázových riešení v prostredí SAS (údaje pre SAS Enterprise Miner: oblasť kreditného rizika, reporting)
 • skúsenosti s analýzou a dizajnom (zber a spracovanie používateľských požiadaviek, príprava technických dizajnov, tvorba reportov)
 • orientácia v oblasti DWH/BI/Reporting
 • výhodou: znalosť bankového prostredia
 • výhodou: znalosť základov účtovníctva
 • analytické myslenie
 • zodpovednosť

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá